logga-ligg-tjock

Inte olagligt att hyra Björksäters äldreboende

Inte olagligt att hyra Björksäters äldreboende

Hässleholms kommun gjorde ingenting olagligt genom att besluta hyra Björksäter äldreboende under våren. Det säger förvaltningsrätten som avslår överklagandet av beslutet.

Anledningen till hyresavtalet var att omsorgen kom i tidsnöd eftersom överklagandet av köpet av Björksäter dragit ut på tiden och Ekegårdens demensboende var uppsagt. Genom hyresavtalet kunde de gamla flytta in under våren. Överklagandet av köpet är fortfarande inte avgjort och ingen handläggare är utsedd.

Överklagandet av kommunens hyresavtal för Björksäters äldreboende har avslagits. Foto: Berit Önell

Den 30 augusti 2021 beslöt kommunfullmäktige att godkänna köpet av Björksäters äldreboende. Beslutet överklagades av en medborgare som ansåg att det bröt mot kommunallagen eftersom köpeskillingen på 220 miljoner kronor låg cirka 40 miljoner över värderingarna.

Samma person överklagade sedan hyresavtalet med motiveringen att det inte tillkommit i laga ordning. Efter att ha begärt anstånd framförde han även att hyresförhållandet skulle äventyra kommunens ekonomi eftersom det krävdes upprustning av byggnaden och att det saknades en hållbar konsekvensanalys. Dessa argument tog domstolen dock inte hänsyn till eftersom endast förtydliganden och preciseringar av det som kommit in under klagotiden kan bedömas vid så kallad laglighetsprövning.

Vid laglighetsprövning bedöms enbart beslutets laglighet och inte dess lämplighet. Prövningen omfattar endast om beslutet ska upphävas eller inte. För det finns fyra grunder: om beslutet inte kommit till på lagligt sätt, om det berör något som inte är en angelägenhet för kommunen, om det organ som fattat beslutet inte haft rätt att göra det eller om beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att vad den klagande anfört inom klagotiden inte visar att det överklagade beslutet ska upphävas.

Köpet är i vilket fall inte aktuellt längre eftersom fastighetsägaren Skandia Fastighetrer tröttnade på att vänta på domen. Kommunfullmäktige beslöt den 7 juni att istället godkänna ett 13-årigt hyresavtal för Björksäters äldreboende.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se