logga-ligg-tjock

Naturreservatet Hovdala klart

Naturreservatet Hovdala klart

Delar av Hovdalaområdet är nu naturreservat. Från och med den 2 juli är det klart eftersom ingen överklagat länsstyrelsens beslut.

Naturreservatet är cirka 320 hektar stort och omfattar Dallerödsskogen, skogen vid Solhem och ett större område söder om slottet längs Hovdalaån och kring Hammarmölledamm. Här finns en mängd hotade arter av svampar, insekter och fåglar samt 18 av 19 i Sverige kända fladdermöss.

Genom naturreservatets skydd ska Hovdalas unika lövskogar bevaras. Foto: Johan Johnmark, länsstyrelsen

Stora delar av området ska bevaras som de är, andra ska vårdas eller återställas. Främst ska ädellövskogar, lövsumpskogar och vattendrag värnas. Alla granplanteringar kommer successivt att ersättas med lövträd i det cirka 320 hektar stora naturreservatet.

– Detta är nu skog som kommer kunna stå kvar till glädje för alla de arter som är beroende av detta ekosystem, för människors friluftsliv och som fortsatt koldioxidupptagare. De naturskogsliknande miljöerna kommer i stort få stå orörda, medan i de tidigare produktionsinriktade skogarna kommer det att skapas mer död och döende ved, säger Johan Johnmark, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Johan Johnmark är lyrisk inför naturen på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen ska nu röja bort sly på de slåtterängar som i våras naturvårdsbrändes.

– Genom att ta bort slyet skapar vi mer ljus åt blommorna vilket alla humlor, fjärilar och vildbin uppskattar, säger Johan Johnmark.

Enligt naturreservatets skötselplan ska slåtter ske av blomsterängar och sandområden öppnas upp för sandberoende arter.

Lederna kommer även i fortsättningen att underhållas av Hässleholms kommun. Vandrare, cyklister och ryttare får fortsätta att samsas på samma leder, enligt önskemål från föreningarna.

Men det blir inte tillåtet att arrangera tävlingar, träningar och lägerverksamhet i Dallerödsskogen som bedömts unik för Sverige. Här finns många olika slags träd och stor mängd död ved på ett cirka 100 hektar område.

I den gamla grustäkten kommer motorcyklar och fyrhjulingar att tillåtas under begränsade tider och delar av året för att hålla sanden öppen. Därmed skapas livsmiljöer för flera hotade biarter. På sikt kommer dock enbart eldrivna fordon att tillåtas för skötselåtgärderna i täkten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se