logga-ligg-tjock

Trogen vårdpersonal måste värnas

Trogen vårdpersonal måste värnas

INSÄNDARE. Som numera regelbundet inlagd patient förvånas eller reagerar jag över personalens lojalitet med Region Skåne. Kan inte tänka mig något mansdominerat yrke där det tillåtits rulla på i samma spår som inom vården.

Överbeläggningar är vardagsmat, underbemanning likaså. Personalen både utstrålar och berättar om trötthet, frustration, stress, otillräcklighet och tyvärr även i vissa fall likgiltighet och uppgivenhet.

Denna trend måste brytas omgående om vi inte skall få en kollaps av aldrig tidigare skådat slag.

Återhämtningen mellan både pass och arbetsuppgifter måste ses över och garanteras, vi måste värna om den personal vi har så dom stannar kvar i vår verksamhet. Att nyanställa hela tiden löser inte problemen inom vården utan ibland blir resultatet tvärtom då det tar tid att visa, stödja, lära upp en ny kollega. Om dessutom den nyanställde kollegan har mer i lön än den som skall stötta och lära ut de specifika rutiner och värdegrunder som gäller på just denna avdelningen gör det ju inte bara stämningen irriterad utan ibland blir det till och med provocerande.

De trogna medarbetarna som med sin rutin är ett måste för varje verksamhet måste ha morötter i olika former för att uppmuntras till att utvecklas där dom arbetar idag så avdelningarnas kompetens ökar istället för att som idag minskas på grund av att erfaren personal söker sig vidare för att inte tappa ekonomi i förhållande till nyanställda. Det är inte de nyanställdas löner som är för höga utan de lojala medarbetarna som stannar år efter år och som ger trygghet till kollegor och till oss patienter som borde höjas rejält.

Anders Wallentheim
Patient och regionpolitiker i Region Skåne

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se