Förundersökning efter hemliga mötet i stadshuset

Polisanmälan mot kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) har nu lett till en förundersökning om tjänstefel. Men polisen har ännu inte vidtagit några direkta utredningsåtgärder i ärendet om det hemliga mötet i stadshuset. Där ska kommunalrådet ha försökt övertala Martin Persson att dra tillbaka sitt överklagande av kommunfullmäktiges beslut att köpa Björksäters äldreboende för 40-45 miljoner […]

Professorn: Inte jäv om politiker har dialog med vikingabyn

Det blir inte en jävssituation om miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) träffar företrädare för Vittfarnas vikingaby för att tala om bygglovsärendena. Det fastslår Thomas Erhag, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. Kenny Hansson har tidigare skriftligen meddelat att han inte kan delta i något möte eftersom han då skulle kunna bli jävig […]