logga-ligg-tjock

Professorn: Inte jäv om politiker har dialog med vikingabyn

Professorn: Inte jäv om politiker har dialog med vikingabyn

Konflikten kring vikingabyn vid Vätteryds gravfält hade kunnat diskuteras vid ett möte med miljö- och stadsbyggnadsnämndens politiker, utan att det skulle bli risk för jäv. Foto: Urban Önell

Det blir inte en jävssituation om miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) träffar företrädare för Vittfarnas vikingaby för att tala om bygglovsärendena. Det fastslår Thomas Erhag, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet. Kenny Hansson har tidigare skriftligen meddelat att han inte kan delta i något möte eftersom han då skulle kunna bli jävig och inte ha rätt att fatta beslut i ärendena.

Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu bad om ett ”möte i god ton” med Kenny Hansson efter kommunens första försök till tillsynsbesök med poliseskort i augusti 2021. Kenny Hansson bad att få återkomma efter att ha rådgjort med förvaltningen. Han meddelade sedan att han inte kunde träffas på grund av risk för jäv. På fråga från Oddvar Lönnerkrantz förklarade han vad han menade med jäv i detta fall.

– Om mötet gäller tillsynsarbetet och därmed rör myndighetsutövning är det direkt olämpligt ur ett jävsperspektiv, skrev han i ett sms.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- ch stadsbyggnadsnämnden, anser att han inte kan träffa vikingabyns företrädare på grund av risk för jäv. Men enligt professor Thomas Erhag är det inte så jävsreglerna fungerar. Foto: Berit Önell

Vikingabyn fick istället ett möte med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän i november 2021. Men enligt Thomas Erhag fanns inget hinder för Kenny Hansson att delta i ett möte även om han sedan skulle fatta beslut i ärenden som berör vikingabyn.

– Spontant låter det bara som en dålig ursäkt. Han vill kanske inte ödsla tid på att träffa dem. Man blir inte jävig för att man träffar och pratar med någon, självklart inte, säger Erhag.

Han menar att det snarare är regel än undantag att kommunala tjänstemän och politiker träffar personer i bygglovsärenden.

– Ibland kan det vara bra att lämna uppgifter muntligen. Det här låter väldigt besynnerligt. Enligt officialprincipen ska en myndighet också samla in tillräckligt med information för att kunna besluta i ett ärende, säger han.

Han ser det inte som bättre ur jävssynpunkt om tjänstemännen träffar de berörda.

– Det blir inte mer jäv för att en politiker i nämnden träffar dem.

– Jävsreglerna tar inte sikte på det. Om politikern har gemensamma intressen med den som söker bygglov blir det däremot jäv, säger han.

I ärenden där det är jäv kan vederbörande varken delta i beredning eller beslut.

– Det är en skolboksklassiker.

Oddvar Lönnerkrantz har också reagerat på att Kenny Hansson haft möte med andra personer som är aktuella i bygglovsärenden, exempelvis byggherren Jacob Karlsson som han i maj också hade gemensam presskonferens tillsammans med.

Thomas Erhag ser det som olämpligt om en politiker väljer att träffa vissa medborgare och nekar andra.

– Även om det är svårt att komma åt drar man på sig kritik om man behandlar människor olika. Det är olämpligt, men inte olagligt kanske.

Om beslut fattats av en jävig person kan de i vissa fall bli ogiltiga.

– Men om det är gynnande beslut kan det vara svårt att riva upp dem, säger Thomas Erhag.

Kenny Hansson har inget att säga om professorns uttalanden.

– Angående jäv har jag inget att kommentera utan hänvisar till övriga gånger jag har berättat om det, skriver han i ett sms till Frilagt.

Berit Önell

Läs mer:

2021-09-02 Polisen kan inte utreda strandskyddsbrott i vikingabyn

2022-06-27 Nya straffavgifter och polisinsatser mot vikingabyn

2022-07-13 Liten polisinsats vid livsmedelsinspektion i vikingabyn

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se