logga-ligg-tjock

Svar på SD:s insändare om byskolorna

Svar på SD:s insändare om byskolorna

INSÄNDARE. SD säger att de är det enda parti som sätter byskolorna på piedestal. Att sätta något på piedestal innebär att man idealiserar och förskönar samt bortser från negativa aspekter och problem. Det är ett förhållningssätt som politiker aldrig ska ägna sig åt. Vi behöver se verkligheten som den faktiskt är för att kunna möta med relevanta politiska förslag.

Liberalerna har ingen ordinarie ledamot i BUN och har därför inte röstat om förslaget om underhåll för byskolorna. Men frågan hör nog bättre hemma i tekniska nämnden. Att bara prata om att underhålla skolbyggnaderna räcker inte, det viktigaste är vad vi fyller dem med och detta nämner ni inte med ett ord.

Vi i Liberalerna har inget emot små byskolor eller några andra skolor om de fylls med det som krävs för att skolorna skall fylla sin viktiga funktion och sitt syfte som är att ge barnen en jämlik och bra utbildning som utmynnar i goda skolresultat. Då krävs det behöriga lärare i erforderlig omfattning, skolbibliotek, musiksalar, gympalokaler, skolsköterska, kurator, samt lokaler till desamma, stödresurser till de barn som har särskilda behov, ja listan blir lång.

Det som också behövs är ett tillräckligt stort elevunderlag för att kunna bedriva utbildning på ändamålsenligt sätt. Eleverna behöver utbyte av varandra på lektionerna och kompisar att tillbringa rasterna med. Kan man bara uppfylla detta så har vi inga problem med att stödja en fortsatt satsning på dessa skolor.

Som Liberaler sätter vi självklart skolan först och för oss är placeringen underordnad skolans innehåll.

Agneta Olsson Enochsson
Liberalerna Hässleholm, gruppledare

Thomas Haraldsson
Liberalerna Hässleholm, Ledamot i tekniska nämnden

Marie Hult
Liberalerna Hässleholm, ersättare i BUN

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se