logga-ligg-tjock

Bygget av dyrtorget påbörjat, Almaåbro avstängd igen

Bygget av dyrtorget påbörjat, Almaåbro avstängd igen

Broövergången vid Almaåns åkrök på T4-området står återigen avstängd sedan bygget av det omdiskuterade Vendes plan, också kallat Åtorget, påbörjats. K-fastigheter som äger bostadsområdet som torget tillhör har sedan 2019 löfte om kommunal finansiering av torgets hela kostnad om 6,4 miljoner kronor. Bron beräknas öppna igen 1 november.

I samband med etablering av nya bostadsområden är det brukligt att kommunen bekostar tillhörande allmänna platser och faciliteter, om än ofta med delfinansiering från byggherren. Som Frilagt tidigare rapporterat har kommunen dock varit ovanligt generös i sin finansiering av faciliteterna i K-fastigheters bostadsområde.

Otippade inslag i gestaltningsprogrammet från 2019 som tagits fram på uppdrag av kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning innefattar bland annat en kanotuppdragningsramp, ett trädäck för fiske, ”sittgradänger” ut över vattnet, såväl som ett utegym. Notan för bygget kommer enligt kommunens uppskattning uppgå till 6,4 miljoner kronor, och driftskostnaderna till 150 000 om året.

Torget vid Almaån beräknas kosta 6,4 miljoner kronor. Bild ur gestaltningsförslag framtaget av konsultfirman Sigma.

Sedan kostnaden uppmärksammats i Frilagt och ifrågasatts politiskt från flera håll minskades medlen med tre miljoner kronor i 2021 års budget. Ett initiativärende av kommunalråd Lena Wallentheim (S) i maj 2021 ledde dock till att samtliga partier utom Folkets väl lät sig övertygas om att återigen fullfinansiera projektet.

Enligt Wallentheim hade ett brutet löfte från kommunen inneburit en stor fördyring för byggherren.

– Det kan inte vara rimligt att vi ställer dessa krav på företagare när vi själva inte följer de program som arbetats fram, skrev hon.

Även kommunalråd Hanna Nilsson (SD), som tidigare var mycket kritisk till den höga kostnaden, var villig att ändra sig.

– Jag håller med utifrån vad som kommit fram. Tidigare var jag positiv till att skära ned kostnaden. Nu är jag positiv till att göra vad vi kommit överens med byggherren om, sa hon till Frilagt.

Hässleholmare som vill korsa ån hänvisas liksom vid tidigare tillfällen då bron varit avstängd för byggarbete till vägbron på Stjärneholmsvägen, alternativt gångbron vid Ängslöparevägen.

Bild: Hässleholms kommun.

Jonathan Önell

Läs också:
Höjer budgeten för dyrt torg vid Almaån
Torg för 6,4 miljoner vid Almaån

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se