logga-ligg-tjock

Fokusera på att rätta till omsorgens misstag!

Fokusera på att rätta till omsorgens misstag!

INSÄNDARE. Svar till Ulrika Widmark Barnekow (FV).

Punkt 1.
Ulrika, den 9 mars 2020 kl. 15.35 har du fått mail från Boel och Gert-Åke Åberg. Det är skickat på din kommunadress ulrika.widmark.barnekow@hassleholm.se Samtliga ledamöter i nämnden har fått detta sänt till sig. Även Peters bror har sänt dokumentation men jag kan just nu inte berätta exakt vid vilken dag och klockslag. Fortsätter du hävda att du inte fått dokumentation kommer jag begära ut mailloggar från kommunen för att bevisa detta.


Punkt 2.
Ulrika precis som du säger är det sorgligt om Lottsfeldt (SD) givit mig felaktiga uppgifter. Jag kan inte annat än förhålla mig till vad hon skriver till mig. Lottsfeldt skriver detta till mig: ”Jag har lyft frågan i presidiet, au samt nämnd under övrigt/aktuellt i verksamheten men inte fått något gehör.” ”Jag har lyft det i alla steg men inte skriftligt”

Jag har själv läst igenom alla protokoll från nämnd och utskott under given period och frågan är ej protokollförd. Det saknas även en del protokoll på kommunens hemsida. För att följa upp detta tog jag kontakt med nämndens sekreterare Iréne Persson för att fråga henne om hon kunde belysa ärendet. Om jag förstod henne korrekt, så protokollförs inte ärende som lyfts muntligt, de måste lyftas skriftligt för att hamna i protokollet. Skall ett ärende som lyfts muntligt protokollföras så måste detta begäras uttryckligen. Presidiet för tydligen inte protokoll över huvud taget.

Dock är det ju som så att även om det inte förts till protokollet att ärendets lyfts på ett vis som Lottsfeldt (SD) påstår måste ju någon annan av ledamöterna ha kännedom om detta. Jag får väl helt enkelt kontakta samtliga andra ledamöter för att höra om de har något minne av detta.

Hanna Nilsson (SD) har även berättat att hon tagit upp Peters ärende i KS presidium. Närvarande vid mötet var Karin Axelsson (M), Åsa Ollerstam Lundh (Förvaltningschef) samt Bengt Arne Persson (Kommundirektör). Hanna fick inte gehör på mötet för att ta ärendet vidare. Vid senare tillfälle har man istället uppmanat henne att inte rota i ärendet mer då man ansett det vara avslutat.

Punkt 3.
Detta är inget jag hört talas om att någon påstår att de skulle gjort och inte heller ett ställningstagande jag drivit.

Summering:
Ulrika, jag tolkar din avslutande andemening i insändaren är ett du och Folkets Väl verkligen bryr er om Peters ärende. Det gläder mig och värmer hjärtat. Jag kan inte själv göra mer för att kontrollera vem av dig och Nilsson/Lottsfeldt som har rätt, detta då ord står mot ord och protokollföring saknas. Jag väljer dock att lita på Nilsson/Lottsfeldt då där är flera faktorer som pekar på att de har lyft ärendet.

Ulrika, istället för att flytta fokus från kärnfrågan om Peters vård till att diskutera hur och i vilken utsträckning SD fört denna frågan, borde du och Folkets Väl nu istället fokusera på hur ni kan bidra till att rätta till de misstag som begåtts av omsorgsförvaltningen.

Peter har en svår intellektuell funktionsnedsättning och behov av stöd med all problemlösning i vardagen. Detta har fastslagits av en oberoende utredning utförd av Initus AB Anna Karin Backman leg. Psykolog. Utredningen har baserats på intervjuer med anhöriga, vårdgivare samt samtal och observation av Peter vid fem tillfällen samt försök till testning med WPPSI-IV samt ABAS intervju med Boel Åberg.
Denna utredning vill inte förvaltningen beakta. När Åsa Ollerstam Lundh (Förvaltningschef) blivit tillfråga om hon läst utredningen blir svaret ”Nej”.

Omsorgsförvaltningen i Hässleholm har hösten 2019 fått för sig att man i runda svängar skall halvera insatsen för Peter. Detta gör man utan att kunna motivera varför. När man från Peters håll begär ut underlag för hur man motiverar att man ändrar en insats som pågått i närmre 40 år kan förvaltningen inte uppvisa någon form av utredning eller underlag som skulle motivera denna förändring. Det närmsta en motivering man kan komma är att hänvisa till LSS handläggare Tina Olofsson. Tina har närvarat några fika-möten med Peter och efter dessa uttalat sig om att han inte har ett vårdbehov som motiverar den forna insatsen. Skriftlig dokumentation och underlag för denna motivering går inte att uppbringa från förvaltningen.

Ulrika, du säger: ”Är det något vi i FV värnar om så är det kärnverksamheterna och däri ingår omsorgen. Alla skall få den hjälp och stöttning som behövs för just den individen och de anhöriga.”
Jag hoppas nu att du lever upp till detta uttalande och låter fokus gå till hur du och Folkets Väl kan bidra till att Peters ärende får upprättelse. En bra början är att be Boel och Gert-Åke Åberg om att sända ut den dokumentation igen som du påstår inte kommit dig till handa i mars 2020 så du kan bilda bilda dig en egen uppfattning om ärendet.

Tobias Åberg
Oberoende av partipolitik och del i Peters vardag sedan 40 år

Läs mer:

2022-08-18 SD har aldrig tagit upp Peters ärende i omsorgsnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se