logga-ligg-tjock

Fem drabbade av vårdskador i år – IVO kallar till möte

Fem drabbade av vårdskador i år – IVO kallar till möte

Efter fem anmälningar i år om att patienter i Hässleholms kommuns omsorg drabbats av eller riskerat att drabbas av allvarlig vårdskada kallar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nu ansvariga till möte på tillsynsavdelningen i Malmö.

Sedan i januari har fem lex Maria-anmälningar från Hässleholms kommun nått IVO. Bland annat avled en vårdtagare efter att ha fallit flera gånger utan att hemtjänstpersonalen slagit larm till sjuksköterska. En hemtjänstvikarie klippte sönder en påse som skulle samla vätska från en patients sår, vilket kunde fått allvarliga följder.

Men detta är inte de första anmälningarna. Även under 2020 och 2021 skedde flera vårdskador och åtgärder sattes in. I januari var IVO på besök med anledning av dessa. Ändå inträffar liknande händelser.

– IVO har efter granskning av inkomna lex Maria-ärenden noterat att identifierade brister återkommer och att tidigare planerade åtgärder ej fullt ut är genomförda, skriver myndigheten i kallelsen till inspektion i dialogform.

De kallade är omsorgsnämndens ordförande, förvaltningschef, verksamhetschef för hälso- och sjukvård samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Mötet ska hållas fredagen den 16 september.

Syftet med inspektionen är att få in kompletterande uppgifter utifrån händelserna på systemnivå. Fokus ligger på ledning och styrning och på vilket sätt vårdgivaren säkerställer en god, säker och trygg hälso- och sjukvård.

Det handlar alltså inte främst om de enskilda ärendena. IVO meddelar dock att mötet inte utesluter skriftlig begäran om komplettering i respektive ärende.

Berit Önell

2021-02-15 Patientsäkerheten i omsorgen brister

2021-05-09 Dog efter fall på äldreboende – blev inte undersökt

2021-09-05 Efter dödsfallet – patientsäkerheten förbättras i omsorgen

2022-01-29 Efter IVO:s besök: Ny anmälan om allvarlig vårdskada

2022-05-05 Lex Maria-anmälan efter vårdtagares död

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se