logga-ligg-tjock

SD kräver höjning av ersättning till familjehem

SD kräver höjning av ersättning till familjehem

Nu står det klart att ersättningen till Hässleholms kommuns omsorgs enda familjehem för vuxna kommer att tas upp av politikerna på tisdag, den 13 september. SD har lämnat in ett initiativärende till omsorgsnämnden med begäran om att ersättningen, som tidigare utan förklaring halverats, åter ska höjas så att funktionshindrade Peter kan bo kvar.

Frilagt var först med att berätta om både halveringen av ersättningentill familjehemmet och den påföljande tredubblingen av Peters avgifter till kommunen. Flera andra medier har sedan uppmärksammat situationen som innebär att det finns risk att Peter tvingas flytta. Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) lovade därför att titta på om det fanns skäl att ta upp ärendet på nytt. Hon bedömde sedan att det inte skulle sättas på dagordningen.

SD skriver i sitt initiativärende att man länge följt ärendet och önskat att det skulle ses över. “Sverigedemokraterna har fått mer vetskap om ärendet och är väldigt kritiska till hur omsorgen och kommunen hanterat detta utifrån etiska och moraliska principer”.

På grund av sekretessen namnges varken den boende eller hemmet i skrivelsen.

SD har tre yrkanden. Det första är att omsorgsnämnden beslutar “höja ersättningen till en rimlig nivå i överenskommelse med familjehemmet så att den boende kan bo kvar på sin trygga plats”.

För det andra vill SD att beslutet tas oavsett om det blir ett prejudicerande fall, då “dessa unika omständigheter aldrig mer kommer att uppstå”.

Det tredje yrkandet är att hänsyn ska tas till “de vårdbehovsanalyser som gjorts både av omsorgens handläggare samt av den externa expertis boendet använt”.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se