Peters avgifter kan vara olagliga – kommunen ska utreda sig själv

Autistiske Peters avgift på nära 10 000 kronor i månaden till Hässleholms kommun för boende i familjehem kan vara olaglig. Enligt Socialstyrelsen är placeringar på familjehem avgiftsfria, såvida det inte gäller behandling för exempelvis missbruk då maximalt 80 kronor per dag får tas ut. Efter ett initiativärende från SD har politikerna i omsorgsnämnden nu beslutat […]