Finjasjögruppen vill rädda sjön – och lägga ner sig själv

Kommunens Finjasjöarbetsgrupp vill lägga ner sig själv, men lämnar efter sig en lista med radikala förslag för att rädda sjön. Motverka utsläpp av orenat avloppsvatten vid driftstörningar i reningsverk och pumpstationer, påbörja omprövning av Hässleholms reningsverks miljötillstånd, stoppa jordbruk på kommunägd mark nära sjön, anlägg våtmarker och restaurera Magle våtmark är några av åtgärderna som […]

Finjarevyn börjar om från början

När Finjarevyn är tillbaka efter pandemin har det gått tre år sedan sist och mycket har hunnit hända. Det är också infallsvinkeln i revyn Börja om från början som spelas 18-19 november i bygdegården. Sedan i mitten på augusti har revygänget tränat intensivt varje söndagseftermiddag. Nu börjar föreställningen ta form. Förra helgen var det träningshelg […]

Anmälan om kränkning på Stöttecenter

En anställd stödperson på Hässleholms kommuns Stöttecenter försökte övertala en hjälpsökande att berätta vad hen pratar med en annan klient om med motiveringen att stödpersonerna har tystnadsplikt. Det uppges i en anmälan till både omsorgsförvaltningen och polisen. – Man kan inte använda sin tystnadsplikt för att få ut information om någon, säger enhetschef Malin Påhlsson […]