logga-ligg-tjock

Köp av förgiftad fastighet klubbat

Köp av förgiftad fastighet klubbat

Hässleholms kommun har beslutat att köpa den förorenade kemtvättsfastigheten Garvaren 10 för 2,4 miljoner kronor. Staten har lämnat bidrag till åtgärder för att förbereda sanering och meddelat sin avsikt att fortsätta, men några garantier finns inte.

– Den är en av södra Sveriges mest förorenade tomter. Att köpa den utan att ha ryggen fri till 100 procent är oansvarigt, säger Ernst Herslow (FV) som liksom Thomas Haraldsson (L) reserverade sig mot beslutet i tekniska nämnden på onsdagen.

Garvaren 10 har adress åt både Drottninggatan och Nygatan.Fastigheten har riskklass 1 enligt klassningen Mifo och finns med på länsstyrelsens prioriteringslista över regionens mest angelägna saneringsobjekt. Naturvårdsverket har bedömt att projektet är nationellt prioriterat. Både mark och grundvatten är förorenade av kemtvättens klorerade lösingsmedel. Ända ner till berget på sju meters djup har höga halter uppmätts.

Kommunen är huvudman för saneringen eftersom varken verksamhetsutövare eller fastighetsägare kan hållas ansvariga. När nuvarande fastighetsägare meddelade att fastigheten skulle säljas befarade tekniska förvaltningen att saneringen skulle avstanna om en ny privat ägare inte skulle vilja medverka.

Motiveringen till affären är alltså att den planerade saneringen ska fortsätta utan avbrott. Kommunen skulle vid ett vanligt köp kunna bli ansvarig för saneringskostnaderna, men det undviks genom att köpet görs genom en fastighetsreglering till kommunens fastighet intill där tidigare Hässleholms cykelaffär låg. Norén fastigheter nekades tidigare att bygga ett höghus med underjordiskt garage där på grund av föroreningarna.

Beslutet i tekniska nämnden justerades omedelbart för att ersättningen ska kunna betalas ut före årsskiftet och belasta årets investeringsbudget.

Thomas Haraldsson (L). Foto: Urban Önell
Ernst Herslow (FV). Foto: Berit Önell

Ernst Herslow ville i första hand ha en återremiss för att saken skulle utredas vidare. Han fick enbart stöd av Thomas Haraldsson. När återremissen föll röstade båda för avslag i voteringen, som slutade 9-2, och reserverade sig sedan.

– I de kontrakt och avtal som presenterats finns ingen friskrivningsklausul om det skulle vara så att staten inte fortsätter att stödja saneringsarbetet. Det finns alltså inget bindande om pengarna av någon anledning skulle ta slut. Då kommer kommunen kanske att sitta där med en gravt förorenad tomt. Risken är väl inte så stor, men en risk finns, säger Ernst Herslow.

Han tror inte heller att det är nödvändigt att kommunen köper fastigheten för att saneringen ska fortskrida.

– Nej, det var väl en överdriven riskbedömning. Fastigheten är nog i det närmaste osäljbar i det skick den är nu, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-08 Kommunen vill köpa förgiftad mark

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se