Starka skäl för minskad biltrafik i centrum

INSÄNDARE. Senaste kommunfullmäktige behandlade en motion från MP om bilfritt centrum. Förslaget från tjänstemännen var att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till att det pågår ett arbete utifrån tidigare beslutade planer som går i samma riktning som motionen. Så det var därför ett rimligt tjänstemannaförslag. Men övriga partier beslutade istället att avslå motionen, och […]

Oenighet om villkor för markköp till enduro

Politikerna i tekniska nämnden var oeniga om kostnaderna för bekämpning av invasiva arter och utökad soptömning som är villkor för markköpet utanför Tyringe som ska ge enduroklubben FMCK en ny bana. Beslutet blev att inte begära några extra medel för löpande röjning av invasiva arter utan enbart ett engångsbelopp samt att halvera tillskottet till kultur- […]