Nekade barn personlig assistans trots domstolsbeslut

Hässleholms kommun nekade ett barn personlig assistans, trots att en lagakraftvunnen dom sagt att hon hade rätt till assistans. Domen överlämnade till kommunen att bedöma insatsens omfattning, men istället fattades ett nytt beslut om att säga nej. När även det överklagades och flickan fick rätt gick kommunen vidare ända till högsta förvaltningsdomstolen som nu nekat […]