Förtur på grund av oskälig fördröjning efter nej till assistans

Efter att Hässleholms kommun i strid mot en lagakraftvunnen dom nekat ett barn personlig assistans beslöt förvaltningsrätten att det nya överklagandet skulle handläggas med förtur. Motiveringen var att handläggningen hade oskäligt fördröjts. Som Frilagt tidigare berättat hade flickan enligt den första lagakraftvunna domen rätt till personlig assistans. Kommunen skulle enligt domstolen därefter bedöma omfattningen, inte […]

Avdelningschef på kommunen slutar – tjänsten kan sparas in

Ronny Nilsson, avdelningschef för gata och park på tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun, har sagt upp sig för att blir arbetschef på Svevia. På grund av sparkraven i kommunens budget kommer nu tjänsten som avdelningschef troligen att dras in. Den 28 februari slutar Ronny Nilsson på kommunen. Han börjar i mars på det statligt ägda […]