logga-ligg-tjock

Ja till borgen på två miljarder efter votering

Ja till borgen på två miljarder efter votering

Kommunstyrelsen sa ja till att höja borgensåtagandet till bolaget Hässleholm Miljö från 993 miljoner till två miljarder kronor. Men det var efter votering. SD vill veta vad pengarna används till och ansåg att det räckte med 1,2 miljarder till att börja med. Partiet föreslog också att bolaget skulle redovisa sina planerade och genomförda investeringar bättre.

Bilden visar arbete med va-ledningar.
Många avloppsledningar är undermåliga och måste bytas ut de närmaste åren. Foto: Berit Önell

Hässleholm Miljö har ansökt om utökad borgensram för att kunna genomföra stora investeringar inom va-verksamheten de kommande 10-15 åren. På grund av eftersatt underhåll krävs byte av va-ledningar och renovering eller nybyggnad av reningsverk och pumpstationer. Men även andra kostnader koppade till va-verksamheten ingår, såsom detaljplanearbetet för reningsverket i Hässleholm, fordon och kommunikatörer. Va-taxorna har redan höjts och kommer att höjas ytterligare, men det väntas alltså inte räcka för att täcka kostnaderna utan mycket måste lånefinansieras. Kostnaderna har beräknats till 1,6 miljarder, men inflation och stigande materialpriser gör att kalkylen väntas spricka.

Det är kommunfullmäktige som slutgiltigt avgör frågan om borgensförbindelsen. När kommunalråden i kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp den avstod Hanna Nilsson (SD) från att delta eftersom hon ville ställa mer frågor om utbyggnadsplanerna.

När kommunstyrelsen sammanträdde på onsdagen tyckte hon inte att hon hade fått svar på sina frågor och sa därför nej.

– Att ge ett borgensåtagande på två miljarder utan att begära något ordentligt underlag, återkoppling eller kontroll på dessa investeringar tycker vi är ett oansvarigt hanterande av ärendet, skriver hon och partikamraten Ulf Berggren i sin reservation.

Hanna Nilsson vill veta om de lånade pengarna verkligen ska gå till va-utbyggnaden.

– Kan de även användas till andra verksamheter i bolaget?

Bilden visar Hanna NIlsson.
– Får de lånade pengarna användas till annat än va-utbyggnad, undrade oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Kommunstyrelsens vice ordförande Lina Bengtsson (M) kan inte svara på det, men är inte orolig.

– Vi tänker att man kan ha uppföljningar ändå, det finns inget som hindrar det, säger hon.

Hon betonar att politikerna tidigare fått flera dragningar om behoven som Hässleholm Miljö har.

Joachim Fors tycker att det räcker med den uppföljning som sker genom kommunalrådens möten med bolaget och den årliga allmänna informationen till kommunfullmäktige om de kommunala bolagens verksamhet.

– Det måste finnas förtroende för våra bolag. Att de skulle låna mer än de behöver eller använda pengarna till annat låter jättekonstigt, säger Joachim Fors (S).

Bilden visar Joachim Fors.
– Det måste finnas förtroende för våra bolag, säger Joachim Fors (S). Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson håller med om att det är viktigt att bolaget får bra förutsättningar för att kunna bygga ut och renovera va-nätet, men vill ha bättre kontroll.

– Det är inget misstroende mot bolaget, men jag tycker att det här är så pass samhällsviktigt att det är extremt viktigt att vi följer upp, säger hon.

Hon hänvisar också till revisorernas tidigare kritik mot både bolaget och kommunledningen.

– Revisionen har sagt att uppsiktsplikten brister. Detta är ett led i att följa upp det, säger hon.

Lina Bengtsson håller inte med.

– Vi har tittat över och tagit till oss vad revisionen sagt. Arbete pågår med att förebättra dialogen och uppsiktsplikten, säger hon.

Kommunens revisorer har också granskat Hässleholm Miljös behov av va-investeringar och underhåll. Slutsatsen var bland annat att bolaget präglas av ett alltför reaktivt arbetssätt som skapat ett behov av akuta prioriteringar. När kommunfullmäktige nyligen fick granskningen på sitt bord berättade Andreas Dahlberg (S) att de 1,6 miljarderna kommer att öka till 2,5 miljarder inom 15 år.

Berit Önell

Läs mer:

2023-09-26 VA-investeringar kommer att kosta 2,5 miljarder

2023-10-26 Vill att kommunen borgar för två miljarder

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se