Gruppen-3a-328x120

Företagsbot på 100 000 kronor för reningsverkets miljöbrott

Företagsbot på 100 000 kronor för reningsverkets miljöbrott

Straffet för den olagliga slamhanteringen vid Hässleholms reningsverk blev 100 000 kronor i företagsbot. Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö slipper alltså åtal och rättegång och ingen ställs personligen till ansvar. Anledningen är att åklagaren har bedömt att miljöbrottet skett av oaktsamhet.

Bilden visar vassbäddarna och upplaget i april 2022.
Olaglig verksamhet, i strid med miljötillståndet, har under lång tid pågått på reningsverkets slamvassbäddar. I bakgrunden på bilden från december 2021 syns massupplaget som också bedrevs olagligt, vilket ledde till att Hässleholm Miljö tvingades betala en företagsbot på 50 000 kronor. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt tidigare berättat uppdagades det i höstas att slamhanteringen skedde i strid med reningsverkets miljötillstånd. Enligt tillståndet får anläggningens vassbäddar enbart användas till rötat slam. Men enligt miljöåklagarens gärningsbeskrivning har under cirka tre år även orötat bioslam och råslam placerats på vassbäddarna, vilket ökat risken för luktolägenheter.

– Oaktsamheten har bestått i att bolaget haft bristande kontroll och tillsyn över att verksamheten bedrivits utifrån gällande tillstånd, skriver åklagaren Klas Norelius.

Han konstaterar också att näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten som rubriceras otillåten miljöverksamhet.

Hässleholm Miljö försökte under hösten få slamhanteringen godkänd genom en anmälan om förändrad slamhantering, trots att den alltså pågått i flera år. Där uppgav bolaget att ändringen var nödvändig för en fungerande verksamhet. Något som länsstyrelsen, som fick handlingen för synpunkter, tolkade som att orsaken till ändringen var driftstörningar. Kommunens miljöavdelning beslöt i december om tillfälligt förbud för orötat slam på vassbäddarna. Senare förbjöds det permanent. Det innebär att Hässleholm Miljö måste ansöka hos länsstyrelsen om nytt eller ändrat miljötillstånd om det ska bli lagligt att åter få lägga orötat slam på vassbäddarna.

I januari polisanmälde miljöavdelningen Hässleholm Miljö. Enligt anmälan har brottet pågått åtminstone sedan 2021, eventuellt längre. Karta bifogas över brottsplatsen, vassbäddarna bakom reningsverket.

Miljöavdelningen skriver att konsekvenserna av brottet är att det finns risk för spridning av patogener, alltså sjukdomsframkallande ämnen och organismer, i närområdet och olägenheter till följd av lukt.

Bevisningen består bland annat av periodisk besiktning daterad i januari 2021 och miljörapport för 2022 där det framgår att orötat slam lagras på vassbäddarna. I tidigare miljörapporter ser det ut som att enbart rötat slam skickats dit.

Hässleholm Miljö har godkänt företagsboten.

Berit Önell

Läs mer:

2024-04-26 Förundersökning om miljöbrott på reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se