Gruppen-3a-328x120

Statens fastighetsverk satte stängsel genom skeppssättning

Statens fastighetsverk satte stängsel genom skeppssättning

Statens fastighetsverk har satt upp nytt stängsel genom en del av en skeppssättning på Vätteryds gravfält utanför Sösdala. Stolpar är nedslagna kloss intill en del av stenarna. En maskin backade på en annan rest sten så att den flyttades en bit. Länsstyrelsen har inlett ett tillsynsärende om eventuella skador, men inte polisanmält förfarandet trots det starka skydd som fornlämningen har enligt lagen.

– Jag vill flytta den delen av stängslet, säger Rickard Lindberg, arkeolog på länsstyrelsen, som på tisdagen besökte platsen tillsammans med sin chef Britta Roos för att titta på både detta och hur fornlämningsområdet ska utökas på den intilliggande vikingabyns fastighet.

Bilden visar stängslet genom skeppssättningen.
Staketet har satts genom skeppssättningen med stolpar nedslagna alldeles intill de resta stenarna. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det gamla stängslet gick nästan ute på den lilla grusvägen och gravfältets stenar påverkades därför inte av det. Nu ville Statens fastighetsverk, som förvaltar området, sätta det längre in för att öka framkomligheten på vägen där bland annat jordbruksmaskiner behöver komma fram.

Länsstyrelsen godkände ansökan om att sätta upp nytt stängsel. Frilagt har läst den och där står varken något om syftet eller hur det ska placeras, bara att det är kring gravfältet.

Företrädare för Vittfarnas vikingaby blev med stigande förskräckelse vittnen till hur arbetena utfördes. De tog bilder och anmälde till länsstyrelsen som alltså inledde ett tillsynsärende. De hävdar att fler stenar flyttats och har även bilder på körskador på gravfältet.

Själva frikändes de för ett år sedan från åtal för grovt fornminnesbrott efter att samma länsstyrelse polisanmält dem för att ha orsakat körskador, stört gravfältets “upplevelsevärde”, olovligen klippt den del av det igenväxta gravfältet som ligger närmast husen med mera. De anklagades dock aldrig för att ha skadat resta stenar.

Skada en definitionsfråga

Rickard Lindberg vill inte säga att Statens fastighetsverk har skadat gravfältet.

– Skada är en definitionsfråga. Däremot är staketet på ett ställe kanske inte helt lämpligt placerat. Skeppssättningen blir delad av staketet, säger han.

Bilden visar arkeolog Rickard Lindberg med flera vid gravfältet.
Vikingabyns Oddvar Lönnerkrantz, till vänster anmälde Statens fastighetsverks åverkan på gravfältet till länsstyrelsen. Arkeolog Rickard Lindberg och enhetschef Britta Roos besökte platsen på tisdagen. Foto: Berit Önell

Han vill inte heller säga att några stenar flyttats.

Hur allvarligt är det att de skadats?

– Jag har inte sagt att de skadat den – rubbat, säger Rickard Lindberg.

Hur allvarligt är det då?

– Det är klart att man inte ska göra det. Men de har haft tillstånd för arbetet, det är inget de gjort på eget bevåg.

– Två stenar bedömer jag inte hör till gravanläggningen. En är troligtvis en del av gravanläggningen och den har flyttats 4-5 cm.

Oddvar Lönnerkrantz från vikingabyn säger att det snarare är 20 cm.

Inte skäl att polisanmäla – valt en annan väg

Rickard Lindberg anser inte att det finns skäl att polisanmäla.

Även om det finns tillstånd får man väl inte rubba eller skada en fornlämning?

– Jag vet inte om något är skadat.

Är inte varje ändring per automatik fornminnesbrott, lagen ska väl skydda även mot förändring och förvanskning?

– Vi har valt en annan väg. Det finns alla möjligheter att rätta till det problemet, om det skulle vara någon skada har den väldigt lite påverkan.

I relation till länsstyrelsens polisanmälan mot vikingabyn, skadar inte detta också upplevelsevärdet?

– Det beror på hur man ser det här. Det var inte jag som anmälde. Det är ganska många år sedan. Men när vi nu har pratat har vi blickat framåt, säger Rickard Lindberg.

– De blev frikända och jag kommer inte ihåg detaljerna, säger han.

Han var dock med på rättegången mot vikingabyn.

Står Statens fastighetsverk över lagen?

– Det var en dum fråga. Klart att de inte gör, det gör ingen, säger Rickard Lindberg.

Det nya staketet godkändes utan att någon arkeolog var på plats.

– Men beslutet fattades förstås av en av våra arkeologer, säger Britta Roos.

– De har haft goda intentioner, säger Rickard Lindberg.

Men stör staketet just nu upplevelsevärdet?

– Ja, det kan man säga.

Har ni möjlighet att ställa krav på Statens fastighetsverk?

– Vi gör det, vi har en löpande dialog.

– Staketet har blivit väldigt mycket bättre. Det här är mycket olyckligt, men det är en begränsad påverkan eller skada, om det är en skada, säger Lindberg.

”Jobbar på frågan”

Daniel Ahlström, Statens fastighetsverks förvaltare för Vätteryds gravfält, säger att man jobbar på frågan om staketet tillsammans med länsstyrelsen.

Hur ska ni lösa det, ska ni flytta det?

– Ja. Vi ska hitta en bra lösning för staketet, en bra lösning för stenarna.

Daniel Ahlström är medveten om att en sten också flyttades en bit under arbetena.

– Det var väl någon ringa skada, säger han.

Hade ni inte diskuterat placeringen innan ni satte upp staketet?

– Jag har ansökt om att sätta upp staketet.

I ansökan nämns inte hur det ska placeras, hade ni någon muntlig dialog om det?

– Vi pratade runt ansökan.

Tänkte ni inte på att det fanns en risk för stenarna i skeppssättningen närmast vägen?

– Staketraden är ju genom stenarna, men de har inte skadats på något vis.

Pratade du med länsstyrelsen om just det i förväg?

– Inte i detalj om dragningen. Men vi pratar med varandra nu och ska hitta en bra lösning. Jag känner mig trygg med det.

Lade ut mycket pengar

Hade ni inte kunnat lösa det i förväg?

– Jaja, men nu är vi i det här läget så nu får vi arbeta utifrån det.

Men det var väl lite olyckligt att det blev så?

– Ja, jo, men nu hanterar vi det, så det är inga konstigheter.

Fornminnesbrott har ju diskuterats just på den här platsen med vikingabyn intill, att de byggt för nära eller på ett sätt som påverkat upplevelsevärdet. Hur ser du på det i förhållande till den här frågan om staketet?

– Jag bedömer inte att det är ett fornminnesbrott. Staketdragningen har inte skadat stenarna, det är mer om det sitter på olämpligt sätt. Det andra är att en sten är påkörd, det är väl en liten touch, inget grövre än så.

Det är väl viktigt att man är rädd om fornlämningar?

– Ja, absolut, och att det sköts och betas. Ambitionen var att det skulle skötas på ett snyggt sätt med bra betesförutsättningar för djur genom att sätta upp ett nytt staket. Det var mycket pengar vi lade på det, för områdets bästa.

Kan tvinga bort vikingabyn

Vätteryds gravfälts fornlämningsområde, ett område som ska skyddas och går utanför den synliga fornlämnningen, är i dagsläget inte fastställt. Länsstyrelsen beslutar om fornlämningsområde om behov finns. Tydligen finns nu ett behov av detta i Vätteryd. Rickard Lindberg säger inte att det beror på vikingabyns planer på ytterligare byggnationer, men det är dem han i första hand är här för att ta del av.

– Vi har haft samråd om deras planer sedan i höstas, säger han.

– Det finns ett fornlämningsområde. Nu ska vi definiera det, säger han.

Bilden visar Nisse Nilén och Oddvar Lönnerkrantz framför backen med stommen till templet.
Vikingabyn har redan satt upp en stomme till ett slags tempel, ett kulthus, uppe på backen som länsstyrelsen nu vill skydda genom att definiera ett fornlämningsområde utanför gravfältet, från vänster Nisse Nilén och Oddvar Lönnerkrantz. Foto: Berit Önell

Han förklarar att ett tillräckligt skydd ska skapas utifrån fornlämningens art och betydelse. Därefter ska länsstyrelsen ta ställning till om fornlämningsområdet påverkar vikingabyns planer.

– Just nu håller vi på att upphandla en konsult, säger han och vill inte kommentera saken närmare.

Vill bygga tempel på kullen

Från vikingabyns sida finns storslagna planer på ett kulthus, ett slags tempel, på kullen bakom husen. Ett ramverk är redan på plats. På kullen planeras också en damm som får vatten från den lilla sjön nedanför med en soldriven pump. Vattnet ska sedan forsa nedför slänten i ett konstgjord vattenfall med ett vattenhjul som ska ge elström till vikingabyn. En palissad föreslås runt anläggningen med möjlighet att gå ovanpå och med jakttorn på flera ställen.

Besökarna från länsstyrelsen hann också titta in i vikingabyns museum med en omfattande samling av historiska föremål.

Bilden visar vikingabyns museum.
Vikingabyn har öppnat museum. Foto: Berit Önell

Oddvar Lönnerkrantz befarar nu att vikingabyn måste bekosta arkeologiska utgrävningar om något mer ska byggas.

Han berättar också att länsstyrelsen meddelade att fornlämningsområdet kommer att sträcka sig över större delen av fastigheten och ända upp på backen. Därmed kan även befintliga hus behöva rivas.

– Jag sa att om de väljer att lägga fornlämningsområdet som de föreslår kommer vi att begära expropriation, förklarar han.

Skydd av fornlämning kan vara laglig grund för expropriation.

– Rickard Lindberg sa att han förstår mig utifrån vad han läst om min fru, att vi hellre lämnar Sverige, berättar Oddvar Lönnerkrantz som konstaterar att Frilagt är den enda media som tagit upp utvisningshotet mot Maral Otetileu.

Dessutom vill Trafikverket sätta viltstängsel framför vikingabyn och gravfältet samt stänga av en infart och en del av parkeringen när riksväg 23 byggs om. Något som länsstyrelsen redan godkänt.

I oktober ska länsstyrelsen komma fram till en preliminär slutsats om fornlämningsområdet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se