torsjö live vers2

Utredning om hot mot inspektörer nedlagd

Det går inte att bevisa att två livsmedelsinspektörer blev hotade vid en inspektion på restaurang Barbeque i Hässleholm i början på juni. Därför lägger kammaråklagare Helena Fredriksson ner förundersökningen. Saken har redan lagts ner en gång, men miljöchef Sven-Inge Svensson begärde överprövning hos åklagaren. Helena Fredriksson berättar att hon har förhört ett antal personer i […]