Annonsutrymme A
Annonsutrymme A2
Annonsutrymme B

Annonsera i Frilagt!

Prislista

För diskussion om andra storlekar eller annonsering under längre eller kortare tid – kontakta Frilagt!

På förstasidan:
Annons på två spalter till höger, under huvudet
(utrymme C 328 x 210 pixlar)
Pris per vecka: 1 000 kr
Pris per månad: 2 500 kr
Pris för tre månader: 6 000 kr
Pris för sex månader: 10 000 kr

Bred banner på hela utrymmet ovanför loggan
(utrymme A 1032 x 120 pixlar)
Pris per vecka: 3 000 kr
Pris per månad: 7 000 kr
Pris för sex månader: 28 000 kr

Annons på en tredjedel av utrymmet ovanför loggan
(utrymme B 328 x 120 pixlar)
Pris per vecka: 1 000 kr
Pris per månad: 2 500 kr
Pris för tre månader: 6 000 kr
Pris för sex månader: 10 000 kr

På samtliga artikelsidor:
Annons på två spalter till höger, under huvudet
(utrymme C 328 x 210 pixlar)
Pris per vecka: 1 000 kr
Pris per månad: 2 500 kr
Pris för tre månader: 6 000 kr
Pris för sex månader: 10 000 kr

Bred banner på hela utrymmet ovanför loggan
(utrymme A 1032 x 120 pixlar)
Pris per vecka: 3 000 kr
Pris per månad: 7 000 kr
Pris för sex månader: 28 000 kr

Annons på en tredjedel av utrymmet ovanför loggan
(utrymme B 328 x 120 pixlar)
Pris per vecka:  1 000 kr
Pris per månad: 2 500 kr
Pris för tre månader: 6 000 kr
Pris för sex månader: 10 000 kr

Moms tillkommer på samtliga priser

Ideella föreningar får annonsera för halva priset! Det gäller dock inte politiska partier.

Annons kan länkas till hemsida eller facebooksida.

Annonsunderlag ska lämnas som bildfil, exempelvis jpg eller png. Hör av er vid behov av hjälp med utformning av annons!

Kontakt:
annons@frilagt.se
0708-93 83 99