torsjö live

NYHETER

Bilden visar Daniel Clarin.

Mat i förskolan vid strejk – belastar personal i andra kök

Elever på Tyringe skola, Västerskolan och Linnéskolan får ta med egen matsäck om personalen i skolköken går ut i strejk på torsdag. Detsamma gäller byskolorna i Tyringeområdet. Fritidshemmen stänger kl 14. Men skolchef Niklas Persson räknar med att förskolorna kan få lagad mat från andra kök i kommunen. Det är

Läs mer »
Bilden visar ritning från granskningsförslaget.

Länsstyrelsen hotar riva upp reningsverkets detaljplan

Marken är inte lämplig för reningsverket i Hässleholm, åtminstone inte som det ser ut i förslaget till detaljplan. Det konstaterar länsstyrelsen som därför hotar med att riva upp planen om kommunen antar den. Det handlar främst om att järnvägen, som är ett riksintresse, krockar med reningsverkets behov. Men även risk

Läs mer »
Bilden visar Katarina Andjelic, Agnieszka och Robert Spirra.

Anklagelser mot uppsagda från Dagab och facket i rättssalen

De 25 personer som blev uppsagda från Dagabs lager i Hässleholm för ett år sedan fick då inte veta varför just de stod på listan där de vanliga turordningsreglerna inte gällde. Men på onsdagen haglade anklagelserna mot dem när företrädare för arbetsgivaren och fackklubben avslöjade hur de bedömt varje namngiven

Läs mer »

De drar Dagab inför rätta för diskriminerande uppsägningar

När Dagab förra året sa upp 25 lagerarbetare i Hässleholm diskriminerades anställda som inte var fackligt organiserade. Det hävdar Agnieszka Spirra och hennes son Robert Spirra som stämt företaget för brott mot anställningsskyddslagen. På tisdagen möter de sin tidigare arbetsgivare i Hässleholms tingsrätt. Agnieszka hade varit anställd på Dagabs lager,

Läs mer »
Bilden visar en död gås på en åker.

Död gås på stolpe på kommunens åker – igen

En död gås har hängts upp på en stolpe på en åker som kommunen äger och arrenderar ut, sannolikt för att avskräcka andra gäss från att skada grödan. Det har hänt förut, på en annan åker i närheten. När Frilagt uppmärksammade det 2019 rasade djurvänner i hela landet och artikeln

Läs mer »
Bilden visar förslag på flerfamiljshus.

Kommunen subventionerar markpriser på Björklunda

Byggherrarna slipper stå för hela kostnaden när det sanka Björklundaområdet i Hässleholm förbereds för 300 nya bostäder. Kommunen väljer att subventionera tomtpriset. Annars skulle det bli för dyrt för exploatörerna. Varken politiker eller tjänstemän ser något fel i det, trots att kommunen enligt lag ska fördela kostnaderna på dem som

Läs mer »
Bilden visar Åters anläggning i Hässleholm.

Tillslag mot Åter: Olaglig hantering av farligt avfall och arbetsmiljöbrister

Fem myndigheter deltog vid ett stort tillslag mot Åter Transport Hässleholm AB:s återvinningsanläggning. Företaget hotas nu av förbud vid vite mot viss hantering av farligt avfall eftersom tillstånd saknas. Brister i arbetsmiljö och brandskydd måste också åtgärdas. Återvinningsbolaget ligger på Läreda industriområde och tar främst emot brännbart avfall som transporteras

Läs mer »
Bilden visar fiskar.

Stora mängder fisk och musslor strandade efter översvämningen

När Finjasjön nu drar sig tillbaka efter översvämningen har stora mängder fisk och musslor blivit strandade i området kring Maglekärrsbäcken vid Hässleholms reningsverk. En orsak är att marken mellan bäcken och åkrarna intill höjts. Det skedde vid invallningen av reningsverket, då bäcken delvis flyttades, och vid uppsättningen av stängslet kring

Läs mer »
Bilden visar äldreboendet Kaptensgården.

Utslagsröst skickade hyreshöjning på Kaptensgården vidare

Den 40-procentiga hyreshöjningen på äldreboendet Kaptensgården i Hässleholm går vidare till kommunfullmäktige. Men det var på håret att tekniska nämnden sa ja. Liberalerna lade ned sin röst, därmed blev röstetalet lika och utslagsrösten från ordförande Urban Widmark (M) avgjorde. Som Frilagt tidigare berättat har hyresvärden, som är en del av

Läs mer »
Bilden visar Mathias Jönsson från tekniska förvaltningen, Mats Bengtsson från Finjasjöns fiskevårdsförening, miljöchef Torbjörn Håkansson och Mats Didriksson vd för Hässleholms Miljö.

Kommunen vill dämpa oron – tar PFAS-prover men väntar med att varna

Avslöjandet om de höga halterna PFAS vid reningsverkets utlopp såväl som fem experters skrivelse som anklagade kommunen för passivitet i förhållande till PFAS i vatten och finjasjöfisk blev en skräll. Enligt gränsvärdena från EU är fisken sannolikt på gränsen till oätlig – ändå varnas Hässleholmarna inte. Provtagningar för att kartlägga

Läs mer »

Restaurangskolans lokaler utdömda – programmet pausas

Fukt och mögel stänger Hässleholms restaurangskolas lokaler. Problemen har pågått i många år utan att åtgärder vidtagits. Nu är gränsen nådd. Från den 1 juli blir det förbjudet att använda i stort sett alla utrymmen utom köken. Därför pausas intagningen till programmet i höst. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden var

Läs mer »
Bilden visar en del av den maskade swishlistan.

Hög chef i Hässleholms kommun på thaibordellens swishlista

En chef på hög nivå inom kommunal verksamhet i Hässleholm står på swishlistan från den thaimassagesalong i Kristianstad som visade sig dölja en bordell. Han har gjort en av 279 så kallade dubbelswishar. Enligt polisens beräkning av den nu för grovt koppleri dömda ägarens brottsvinst innebär det köp av sexuell

Läs mer »
Bilden visar Daniel Clarin.

Mat i förskolan vid strejk – belastar personal i andra kök

Elever på Tyringe skola, Västerskolan och Linnéskolan får ta med egen matsäck om personalen i skolköken går ut i strejk på torsdag. Detsamma gäller byskolorna i Tyringeområdet. Fritidshemmen stänger kl 14. Men skolchef Niklas Persson räknar med att förskolorna kan få lagad mat från andra kök i kommunen. Det är

Läs mer »
Bilden visar ritning från granskningsförslaget.

Länsstyrelsen hotar riva upp reningsverkets detaljplan

Marken är inte lämplig för reningsverket i Hässleholm, åtminstone inte som det ser ut i förslaget till detaljplan. Det konstaterar länsstyrelsen som därför hotar med att riva upp planen om kommunen antar den. Det handlar främst om att järnvägen, som är ett riksintresse, krockar med reningsverkets behov. Men även risk

Läs mer »
Bilden visar Katarina Andjelic, Agnieszka och Robert Spirra.

Anklagelser mot uppsagda från Dagab och facket i rättssalen

De 25 personer som blev uppsagda från Dagabs lager i Hässleholm för ett år sedan fick då inte veta varför just de stod på listan där de vanliga turordningsreglerna inte gällde. Men på onsdagen haglade anklagelserna mot dem när företrädare för arbetsgivaren och fackklubben avslöjade hur de bedömt varje namngiven

Läs mer »

De drar Dagab inför rätta för diskriminerande uppsägningar

När Dagab förra året sa upp 25 lagerarbetare i Hässleholm diskriminerades anställda som inte var fackligt organiserade. Det hävdar Agnieszka Spirra och hennes son Robert Spirra som stämt företaget för brott mot anställningsskyddslagen. På tisdagen möter de sin tidigare arbetsgivare i Hässleholms tingsrätt. Agnieszka hade varit anställd på Dagabs lager,

Läs mer »
Bilden visar en död gås på en åker.

Död gås på stolpe på kommunens åker – igen

En död gås har hängts upp på en stolpe på en åker som kommunen äger och arrenderar ut, sannolikt för att avskräcka andra gäss från att skada grödan. Det har hänt förut, på en annan åker i närheten. När Frilagt uppmärksammade det 2019 rasade djurvänner i hela landet och artikeln

Läs mer »
Bilden visar förslag på flerfamiljshus.

Kommunen subventionerar markpriser på Björklunda

Byggherrarna slipper stå för hela kostnaden när det sanka Björklundaområdet i Hässleholm förbereds för 300 nya bostäder. Kommunen väljer att subventionera tomtpriset. Annars skulle det bli för dyrt för exploatörerna. Varken politiker eller tjänstemän ser något fel i det, trots att kommunen enligt lag ska fördela kostnaderna på dem som

Läs mer »
Bilden visar Åters anläggning i Hässleholm.

Tillslag mot Åter: Olaglig hantering av farligt avfall och arbetsmiljöbrister

Fem myndigheter deltog vid ett stort tillslag mot Åter Transport Hässleholm AB:s återvinningsanläggning. Företaget hotas nu av förbud vid vite mot viss hantering av farligt avfall eftersom tillstånd saknas. Brister i arbetsmiljö och brandskydd måste också åtgärdas. Återvinningsbolaget ligger på Läreda industriområde och tar främst emot brännbart avfall som transporteras

Läs mer »
Bilden visar fiskar.

Stora mängder fisk och musslor strandade efter översvämningen

När Finjasjön nu drar sig tillbaka efter översvämningen har stora mängder fisk och musslor blivit strandade i området kring Maglekärrsbäcken vid Hässleholms reningsverk. En orsak är att marken mellan bäcken och åkrarna intill höjts. Det skedde vid invallningen av reningsverket, då bäcken delvis flyttades, och vid uppsättningen av stängslet kring

Läs mer »
Bilden visar äldreboendet Kaptensgården.

Utslagsröst skickade hyreshöjning på Kaptensgården vidare

Den 40-procentiga hyreshöjningen på äldreboendet Kaptensgården i Hässleholm går vidare till kommunfullmäktige. Men det var på håret att tekniska nämnden sa ja. Liberalerna lade ned sin röst, därmed blev röstetalet lika och utslagsrösten från ordförande Urban Widmark (M) avgjorde. Som Frilagt tidigare berättat har hyresvärden, som är en del av

Läs mer »
Bilden visar Mathias Jönsson från tekniska förvaltningen, Mats Bengtsson från Finjasjöns fiskevårdsförening, miljöchef Torbjörn Håkansson och Mats Didriksson vd för Hässleholms Miljö.

Kommunen vill dämpa oron – tar PFAS-prover men väntar med att varna

Avslöjandet om de höga halterna PFAS vid reningsverkets utlopp såväl som fem experters skrivelse som anklagade kommunen för passivitet i förhållande till PFAS i vatten och finjasjöfisk blev en skräll. Enligt gränsvärdena från EU är fisken sannolikt på gränsen till oätlig – ändå varnas Hässleholmarna inte. Provtagningar för att kartlägga

Läs mer »

Restaurangskolans lokaler utdömda – programmet pausas

Fukt och mögel stänger Hässleholms restaurangskolas lokaler. Problemen har pågått i många år utan att åtgärder vidtagits. Nu är gränsen nådd. Från den 1 juli blir det förbjudet att använda i stort sett alla utrymmen utom köken. Därför pausas intagningen till programmet i höst. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden var

Läs mer »
Bilden visar en del av den maskade swishlistan.

Hög chef i Hässleholms kommun på thaibordellens swishlista

En chef på hög nivå inom kommunal verksamhet i Hässleholm står på swishlistan från den thaimassagesalong i Kristianstad som visade sig dölja en bordell. Han har gjort en av 279 så kallade dubbelswishar. Enligt polisens beräkning av den nu för grovt koppleri dömda ägarens brottsvinst innebär det köp av sexuell

Läs mer »

Åtal för nattligt rån i Tyringevilla

Två män har åtalats för grovt rån mot en Tyringebo som låg och sov när han en natt i december fick ovälkommet besök. Inkräktarna slog sönder altandörren, misshandlade honom med järnrör och kniv och stal bland annat hans bankomatkort och bil. Den ene mannen åtalas även för övergrepp i rättssak

Läs mer »

Kommunals strejkvarsel berör skolor i Hässleholms kommun

Fackförbundet Kommunal varslade på måndagen om strejk i kommuner och regioner. Tre skolkök i Hässleholms kommun berörs om inte facket och arbetsgivarna kommer överens före den 18 april. Bland de cirka 750 arbetsplatser som omfattas finns skolköken på Tyringe skola, Västerskolan och Linnéskolan. Det är både kockar och köksbiträden som

Läs mer »

Nu sponsrar kommunen både företag och föreningar

Torsjö Live och Tykarpsgrottan får sponsringsbidrag av Hässleholms kommun i år. Förra året fick inga företag någon sponsring. Motiveringen var kommunens dåliga ekonomi. Att enbart föreningar skulle sponsras hade inte och har fortfarande inte stöd i kommunens riktlinjer. Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Tjänstemännen

Läs mer »

Omsorgen köpte utbildningar utan upphandling

Kommunen bröt mot lagen när digitala utbildningar till omsorgspersonal köptes in för 870 000 kronor utan upphandling. Det visar en granskning som kommunen gjort efter larm från en anonym visselblåsare. Omsorgsförvaltningen köpte två webbaserade utbildningar inom läkemedelshantering från Apoteket AB för 435 000 kronor vardera, alltså totalt 870 000 kronor.

Läs mer »

Guldspadar till landets bästa granskande journalistik

Läkare som lekt Gud, jurist som lurat av äldre deras hem och besparingar, klädjätte som bluffar om återvinning och skolbolag som köpt våffelstuga för skattepengar. Det är några av de granskningar som belönades när det attraktiva grävpriset Guldspaden delades ut på lördagen. Frilagts redaktör ingår i juryn som haft ett

Läs mer »

Miljöchef Torbjörn Håkansson har sagt upp sig

Hässleholms kommuns miljöchef Torbjörn Håkansson har sagt upp sig. Han slutar den 7 juni för att gå över till en motsvarande – men mindre kommunstyrd – tjänst i Ystad-Österlenregionens miljöförbund där kommunerna Ystad, Simrishamn och Tomelilla ingår. Torbjörn Håkansson har varit chef för miljöavdelningen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm

Läs mer »

Polisen utredde inte skjutvapen och sprängmedel

Oddvar Lönnerkrantz i Vittfarnas vikingaby fick i september 2023 tillkalla bombskyddet sedan han hittat skjutvapen och sprängmedel som kvarlämnats av en före detta hyresgäst. Men polisen lade ner förundersökningen direkt. Detta med anledning av att den misstänkte hade lämnat landet. Polisen anser inte att olovligt innehav av sprängmedel och flera

Läs mer »

Maria Hortlund ny ordförande för Liberalerna

Maria Hortlund, Bjärnum, är nyvald ordförande för Liberalerna i Hässleholm efter Marianne Littke som avgår efter tio år. I ett pressmeddelande berättar partiet att ett enhälligt årsmöte valde Maria Hortlund, 53, till ny ordförande. – Det är verkligen till lika delar spännande och skrämmande detta! Att få detta förtroendet känns

Läs mer »

Hovdalavägen har öppnat igen

Hovdalavägen är sedan tisdagsmorgonen åter öppen för trafik efter mer än sex veckors avstängning längs Finjasjön på grund av översvämningen. Efter en inspektion är bedömningen att det inte ska vara några problem, trots tidigare oro för att vägen underminerats av vattenmassorna. – Men man vet aldrig. Till sommaren när det

Läs mer »

Olaga hot mot Kenny Hansson (M) inte nedlagt

Förundersökningen om olaga hot mot tidigare Hässleholmspolitikern Kenny Hansson (M) är inte nedlagd, trots att den del som gällde vapnet på den anmälda bilden på Facebook lagts ned. Det berättar Sara Dallal, förundersökningsledare på gruppen mot demokratihotande brott vid polisens regionala utredningsenhet i Malmö. På fotot poserar Oddvar Lönnerkrantz i

Läs mer »

Byte på ordförandeposten i flera partier

Flera av de lokala politiska partierna i Hässleholms kommun har fått nyligen ny ordförande. Simon Berneblad har tagit över i Kristdemokraterna, Katarina Olsson i Vänsterpartiet och Ingrid Widell i Centerpartiet. Kristdemokraterna beskriver i ett pressmeddelande sitt ordförandebyte som historiskt. Robin Gustavsson, 81, avgick vid årsmötet efter 23 års ordförandeskap och

Läs mer »

Miljöchefen oroas inte av PFAS och bakterier från reningsverket

Tillförsel av giftig PFAS från Hässleholms reningsverk till Finjasjön verkar inte oroa kommunens miljöchef Torbjörn Håkansson. – Det finns i dagsläget inget krav på att reningsverket ska rena PFAS, skriver han i ett mejl till Frilagt. Han förklarar att man inte tagit ställning till om det ska utredas varifrån den

Läs mer »

Planchefen om nya tågspår: “Har haft dialoger med Trafikverket”

Kommunens planchef Cecilia Lindgard har ingen förklaring till hur förslaget till detaljplan för reningsverket än en gång kan krocka med Trafikverkets krav på utrymme för nya järnvägsspår. Planförslaget måste nu pausas i flera år eller kraftigt förändras, enligt Trafikverkets yttrande. – Vi har haft dialoger med Trafikverket, skriver Lindgard i

Läs mer »

Anpassat schema ska lösa lokalbrist på HTS

Politikerna satte stopp för förslaget att hyra tillbaka Kyrkskolan för att tillfälligt lösa lokalbristen för vuxenutbildningarna. Moduler är inte heller att tänka på. Istället fick verksamheterna i uppdrag att försöka utnyttja lokalerna på Hässleholms tekniska skola effektivare genom att anpassa schemaläggningen. Frilagt berättade att en förhyrning av Kyrkskolan utreddes strax

Läs mer »