Gruppen-3a-328x120

Omsorgschefens sista dag: Skriftlig varning mot sjukskriven

Omsorgschefens sista dag: Skriftlig varning mot sjukskriven

En anställd på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun blev sjukskriven för akut stressreaktion efter en incident på en intern ledarförmiddag den 30 maj. Trots att medarbetaren var för sjuk för att komma på möte och ge sin version av det som hänt beslöt arbetsgivaren om en skriftlig varning som avgående omsorgschefen Åsa Ollerstam Lundh undertecknade under sin sista arbetsdag. När medarbetaren satt på akuten meddelade en facklig företrädare dessutom att varningen skulle ske oavsett.

Den anställda har tidigare anklagats av Ollerstam Lundh för att ha läckt till media och portats från möten efter att ha begärt ut handlingar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar Åsa Ollerstam Lundh.
Avgående omsorgschefen Åsa Ollerstam Lundh har tidigare anklagat medarbetaren för att ha läckt till media. Medarbetaren anmälde henne för kränkande särbehandling, en anmälan som sedan drogs tillbaka. Den anställda portades från möten efter att ha begärt ut handlingar.

Varningen beskriver inte på ett tydligt sätt vad som orsakat den. Det står att medarbetaren under ledarförmiddagen har hanterat information på ett felaktigt sätt som arbetsgivaren bedömer som illojalt och förtroendeskadligt. Enligt uppgifter till Frilagt handlade det inte om sekretessbelagda dokument utan om en offentlig handling som hanterades i ett internt sammanhang.

Regler i kollektivavtalet

Kollektivavtalet säger att en skriftlig varning ska meddelas på ett sådant sätt att tvekan inte kan uppstå om anledningen till åtgärden. Innan frågan om disciplinåtgärd avgörs ska berörd arbetstagare ges tillfälle att yttra sig.

Men medarbetaren anser sig inte ha fått tillräcklig information om anklagelserna och inte heller möjlighet att bemöta dem. Hen ställer sig dessutom frågande till riktigheten i att fackliga företrädare drivit på att ett möte måste hållas så fort som möjligt trots sjukskrivningen. Inför ett möte, som facket bjöd in till på uppdrag av arbetsgivaren, ska ingen ha informerat medarbetaren om att en disciplinpåföljd var på gång. Medarbetaren uteblev på grund av sin sjukskrivning, vilket hen i förväg meddelade facket eftersom det var facket som kallade till mötet och inte arbetsgivaren.

Hen fick sedan veta att hen skulle få en underrättelse om att arbetsgivaren övervägde en disciplinåtgärd i form av en skriftlig varning. När underrättelsen kom på posten stod det bara att den gällde fel och försummelse i tjänsten på förvaltningens chefsdag.

Två dagar senare var överläggning om disciplinåtgärden bokad. Enligt medarbetaren har facket inte lämnat nödvändig information om denna.

– Det fackliga ombud som skulle företräda mig på överläggningen skrev att det var viktigt att jag kom dit, men ville inte ens meddela mig tid och plats för överläggningen, trots att jag frågade två gånger, berättar medarbetaren för Frilagt.

Bilden visar omsorgsförvaltningens lokaler.
Den anställda arbetar inom omsorgens administration i kasern Johnsson där en arbetsmiljöundersökning i vintras visade allvarliga arbetsmiljöproblem. Foto: Jonathan Önell

Hen ville därför avsäga sig fackförbundet Visions företrädare i frågan och anlitade en arbetsrättsjurist som i första hand försökte få överläggningen uppskjuten tills efter semestern. När det inte lyckades var tanken att juristen skulle vara med på överläggningen, men inte heller det gick att ordna eftersom arbetsgivaren inte återkopplade till juristen när denne sökte kontakt. Medarbetaren kommer nu att bestrida varningen.

”Absolut ingenting har gått rätt till”

– Absolut ingenting i den här processen har gått rätt till. Jag har inte kunnat ge min version. Det finns ingen utredning alls. Den enda dokumentation som finns som underlag till detta är tre anteckningar från min chef, som enligt mig inte ger en korrekt bild av vad som hänt och dessutom utelämnar väsentliga delar. Jag förstår faktiskt inte varför man ens har kollektivavtal när arbetsgivaren kan ignorera att följa dem på punkt efter punkt i ett sådant här ärende, skriver medarbetaren i en kommentar till Frilagt.

När hen väl får varningen är den alltså inte tydlig.

– Den är så vagt formulerad att det inte ens framgår vad jag har gjort för fel eller vad jag ska göra för att bättra mig, trots att det alltid ska framgå av sådana varningar. Min gissning är väl att man på grund av den extremt bristfälliga process som föregått varningen faktiskt inte har en aning om vad det är man faktiskt varnar mig för, och att det är därför man heller inte kan precisera vad jag ska ha gjort för fel, skriver medarbetaren.

– Dessutom tycker jag att det är extremt allvarligt att man både påbörjat, drivit och slutfört den här processen under min sjukskrivning för akut stressreaktion på grund av situationen på jobbet. Jag begärde gång på gång skriftligt till både facket och HR att de skulle pausa processen på grund av mitt hälsotillstånd, tills jag var åter i tjänst och kunde försvara mig, men ingen lyssnade. Till slut blev pressen av arbetsgivarens agerande mot mig så stor och jag kollapsade totalt när jag lämnade mitt barn på förskolan och fick tas till akuten av en anhörig. Då passar man på att, i god överensstämmelse med facket, klubba igenom en skriftlig varning mot mig. Det är ofattbart att det får gå till såhär och jag anser att den här varningen borde ogiltigförklaras och att hela processen borde göras om, eftersom den har gått fel till från början till slut. Helt ärligt så tycker jag att det snarare är Åsa Ollerstam Lundh som skulle haft en skriftlig varning för detta och inte jag.

Till arbetsgivarens förfogande även under sjukskrivning

HR-strateg Katarina Borg tror inte att kommunen brukar uttrycka sig tydligare i skriftliga varningar.

– Vi har haft ett samtal också och då är det ju tydligt för medarbetaren. Men vi skriver inte detaljer i själva dokumentet, säger hon.

Men det är ju inte sant att medarbetaren har varit delaktig i samtal. Hen har ju varit sjukskriven och inte kunnat höras?

– Den bilden har inte jag.

Vaddå den bilden? Hen har ju inte fått yttra sig?

– Hen har haft möjlighet att yttra sig, absolut.

– Hen har varit kallad till möte för att kunna yttra sig i den här frågan, men inte kommit till det mötet. När du är sjukskriven är det ändå så att du står till arbetsgivarens förfogande. Då får man ju höra av sig och säga att jag inte kan komma till det mötet. Det kan vara andra saker vi behöver prata med medarbetaren om, vi har ibland rehabmöten under personens sjukskrivningstid.

Har hen inte hört av sig och sagt att hen inte kan komma på mötet?

– Den uppgiften har jag inte fått av de som var på mötet.

Om det är så att medarbetaren är så sjuk att den inte kan komma på möte, driver ni sådana här processer ändå?

– Det är inte arbetsgivaren som kallat till överläggning utan det är den fackliga organisationen. Vi varslar om att vi har för avsikt att, och då har facket möjlighet att kalla till överläggning. Det är inte brukligt att medarbetaren är med vid en sådan överläggning och kallas inte heller till den.

Men det var också ett annat möte där det skulle ges möjlighet att prata om själva händelsen. Där hade väl medarbetaren rätt att vara med?

– Egentligen inte, men hen ville väldigt gärna vara med och därför ordnade vi tid innan hen skulle gå på semester. Men hen var sjukskriven och då får man prata med sin fackliga företrädare och ge dem information, det är det som är poängen med att de fackliga går in och företräder.

– Den bilden har inte arbetsgivaren att hen inte vet. Det pratade de om vid händelsetillfället också.

Ville få utrett så fort som möjligt

En av de två fackliga företrädarna, Sofie Persson, berättar att hon inte hade möjlighet att vara med på något av mötena. Men dessförinnan hade hon skriftlig kontakt med medarbetaren.

– Jag kan säga att det vi ville ha reda på var hennes version av händelsen, förklarar Sofie Persson.

Hon bad medarbetaren om ursäkt för att hon störde på helgen, men säger att hen inte ville ha kontakt.

– Hen menade på att vi inte tagit ansvar för vad som pågår mot hen.

Sofie Persson beklagar att medarbetaren uppfattat det så.

– Vi är inte arbetsgivarrepresentanter utan vi är där för att stötta hen, säger hon.

Varför kunde ni inte skjuta upp mötet?

– Det hade dragit ut på tiden. Jag tyckte att vi kunde ha tagit det över telefon. Hen mådde inte bra. Då vill man få det utrett så fort som möjligt.

Sofie Persson säger att hon inte hört att det inte skulle vara tillåtet att skjuta upp möten och överläggningar om skriftliga varningar. Men hon har inte tidigare varit med om en liknande situation.

– Jag var medveten om att hen var jättestressad, men det är väldigt viktigt att höra hens mening så man inte bara går på de andras version.

– Det är viktigt att gå på möten som arbetsgivaren kallar till.

Högsta chefen vill inte uttala sig

Frilagt har sökt Åsa Ollerstam Lundh som har semester tills hon slutar sin tjänst den 30 juni och inte gått att nå. Hennes ersättare Tina Thomasson mejlar, men svarar inte på Frilagts frågor om varför man inte kunde pausa processen, om varningar brukar hanteras på det här sättet inom omsorgsförvaltningen och om orsaken till varningen.

Hade hen tappat sekretessbelagd information på Första Avenyen? Den som gjorde det i höstas fick väl ingen varning?

– Vi kan inte uttala oss i detalj om enskilda medarbetare till media. Medarbetaren har fått möjlighet att yttra sig. Vi hanterar varningar enligt reglerna i allmänna bestämmelser, skriver Tina Thomasson.

Berit Önell

Läs mer:

2024-05-06 Portad från omsorgsnämnden efter begäran om handlingar

2024-05-11 Portad anställd: ”Anklagad för att ha läckt till media”

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se