torsjö live vers2

Portad anställd: “Anklagad för att ha läckt till media”

Portad anställd: “Anklagad för att ha läckt till media”

Den anställda på omsorgsförvaltningen som portats från att delta i omsorgsnämndens sammanträden hade dessförinnan anmält omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh för kränkande särbehandling. Anmälan till personalavdelningen gäller att den anställda i december ska ha anklagats för att ha läckt uppgifter till media och efter det utsatts för repressalier, vilket i så fall är ett grundlagsbrott. Personalchefen har raderat anmälan, också det olagligt. Den anställda har hela tiden nekat till att ha lämnat ut arbetsmiljörapporten.

Bilden visar omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh.
Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh anmäldes för kränkande särbehandling. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt berättade på måndagen har omsorgsnämndens ordförande Christer Welinder beslutat att medarbetaren inte längre utan särskild inbjudan får vara med vid nämndens sammanträden och presskonferenser. Kommunen har vägrat lämna ut mejlväxlingen mellan Welinder och Ollerstam Lundh till den berörda personen.

Men innan detta hände hade den anställda anmält sin förvaltningschef för kränkande särbehandling. Enligt anmälan från den 12 februari, som Norra Skåne/Kristianstadsbladet tagit del av, utsattes den anställda för kränkande särbehandling efter att Åsa Ollerstam Lundh anklagat hen för att ha lämnat ut den externa arbetsmiljörapporten om omsorgens administration till tidningen i förtid. Bland annat uteslöts hen från olika sammanhang och uppmanades att fundera på att söka andra jobb, vilket kan tolkas som repressalier i lagens mening.

När Frilagt begärde ut rapporten hävdade kommunen att den inte var färdig utan ett arbetsmaterial och därför inte offentlig. Men den påstått ofärdiga rapporten visades upp i form av en powerpoint-presentation för omsorgsförvaltningens anställda i flera möten, både fysiska och digitala.

Enligt JO är utkast från extern konsult offentliga

Enligt JO är inte bara en färdig rapport, utan även ett utkast från en extern part, offentlig handling när den har inkommit till kommunen. Trots detta fick Frilagt aldrig ut den första versionen av rapporten. Den 19 december kom slutrapporten och offentliggjordes då av kommunen i ett pressmeddelande. Men samma morgon, innan kommunen själva hann gå ut med nyheten om rapporten, fanns innehållet i den första version som aldrig hade offentliggjorts att läsa i Norra Skåne.

Bilden visar omsorgsförvaltningens lokaler.
Omsorgsförvaltnignens administrativa avdelning är inrymd i Kasern Johnsson på T4-området. Foto: Jonathan Önell

Kb/Nsk berättar att Åsa Ollerstam Lundh enligt anmälan skrev till medarbetaren samma morgon: ”Tycker det är jättetråkigt att någon har valt att göra så här. Fattar inte vad man vill uppnå med det. Hjälper ju inte till precis.”

I en senare diskussion samma dag ska omsorgschefen ha medgett att hon trodde att det var den aktuella medarbetaren som läckt till tidningen.

– Vid andra tillfällen ska medarbetaren ha känt sig tvingad att förneka att denne har goda relationer med Kb/Nsk, skriver tidningen.

Den anställda har hela tiden nekat till att ha lämnat ut arbetsmiljörapporten, men berättar att hen sa till omsorgschefen, innan innehållet stod i tidningen, att den första versionen av rapporten borde diarieföras.

– Jag fick veta att Frilagt hade begärt ut rapporten och sa att det inte var bra att den inte diarieförts och att det kommer att stå i media att ni mörkar om det kommer fram att den inte har diarieförts, säger hen.

Hen berättar för Frilagt att uppmaningarna att fundera på att söka andra jobb skedde vid flera möten.

– Efter anmälan ändrades tonen över en natt.

– Det tog tid innan jag anmälde eftersom jag försökte att lösa det på annat sätt i första hand. Jag kontaktade två högt uppsatta personer i kommunen och frågade hur jag skulle hantera saken, men som jag uppfattade det var ingen villig att ens prata med min chef om detta. Så här i efterhand önskar jag att både jag och min chef hade fått mer och snabbare hjälp i den situation som uppstod. Jag kan bara hoppas att man från kommunens sida lärt sig av det som hänt och skulle ha agerat annorlunda idag om något liknande mot förmodan skulle inträffa igen. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att det har blivit såhär och saknar den goda relation jag hade med min chef innan allt det här hände.

Drog tillbaka anmälan

När Åsa Ollerstam Lundh sagt upp sig några veckor efter anmälan valde den anställda att dra tillbaka sin anmälan. Då raderade personalchefen anmälan, trots att den var en allmän handling som enligt grundlagen inte får raderas. Kommunens egen informationshanteringsplan säger också att anmälningar alltid ska bevaras.

– Det är naturligtvis olyckligt att gallringen inte var i enlighet med informationshanteringsplanen, kommenterar personalchefen Johan Lexfors i Kb/Nsk.

Bilden visar Johan Lexfors
Johan Lexfors, personalchef. Foto: Tomelilla kommun

Den anställda säger till Frilagt att Lexfors erbjöd makulering.

– Eftersom min chef hade sagt upp sig såg jag inte längre någon orsak att driva anmälan vidare och för min chefs skull så ville jag inte att det skulle komma ut att jag hade gjort den när den då aldrig skulle utredas. Därför frågade jag Lexfors om det fanns något jag kunde göra för att förhindra att så skedde. Jag blev då erbjuden att anmälan kunde makuleras om jag begärde det och då gjorde jag det, eftersom det kändes rätt, förklarar hen.

Personalchefen tecknade också avtal med en konsultfirma som skulle utreda misstankarna om kränkande särbehandling. Enligt Kb/Nsk kostade den 52 600 kronor exklusive moms plus restid. Men arbetet avbröts innan utredningen blev klar. Enligt den anställda skulle kostnaden därför stanna vid de kostnader som trots allt uppstod i samband med att företaget träffade de inblandade, men vad summan landade på är okänt i nuläget.

Åsa Ollerstam Lundh nekar både till att ha anklagat medarbetaren för att ha läckt arbetsmiljörapporten till Norra Skåne och till att ha uppmanat hen att söka andra jobb. Men hon medger att medarbetarens arbetsuppgifter förändrats.

– Det sker saker i en organisation som gör att arbetsuppgifter kan ändras, så är det för oss alla.

Hur ser du på anmälan?

– Alla anmälningar tas alltid på allvar. I detta fallet vet jag att det gjordes en anmälan som sedan återtogs och makulerades på begäran av anmälaren.

Varför diarieförde ni inte rapporten och lämnade ut den enligt grundlagens krav, det vill säga så snart den inkommit?

– Detta är inte en fråga jag kan svara på – jag var inte beställare av kartläggningen.

Varför lämnade ni inte ut mejlväxlingen till hen som berörd, även om bedömningen från juristen var att ni inte måste göra det?

– Jag gör som expertisen säger.

Lämnade över till kommundirektören

Frilagt har talat med en av de två personer på hög nivå i kommunen som den anställda vände sig till i hopp om att få hjälp att hantera situationen. Frågan lämnades över till kommundirektör Ulf Bengtsson, som är förvaltningschefens chef, men det fick den berörda medarbetaren ingen information om.

– Min roll har mest varit att vara ett stöd till den här medarbetaren och förklara vilka arbetsrättsliga verktyg vi har för att kunna hantera sånt här. Det är ju så klart en dialog i första läget med den person det berör och sedan är det ytterst en anmälan om man känner att situationen inte blir bättre och man bedömer att det här man blivit utsatt för är någon form av kränkning. Det är då vi har en skyldighet att utreda situationen. Det är inte jättemycket annat vi kan gå in och göra, säger personen.

Ulf Bengtsson bekräftar att han fått informationen, men betonar att han inte kan uttala sig närmare i enskilda personalärenden.

– Jag har haft samtal med förvaltningschefen kring att det här har hänt och behöver hanteras, säger han.

Bilden visar Ulf Bengtsson.
Ulf Bengtsson hade samtal med Åsa Ollerstam Lundh efter medarbetarens larm. Foto: Urban Önell

Han säger att man bör ha samtal med båda parter, men eftersom medarbetaren valde att återta anmälan när omsorgschefen sagt upp sig blev det inte mer med det.

– Det är klart att jag som chef för Åsa i det här fallet har skyldighet att ta samtalet eller kanske flera stycken, hur vi hanterar det och också att det är viktigt att ha klart för sig var rågången går mellan chefsskap och annat.

– Här finns ju uppgifter om repressalier för att man blivit anklagad för att ha läckt till media och allt det där som man inte får lov att göra, efterforska och så. Det har vi haft en dialog om och då tycker jag att jag fått bra svar från förvaltningschefen i det här. Men frågan är som jag ser det avförd. Anmälan är återkallad och förvaltningschefen har sagt upp sig.

Han hävdar att arbetsmiljörapporten inte var färdig när den presenterades på omsorgsförvaltningen. Vad JO sagt är han inte så intresserad av, trots att det är JO som avgör hur lagen ska tolkas.

– Det finns andra rättsfall som säger att en konsult kan naturligtvis ha en dialog, såväl skriftligt som muntligt, med sin uppdragsgivare innan saker och ting är färdigställda, säger han.

– De experter som jag pratar med säger att så kan vi göra.

Han betonar att han inte vill mörka något, men höjer tonläget.

– Vi berättar när vi kan berätta.

– Det är klart att vi ska vara öppna och transparenta, det är inget snack om det, och vi vet mycket väl vad regelverket säger. Jag har varit kommundirektör nu i snart ett och ett halvt år och har jobbat i offentlig verksamhet i över 40 år. Alltså, jag kan det där, säger han.

Att Frilagts reporter har varit journalist i 40 år, är särskilt intresserad av dessa frågor och har högskolepoäng i tryckfrihetsrätt, är inte så viktigt. Men vi hänvisar till ett JO-utlåtande och efterlyser lite ödmjukhet. Det går inte hem hos kommundirektören.

– Då får det ju prövas rättsligt igen, säger Ulf Bengtsson.

Berit Önell

Läs mer:

2024-05-06 Portad från omsorgsnämnden efter begäran om handlingar

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se