FRILAGT5-01

DEBATT

Välkommen med din insändare • insändarredaktör Gert Jacobsson • debatt@frilagt.se
Välkommen med din insändare Insändarredaktör Gert Jacobsson debatt@frilagt.se

Gräsrotsröster kan stärka demokratin

INSÄNDARE. Det har i undersökningar konstaterats att insändarsidorna är bland de mest lästa i våra lokaltidningar (papperstidningar eller nättidningar). Detta bör knappast förvåna våra chefredaktörer verkande i dessa publikationer. Våra gräsrotsskribenter lever mestadels mitt i den verklighet som våra tidningar förväntas rapportera om. Nå, nu ger våra tidningar mer eller

Läs mer »

Neddragningar för studieförbund värre än väntat

INSÄNDARE. Så har då regeringens budget lagts på riksdagens bord. Från folkbildningen befarade vi kännbara neddragningar efter den kampanj mot studieförbunden som drivits under flera år. Men det blev mycket värre än vi trott i våra värsta gissningar. I statsbudgeten handlar det om struntsummor, för studieförbunden en tredjedel av det

Läs mer »

Det finns bara några få partier kvar att rösta på i Hässleholm

INSÄNDARE. Äntligen vaknade styret med S och M i spetsen till liv i insändarflödet. Var det de många skjutningarna, bombningarna, bilbränder eller kanske den dåliga arbetsmiljön inom omsorgen som de ville uttala sig om? Nej, givetvis inte, när det gäller svåra frågor har vårt styre i gammal socialdemokratisk anda kommit

Läs mer »

Svar till SD om Hässleholmsgården

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna säger att de vill ”rädda” Hässleholmsgården och anklagar Moderaterna och Socialdemokraterna för att vilja bebygga motionsslingorna vid Hässleholmsgården. Detta är en vilseledningsmanöver där SD vill skapa oro, konflikter och utmåla för invånarna att det finns en politisk konflikt där SD är goda och övriga onda. Så är givetvis

Läs mer »

SD vill rädda motionsslingorna

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna är väldigt bekymrade över att vårt förslag att inte bebygga motionsslingorna på Hässleholmsgården inte gick igenom. Ingen av de styrande partierna S eller M gillade vårt förslag och tycker i stället att man ska bygga över slingorna enligt plan. Vi menar att vi har tillräckligt med mark till

Läs mer »

Idag talar vi med något annat än varandra

INSÄNDARE. I det goda samtalet är vi närvarande med varandra utan störande filter av allehanda elektroniskt slag. Ögonkontakt och kroppsspråk är av stor betydelse vid möten mellan människor. Möten som också i hög grad har att göra med vårt mående så väl andligen som kroppsligen. Självklart säger kanske någon. Nå

Läs mer »

Luktutredning kring reningsverket stinker

INSÄNDARE. Vad är det egentligen som stinker mest? Just detta kan man fråga sig som enskild kommunmedborgare vad gäller luktutredningen kring reningsverket. Är det måhända så att de ansvariga i kommunstyrelsen hoppas på att orken ska tryta för Jan Tillgren och Linus Jeppson? På så sätt kanske de slipper betala

Läs mer »

Gräsrotsröster kan stärka demokratin

INSÄNDARE. Det har i undersökningar konstaterats att insändarsidorna är bland de mest lästa i våra lokaltidningar (papperstidningar eller nättidningar). Detta bör knappast förvåna våra chefredaktörer verkande i dessa publikationer. Våra gräsrotsskribenter lever mestadels mitt i den verklighet som våra tidningar förväntas rapportera om. Nå, nu ger våra tidningar mer eller

Läs mer »

Neddragningar för studieförbund värre än väntat

INSÄNDARE. Så har då regeringens budget lagts på riksdagens bord. Från folkbildningen befarade vi kännbara neddragningar efter den kampanj mot studieförbunden som drivits under flera år. Men det blev mycket värre än vi trott i våra värsta gissningar. I statsbudgeten handlar det om struntsummor, för studieförbunden en tredjedel av det

Läs mer »

Budgeten visar vilka som ska rädda vårt lands ekonomi

INSÄNDARE. Så har då budgeten av M, KD, L och med stort stöd och inflytande av SD presenterats. Folkhögskolor, studieförbund, vårdpersonal, socialarbetare, skolpersonal är tydligen dom som skall rädda vårt lands ekonomi. Statens kommuner och regioner har räknat ut hur mycket kommunerna och regionerna i vårt land hade behövt för

Läs mer »

Budgeten visar vilka som ska rädda vårt lands ekonomi

INSÄNDARE. Så har då budgeten av M, KD, L och med stort stöd och inflytande av SD presenterats. Folkhögskolor, studieförbund, vårdpersonal, socialarbetare, skolpersonal är tydligen dom som skall rädda vårt lands ekonomi. Statens kommuner och regioner har räknat ut hur mycket kommunerna och regionerna i vårt land hade behövt för

Läs mer »

REGLER

• Skriv kort så får du fler läsare och troligen snabbare publicering! För en bättre variation och läsvänlighet har Frilagt två typer av insändare, längre och kortare. De korta har en maxgräns på 1000 tecken, för de längre rekommenderas cirka 3000 tecken.

• Underteckna med namn. Om du har politiska uppdrag och skriver om något som berör det ska även partibeteckning och uppdrag anges.

 Inga kommersiella budskap publiceras.

• Håll en god ton med respekt för meningsmotståndare och utan kränkande tillmälen. Inga texter som uttrycker rasism, diskriminerar någon eller på annat sätt strider mot lagen eller de pressetiska reglerna publiceras.

• Skvaller eller uppenbara osanningar publiceras inte.

 Använd inte svordomar, könsord eller liknande.

• Det finns ingen absolut rätt att få in en insändare, även om den följer reglerna. Redaktionen avgör vad som publiceras. Aktuella ämnen och svar på tidigare insändare prioriteras vanligtvis.

• Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta i texter.

Bättre budget än på länge?

INSÄNDARE. Nu har regeringen presenterat SD:s budget för 2024. Snart kommer oppositionens olika budgetförslag. Även lokalt kommer budgetar att läggas fram av såväl de lokala regeringarna som opponenterna. För Hässleholms del torde det bli bättre än på länge. Detta i vart fall om man ska utgå från majoriteten och vad

Läs mer »

Folkbildningens möjligheter reduceras

INSÄNDARE. I budgetdirektiv finns det många siffror som väcker förvåning. En sådan är att regeringen aviserar neddragningar på studieförbundens verksamhet. Mina kontakter med studieförbunden inleddes på femtiotalet med en kurs i användning av räknestickan och sen har jag haft goda erfarenheter av studiecirkelverksamhet. Därför blir jag bekymrad över att folkbildningens

Läs mer »

Använd budget rätt!

INSÄNDARE. Enligt finansministern så finns 52 miljarder extra som kan användas för reformer och angelägna ändamål i budgeten för 2024. Det är mycket pengar som det nu är viktigt att använda på rätt sätt. Det finns förstås flera områden där det behövs åtgärder från staten men jag vill här lyfta fram

Läs mer »

Badhuset – för HÖGT räknat!

INSÄNDARE. Hässleholms kommuns beräkning av årskostnaden för investeringen till 20,25 milj kr per år är baserat på att den årliga räntekostnaden är densamma varje år. Det är den inte. Efter hand som lånet betalas av blir naturligtvis räntekostnaden mindre. Kommunen borde i stället beräknat den årliga annuiteten. Det finns färdiga

Läs mer »

Påminner om kulturen i diktaturer Sverige fjäskar för

INSÄNDARE. Vad gäller Anders Wallentheims insändare 23-08-17. Jag är inte på minsta sätt besviken vad gäller Eliassons framfart, däremot påminner flertalet av hans utnämningar om kulturen i de diktaturer Sverige fjäskar för just nu, då man från den svenska sidan tycks sakna förmågan att påvisa skillnaden mellan vänlighet och vekhet,

Läs mer »

SD – ni bevisar det jag vill ha sagt!

INSÄNDARE. Svar till SD-medlemmarnas svar till mig. Ni själva beskriver genom ert svar precis det som jag vill ha sagt med min insändare. Ni förstår inte era misstag! Ni tar inte ansvar för era misstag! Ni stöttar däremot utan att blinka era partikamrater i vått och torrt oavsett vad dom

Läs mer »

Bättre budget än på länge?

INSÄNDARE. Nu har regeringen presenterat SD:s budget för 2024. Snart kommer oppositionens olika budgetförslag. Även lokalt kommer budgetar att läggas fram av såväl de lokala regeringarna som opponenterna. För Hässleholms del torde det bli bättre än på länge. Detta i vart fall om man ska utgå från majoriteten och vad

Läs mer »

Folkbildningens möjligheter reduceras

INSÄNDARE. I budgetdirektiv finns det många siffror som väcker förvåning. En sådan är att regeringen aviserar neddragningar på studieförbundens verksamhet. Mina kontakter med studieförbunden inleddes på femtiotalet med en kurs i användning av räknestickan och sen har jag haft goda erfarenheter av studiecirkelverksamhet. Därför blir jag bekymrad över att folkbildningens

Läs mer »

Använd budget rätt!

INSÄNDARE. Enligt finansministern så finns 52 miljarder extra som kan användas för reformer och angelägna ändamål i budgeten för 2024. Det är mycket pengar som det nu är viktigt att använda på rätt sätt. Det finns förstås flera områden där det behövs åtgärder från staten men jag vill här lyfta fram

Läs mer »

Badhuset – för HÖGT räknat!

INSÄNDARE. Hässleholms kommuns beräkning av årskostnaden för investeringen till 20,25 milj kr per år är baserat på att den årliga räntekostnaden är densamma varje år. Det är den inte. Efter hand som lånet betalas av blir naturligtvis räntekostnaden mindre. Kommunen borde i stället beräknat den årliga annuiteten. Det finns färdiga

Läs mer »

Påminner om kulturen i diktaturer Sverige fjäskar för

INSÄNDARE. Vad gäller Anders Wallentheims insändare 23-08-17. Jag är inte på minsta sätt besviken vad gäller Eliassons framfart, däremot påminner flertalet av hans utnämningar om kulturen i de diktaturer Sverige fjäskar för just nu, då man från den svenska sidan tycks sakna förmågan att påvisa skillnaden mellan vänlighet och vekhet,

Läs mer »

SD – ni bevisar det jag vill ha sagt!

INSÄNDARE. Svar till SD-medlemmarnas svar till mig. Ni själva beskriver genom ert svar precis det som jag vill ha sagt med min insändare. Ni förstår inte era misstag! Ni tar inte ansvar för era misstag! Ni stöttar däremot utan att blinka era partikamrater i vått och torrt oavsett vad dom

Läs mer »

Det finns bara några få partier kvar att rösta på i Hässleholm

INSÄNDARE. Äntligen vaknade styret med S och M i spetsen till liv i insändarflödet. Var det de många skjutningarna, bombningarna, bilbränder eller kanske den dåliga arbetsmiljön inom omsorgen som de ville uttala sig om? Nej, givetvis inte, när det gäller svåra frågor har vårt styre i gammal socialdemokratisk anda kommit

Läs mer »

Svar till SD om Hässleholmsgården

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna säger att de vill ”rädda” Hässleholmsgården och anklagar Moderaterna och Socialdemokraterna för att vilja bebygga motionsslingorna vid Hässleholmsgården. Detta är en vilseledningsmanöver där SD vill skapa oro, konflikter och utmåla för invånarna att det finns en politisk konflikt där SD är goda och övriga onda. Så är givetvis

Läs mer »

SD vill rädda motionsslingorna

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna är väldigt bekymrade över att vårt förslag att inte bebygga motionsslingorna på Hässleholmsgården inte gick igenom. Ingen av de styrande partierna S eller M gillade vårt förslag och tycker i stället att man ska bygga över slingorna enligt plan. Vi menar att vi har tillräckligt med mark till

Läs mer »

Idag talar vi med något annat än varandra

INSÄNDARE. I det goda samtalet är vi närvarande med varandra utan störande filter av allehanda elektroniskt slag. Ögonkontakt och kroppsspråk är av stor betydelse vid möten mellan människor. Möten som också i hög grad har att göra med vårt mående så väl andligen som kroppsligen. Självklart säger kanske någon. Nå

Läs mer »

Luktutredning kring reningsverket stinker

INSÄNDARE. Vad är det egentligen som stinker mest? Just detta kan man fråga sig som enskild kommunmedborgare vad gäller luktutredningen kring reningsverket. Är det måhända så att de ansvariga i kommunstyrelsen hoppas på att orken ska tryta för Jan Tillgren och Linus Jeppson? På så sätt kanske de slipper betala

Läs mer »

Har politikerna glömt bort den vanliga människan?

INSÄNDARE. Efter en hel del dramatiska turer kring Hässleholms kommun så kan vi ta ett steg tillbaka och titta lite på vad som har hänt. Många läsare är redan insatta i de specifika händelserna så jag kommer att utelämna dessa detaljer i denna text. Det jag istället tänker fokusera på

Läs mer »