torsjö live vers2

EU ska inte lägga sig i hur vi sköter vår skog

EU ska inte lägga sig i hur vi sköter vår skog

INSÄNDARE. I debatten inför valet lyfts många frågor men en fråga som jag tycker inte har lyfts tillräckligt är skogsfrågan.  Vill verkligen de olika partiernas kandidater att EU skall vara med om att bestämma hur vårt land sköter sin skog? Skogen är viktig för Sverige och skapar jobb för många. Skogen är viktig för rekreation och friluftsliv. Därför är det viktigt att våra EU-representanter bevakar skogsfrågorna i Bryssel och är medvetna om skogsnäringens stora betydelse för svensk ekonomi. Centerpartiet har genom Emma Wiesner kunnat vara en röst som stått upp emot toppstyrning kring nationella skogsplaner  och hon vet att tvingande regelverk och detaljstyrning inte gagnar svenskt skogsbruk. Vi är många skogsägare som hoppas att hon och andra centerpartister kan fortsätta att bevaka skogsfrågorna inom EU.  Visst behövs EU för frågor om fred och klimat men vi vill inte ha ett EU som försöker lägga sig i hur vi sköter vår skog.

Lars-Ivar Ericson (C)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se