Gruppen-3a-328x120

Många frågor och få svar på fullmäktige

Bilden visar Lena Wallentheim.

Kommunfullmäktige fick på måndagskvällen inga svar på vad det nya badhuset i Hässleholm kommer att kosta i drift och varför det inte fanns några siffror att visa för styrgruppen vid det senaste mötet. Gruppens ordförande Stefan Larsson (M) – som avgått på grund av att han fått bristfällig information – hade redan lämnat fullmäktige när […]

Finjasjöns badvatten godkänt i extra provtagning

Vattnet vid Finjasjöns badplatser var tjänligt när kommunen tog extra vattenprover den 7 maj. – Det var för att visa vad sjön innehåller efter översvämningarna, för att lugna eller informera om hur badvattnet är efter översvämningarna, säger Bengt Andreasson, arbetsledare för friluftsliv på kommunens kultur- och fritidsförvaltning. I helgen såg vattnet dock inte så trevligt […]

EU ska inte lägga sig i hur vi sköter vår skog

INSÄNDARE. I debatten inför valet lyfts många frågor men en fråga som jag tycker inte har lyfts tillräckligt är skogsfrågan.  Vill verkligen de olika partiernas kandidater att EU skall vara med om att bestämma hur vårt land sköter sin skog? Skogen är viktig för Sverige och skapar jobb för många. Skogen är viktig för rekreation […]