Gruppen-3a-328x120

Frilagt Hässleholm är en oberoende webbtidning med fokus på lokal granskande journalistik

Frilagts övertygelse är att skarp, kritisk och självständig journalistik som ifrågasätter makten är en förutsättning för en fungerande demokrati. Frilagt tvekar inte att granska samhällets makthavare, att frilägga även de mest obekväma sanningarna och att ställa de ansvariga till svars. Frilagt menar allvar med att stå på den lilla människans sida och att ge röst åt den som själv har svårt att föra sin talan.

Frilagt fyller ett stort behov i Hässleholm. Invånarnas förtroende för lokalpolitikerna har sjunkit och var 2014 näst lägst i landet enligt SCB. Upprepade skandaler kan vara en förklaring, en annan att kommuninvånarna förnekas den insyn i den politiska processen som de har rätt till och behöver för att kunna påverka. När insynen minskar urholkas demokratin.

Frilagt har utgivningsbevis från Radio- och tv-myndigheten och är en del av det svenska pressetiska systemet, vilket innebär ett åtagande att följa dess krav på god publicistisk sed.

Redaktör

BeritBerit Önell är Frilagts redaktör och ansvariga utgivare. Våren 2014 ledde politiska påtryckningar till att hon tvingades bort från sin tjänst som granskande reporter efter 27 år på Norra Skåne. Ledande kommunpolitiker hade fått nog av hennes avslöjanden om vidlyftiga kommunala affärer och misstänkta oegentligheter. De kallade tidningen en destruktiv kraft och krävde att den skulle förmedla en mer positiv bild av Hässleholm. Tidningsledningen svarade med att omplacera och senare säga upp Berit Önell.

Historien om Norra Skåne blev en av de största medieskandalerna år 2014. Den ledde bland annat till att Föreningen grävande journalister tilldelade Hässleholm utmärkelsen Årets rullgardin 2014 med motiveringen: ”Kommunens politiker har, tillsammans med ledande företrädare för den lokala pressen, försökt minska allmänhetens insyn och försvåra kritiska granskningar”.

Gruppen för oberoende press

Skandalen ledde också till kraftiga protester från allmänheten. Gruppen för oberoende press har agerat bland annat genom att arrangera demonstrationer och skriva insändare. Den arbetar fortfarande aktivt för pressfrihet och ökad transparens i kommunen, bland annat på Facebook och med en studiecirkel. Gruppen hjälper även till med marknadsföring av Frilagt Hässleholm. Läs mer på gruppenforoberoendepress.wordpress.com

Spaden

Spaden som symbol

Frilagt Hässleholm har en färgglad spade som symbol. Den kommer från en av många kommuninvånare som gärna vill se mer grävande journalistik i Hässleholm. Han överlämnade den därför till Berit Önell med förhoppningen att den skulle komma till nytta på något sätt. Det är en rejäl och vass spade med ett extra handtag ovanför bladet som kan användas när det behövs extra kraft i spadtagen.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se