Gruppen-3a-328x120

Många frågor och få svar på fullmäktige

Många frågor och få svar på fullmäktige

Kommunfullmäktige fick på måndagskvällen inga svar på vad det nya badhuset i Hässleholm kommer att kosta i drift och varför det inte fanns några siffror att visa för styrgruppen vid det senaste mötet. Gruppens ordförande Stefan Larsson (M) – som avgått på grund av att han fått bristfällig information – hade redan lämnat fullmäktige när det blev dags att svara på interpellationen. Av samma anledning kunde han inte svara om förslaget att pausa utbyggnad av förskolor i Tyringe och Ballingslöv. Däremot blev debatterna långa om den klimatsmarta naturgräsplanen på Österås och köpet av Vittsjö idrottsplats.

Frilagt berättade den 2 maj att Stefan Larsson beslutat avgå och att driftskostnaden för det nya badhuset ökat enligt underlaget till budgetförslaget från de styrande partierna S och M. Han ledde dock ett möte med styrgruppen veckan därpå. Ledamöterna ville ha besked om kostnaderna, som inte fanns tillgängliga. Kalkyler skickades istället ut till dem i efterhand. Siffrorna där stämmer inte överens med budgetunderlaget, men ska vara de som gäller. I rena driftskostnader för 2027, såsom personal och fastighetskostnader, blir det enligt de utskickade kalkylerna 4,4 miljoner kronor dyrare än i den kalkyl som presenterades i augusti 2023, 17,2 miljoner istället för 12,8 miljoner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar Stefan Larsson och Lena Wallentheim.
Stefan Larsson, som lämnat styrgruppen för det nya badhuset, kunde inte svara på interpellationen i fullmäktige. På bilden tillsammans med Lena Wallentheim (S) när budgetförslaget presenterades. Foto: Berit Önell

Därutöver tillkommer i båda fallen kapitalkostnader med 20,3 miljoner. Intäkter för badavgifter och försäljning dras av med 9,3 miljoner. Nettokostnader för Qpoolen och Hässleholmsgården dras av, dock med en miljon mindre i den nya kalkylen. Därmed ökar kostnaden för badhusorganisationen med 5,3 miljoner kronor – från 17,34 till 22,66 miljoner – om simhallarna i Tyringe och Bjärnum inte dras in i matematiken. 2028 ska kostnaderna minska lite, men det blir fortfarande 4 miljoner dyrare. Om simhallarna i Tyringe och Bjärnum stängs avgår enligt budgetunderlaget en nettokostnad på 4,4 miljoner kronor.

Bilden visar 25-metersbassängen i Tyrs Hovs simhall i Tyringe.
Fullmäktige fick inte information om kalkylen för det nya badhuset och vinsten med att stänga bland anant simhallen i Tyrs Hov i Tyringe. Foto: Urban Önell

Dessa siffror fick fullmäktige alltså inte del av. Ulf Berggren (SD) som skrivit interpellationen om badhuset ville också veta hur länge Stefan Larsson visste om fördyringen innan han gick ut med att han avgår som ordförande. Berggren förutsattte att simhallarna i Bjärnum och Tyringe stängs på grund av de ökade driftskostnaderna för det nya Österåsbadet. Men det var enligt Stefan Larsson inte skälet.

– Det tror jag inte. Men det är inte styrgruppens ansvar, sa han till Frilagt den 2 maj.

Hanna Nilsson (SD) fick inte heller svar på alla sina frågor i en interpellation om planerna på att köpa Vittsjö idrottsplats för åtta miljoner kronor utan värdering. Hon undrade bland annat hur priset togs fram och om Vittsjö GIK även i fortsättningen kommer att få nästan en miljon kronor i bidrag av kommunstyrelsen varje år. Enligt kommunalrådet Lina Bengtsson (M) ska bidraget diskuteras i höst.

Bilden visar Hanna NIlsson.
Hanna Nilsson (SD) hade många frågor om köpet av Vittsjö idrottsplats. Foto: Berit Önell

Hanna Nilsson frågade också om kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) som engagerad supporter till Vittsjö GIK:s allsvenska damlag inte var jävig.

– Bara för att man hejar på ett fotbollslag kan man väl inte vara jävig, svarade Lena Wallentheim.

Hon och Lina Bengtsson förklarade att Vittsjö är det enda allsvenska laget som själva äger sin anläggning.

– Det är en stor kostnad att drifta och hålla i ordning den, sa Lena Wallentheim och påminde om föreningens svåra ekonomiska situation i slutet av förra året.

Bilden visar Lena Wallentheim.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) försvarade förslaget att kommunen ska köpa Vittsjö idrottsplats för åtta miljoner kronor. Foto: Berit Önell

Enligt Lena Wallentheim har drygt 20 miljoner kronor investerats i anläggningen sedan Vittsjö blev ett allsvenskt lag, varav kommunen lagt in 11 miljoner.

Hanna Nilsson tyckte att svaren gav fler frågor.

– Det handlar inte om ifall vi ska köpa eller inte. Jag vill mer veta hur det kommit fram och gått till. Jag vill att det ska gå korrekt till. Vilka har suttit med i samtalen?

Wallentheim och Bengtsson medgav att föreningen kommit direkt till dem med frågan om ett köp. Därefter konsulterades tjänstepersoner från tekniska förvaltningen och även Svenska fotbollsförbundet.

– De säger att de inte vet hur man kan värdera en sådan anläggning.

Simon Berneblad (KD) ansåg det självklart att en värdering kan tas fram.

– I Kalmar till exempel blev en arena värderad. Vi har satt människor på månen, klart vi kan värdera om bara viljan finns, sa han.

– Åtminstone måste ni kunna redovisa vad vi ska betala för.

Ulf Berggren (SD), som suttit i tekniska nämndens presidium de senaste åren, förklarade att det var första gången han var med om att ett fastighetsköp lades direkt i en budget.

– Om budgeten går igenom, har vi då köpt en idrottsanläggning? En värdering, oavsett det är svårt eller inte, måste fram.

– Det vi gör är bara att reservera pengar i budgeten, sa Lina Bengtsson.

Bilden visar Lina Bengtsson.
– Det vi gör är bara att reservera pengar i budgeten, sa kommunalrådet Lina Bengtsson (M). Foto: Urban Önell

Björn Widmark (FV) deklarerade att hans parti kanske är det enda som varken vill att kommunen ska köpa anläggningen eller ge stöd i den omfattningen som idag. Ett stöd som han menade går till att betala för klubbens utländska spelare.

– Vi är alla stolta över laget, men vi känner till kommunens ekonomi. Frågan är om den här kommunen ska ha en plan för allsvenskt spel i Vittsjö eller ej.

Han ansåg att en sådan plan borde ligga i Hässleholm, till nytta för lag från hela kommunen.

Lena Wallentheim protesterade och menade att mycket pengar redan satsats på planen i Vittsjö, något som då skulle vara förgäves.

Bilden visar damfotboll på Vittsjö Idrottsplats.
Kommunen har redan satsat mycket pengar på Vittsjö idrottsplats för att damlaget ska kunna spela i allsvenskan. Foto: Henrik Eberlund

Hanna Nilsson undrade om även andra föreningar kunde komma till Lena och Lina och sälja sina anläggningar, eller om det bara gällde Vittsjö.

– Folk har fria händer att höra av sig till politiker och lägga fram sina frågor, sa Lina Bengtsson.

Thomas Haraldsson (L) tyckte att frågan borde diskuteras först när budgeten ska beslutas den 10 juni.

– Detta är en fråga vi måste ha till vår budgetberedning som vi sitter med nu. Det är en väldigt viktig demokratisk diskussion, sa Hanna Nilsson.

– Inga handlingar är framme idag. Vi har bara en siffra. Ni kan ju skriva något annat i er budget, svarade Haraldsson.

Anders Edwall (C ) var kritisk till att tre personer i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fattade beslutet att ta emot fotbollsplanen med naturgräs för åretruntbruk på Österås i Hässleholm som gåva. En gåva som visade sig kosta tre miljoner kronor i investering och hittills haft hög driftskostnad och låg nyttjandegrad.

BBilden visar Anders Edwall.
Anders Edwall (C) fick inte svar på så många av sina frågor om naturgräsplanen. Foto: Berit Önell

Enligt uppgift hade andra kommuner tidigare tackat nej till gåvan, bland andra Helsingborg som hänvisade till att den skulle väldigt dyr med uppvärmning och avancerat bevattningssystem. Edwall ställde tio frågor om kostnader, nyttjande och mandat till nuvarande ordförande Connie Asterman (S), vid tillfället andre vice ordförande, som lämnade de flesta obesvarade. Hon förklarade att hon inte var med på alla möten om naturgräsplanen, men försvarade beslutet och lovade att återkomma med information.

– Det är en plan som vi får otroligt stor nytta av, framförallt för barn och unga. En stor del av konstgräsets granulat hamnar i våra tvättmaskiner och mikroplasterna kommer ut i havet, sa hon.

– Det är en plan som inte hållit det som utlovats. Den har knappt varit i användning, sa Anders Edwall och kallade den ett modernt Nigeriabrev.

Sven Olof Bernhoff VD Skånefrö, Connie Asterman (S), Paul Thurn (SD) och Margreth Segerstein (M) från Kultur- och Fritidsnämnden rullar gemensamt upp gräsmattan på Österås IP – ett annorlunda första spadtag. Foto: Thomas Bengtsson, Fri Kommunikation
Sven Olof Bernhoff VD Skånefrö, Connie Asterman (S), Paul Thurn (SD) och Margreth Segerstein (M) från Kultur- och Fritidsnämnden rullade gemensamt upp gräsmattan på Österås IP i maj förra året. Foto: Thomas Bengtsson, Fri Kommunikation

Dåvarande ordförande Paul Thurn (SD) var också på plats i fullmäktige, men sa ingenting.

– Det är lite för tidigt att utvärdera: Visst, det blir lite dyrare drift än en vanlig gräsplan, men vi var överens om detta, sa Ulf Berggren (SD).

Margreth Segerstein (M), dåvarande vice ordförande, påminde om att det kommer att bli förbjudet att lägga på granulat med mikroplast på konstgräsplanerna.

– Vi tänkte på miljön, sa hon.

– Det finns hybridplaner som inte behöver granulat, svarade Anders Edwall.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se