torsjö live vers2

Finjasjöns badvatten godkänt i extra provtagning

Finjasjöns badvatten godkänt i extra provtagning

Vattnet vid Finjasjöns badplatser var tjänligt när kommunen tog extra vattenprover den 7 maj.

– Det var för att visa vad sjön innehåller efter översvämningarna, för att lugna eller informera om hur badvattnet är efter översvämningarna, säger Bengt Andreasson, arbetsledare för friluftsliv på kommunens kultur- och fritidsförvaltning.

I helgen såg vattnet dock inte så trevligt ut. Imorgon, tisdag, startar den ordinarie badvattenprovtagningen. Björkviken och Mjölkalånga vid Finjasjön är med bland de badplatser som kontrolleras även då.

Bilden visar Björkvikens badplats.
Björkvikens badvatten var godkänt den 7 maj. Imorgon, tisdag, tas nya vattenprover. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Översvämningsdrabbade boende vid Finjasjöns östra strand beställde i februari själva vattenprover när varken kommunen eller det kommunala bolaget Hässleholm Miljö ställde upp. Vattnet i trädgårdarna såg då uppenbart förorenat ut och enligt Hässleholm Miljös egna uppgifter hade ett par hundra miljoner liter avloppsvatten bräddat från reningsverk och pumpstationer. De boendes vattenprover visade både på höga bakteriehalter och PFAS. Det ledde till att kommunen och Hässleholm Miljö beslöt att ta egna PFAS-prover. De första svaren visade högre halter ut från reningsverket än i inkommande avloppsvatten. Provsvar för sjövatten och fisk väntas inom kort.

Kommunen tar normalt vattenprover vid badplatserna var tredje vecka under sommaren. Dessa publiceras på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

I år gjordes alltså en extra koll redan den 7 maj. Björkvikens badplats hade då enligt analysrapporten bakteriehalter långt under gränsvärdena, mindre än 1 e-coli och mindre än 10 intestinala enterokocker per 100 ml. Gränsen för otjänligt går vid 1 000 för e-coli och 300 för enterokocker.

Vid Mjökalånga var halten e-coli 10 och intestinala enterokocker mindre än 10.

Någon algblomning syntes inte till på någon av badplatserna.

– Resultatet var ju bra, konstaterar Bengt Andreasson.

Imorgon provtas badvattnet i hälften av badsjöarna, tisdagen därpå resterande. I första omgången ingår förutom Björkviken och Mjölkalånga bland annat Lursjön. Därefter fortsätter kontrollerna var tredje vecka hela sommaren.

Bilden visar bruna klumpar i vattnet.
På lördagen flöt bruna klumpar omkring i Finjasjön strax norr om Björkvikens badplats.

Men som alltid rekommenderas att titta hur vattnet ser ut före bad. Det kan ändra sig snabbt, framförallt med algblomning. På lördagen syntes bruna klumpar med okänt innehåll i vattnet nära Maglekärrsbäcken där reningsverket har sitt utlopp, strax norr om Björkviken.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se