Gruppen-3a-328x120

Satsa på barn och ungdomar – i hela kommunen!

Satsa på barn och ungdomar – i hela kommunen!

INSÄNDARE. Hässleholm är Skånes till ytan största kommun. Kommunen består av flera relativt stora orter och i dessa bor fler personer än i själva stan. Alla kommuner har sina förutsättningar, möjligheter och utmaningar – för vår kommun är det helt avgörande att se till att hela kommunen får leva.

Simkunnighet är livsnödvändigt och borde vara obligatoriskt för alla, såväl barn som vuxna. Många tar för givet att alla kan simma men tyvärr blir simkunnigheten generellt sämre och sämre. Kommunen har ett stort ansvar att se till att alla barn får möjlighet att lära sig simma, det måste finnas tid i skolschemat, ges möjlighet för simklubbarnas verksamhet och det måste finnas simhallar där undervisning kan ske. Det går inte att lära sig att simma utan simhallar.

Föreningar har en väldigt viktig roll i samhället, vi bidrar till undervisning, folkbildning och en meningsfull fritid. Hela samhällsfundamentet är uppbyggt kring våra föreningar och det är unikt i Sverige och har haft en avgörande roll för vårt lands välstånd. Tillsammans hjälps vi åt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Alla vet vi att ekonomi är en förutsättning för all verksamhet, detta gäller såväl den privata ekonomin som den offentliga. Vårt land har byggts upp av engagemang, kreativitet och innovativa personer som skapat företag, arbetstillfällen och välstånd. På samma sätt har vårt utbredda föreningsliv tagit tillvara på det engagemang och de förutsättningar som funnits för att skapa meningsfulla och viktiga aktiviteter utanför arbetslivet.

I Sverige har vi alltid betalat höga skatter för att vi ska få en bra offentlig service i kommuner, regioner och på riksnivå. Vi är någorlunda överens om att detta behövs och det har på många sätt fungerat bra – men vad är det som gör att hela detta samhällsfundament nu inte tycks fungera längre?

Betalar vi mindre i skatt? Nej.

Vad är det som gör att vi inte kan upprätthålla samma samhällsservice trots att vi betalar mer och mer i skatt?

Värna om våra barn, satsa på upprustning av våra viktiga simhallar även i våra orter utanför stan. Redan idag är det problem med tider i våra simhallar, simklubbarna får stå till sidan för att allmänheten ska få plats. Hur ska detta fungera när vi bara har en simhall i hela vår kommun? Oavsett om det blir fler banor i nya simhallen så behöver simundervisningen i klubbarna ha egen tid som är avskild från allmänhetens bad för att kunna bedriva ändamålsenlig undervisning.

Vi i Tyringe Simsällskap har en stor verksamhet, vi har cirka 350 aktiva medlemmar på många olika nivåer. Hur ska vår verksamhet kunna bedrivas efter att simhallen lagts ner?

Vi som företräder Tyringe Simsällskap anser att förslaget att stänga simhallen på Tyrs Hov ska dras tillbaka.

– Hur ska hela kommunens behov tillgodoses i en enda simhall?

– Har man räknat på samhällskostnaden för logistiken när alla barn från hela kommunen ska transporteras in till Hässleholm?

– Vad kommer hyran att vara för klubbarna i den nya simhallen?

– Vad kommer entréavgiften att vara för allmänheten?

– Hur många besökare förväntar ni er till nya badhuset i Hässleholm?

– Vad är driftskostnaden för det nya badhuset?

– Hur ser kalkylen ut för denna jättesatsning? Är den realistisk?

Både Tyringe och Bjärnum är relativt stora orter. Simhallen i Tyringe används mycket flitigt av både simklubben och av allmänheten. Första steget i upprustningen är nu gjord när man renoverade tak och andra delar. Satsa nu även på sista delen, det vill säga rening, ventilation och bassäng. Vi inser att det är stora investeringar, men det är investeringar för framtiden, framförallt för barnen men även för vuxna.

Tänk till en extra gång, Tyrs Hov byggdes med pengar genererade av folket i bygden och vi är en viktig del av Hässleholms kommun. Låt simhallen i Tyringe finnas kvar. Hela samhället är uppbyggt kring idrotten, Tyrs Hov är navet i byn – låt det förbli så.

På Hässleholms kommuns websida kan man läsa följande: “Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att sätta medborgaren i centrum och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur och fritid, stärka kulturens roll som tillväxtfaktor och vara ett kulturellt nav i regionen”.

Sätt alla medborgare och framförallt barnen i centrum – låt simundervisningen och föreningsverksamheten få finnas kvar – i HELA kommunen.

Styrelsen i Tyringe Simsällskap
Genom
Karina Jannerstig, ordförande
Per Alvarsson, kassör

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se