Gruppen-3a-328x120

Badhusfrågan tar inte slut efter budgetbeslutet

Badhusfrågan tar inte slut efter budgetbeslutet

INSÄNDARE. Innan det verkställande beslutet togs om att starta arbetet på Österås med det nya badhuset var det många som lyfte ett frågande ögonbryn och ett varnande finger. Budgeten som användes i kommunfullmäktige när beslut togs för att starta låg på en totalkostnad om 32 927 727 kr per år. Efter att detta uppmärksammats av flera, bland annat media, så kontrollerades budgeten och korrigerades till 33 099 750 kr.

Den ökningen var inte av större art och kan väl vara ok att ha överseende med. Men ytterligare avgifter tillkom och ett nytt beslut tvingades igenom med ytterligare en ny investeringsbudget med en ökning på 15 miljoner för missade detaljer samt en generell ökning av totalbudgeten till 420 miljoner kronor.

Nu är vi uppe på 39 640 198 kr i årlig kostnad för Österåsbadet. Det är en ökning på cirka 20 procent sedan första beslutet togs. Om vi tittar på sista budgeten som presenterades så låg den på 30 380 198 per år. Skillnaden mellan denna budget och föregående, är att man valt att baka in potentiella inkomster i budgeten. Om vi tar bort intäkterna och lägger dem separat, som man gjorde på de föregående, så är den verkliga kostnaden per år uppe i 39 640 198 kr.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utöver denna ökningen verkar det som att de som lagt upp budgeten för åren framåt glömt vissa detaljer. Kostnadsökningarna för driften. I denna räknas både löner för anställda samt el och vatten. Eftersom kommunen driftar vattnet själva så kan vi, för skojs skull, räkna bort den i detta.

Men om vi ser en reell kostnadsökning för anställda så ligger den generellt på 3 procent per år. Det är en årlig ökning på cirka 300000 kr. Denna post ökas ju dock för varje år eftersom att den procentuella ökningen är baserad på den totala lönekostnaden för året. Men använder vi denna kostnadsökning som bas på 43 år, som projekttiden är satt till, så blir den totala ökningen på posten 12 900 000 kr. Denna summan är dock det sista året, 43:e året, men principen är att ökningen för löner ökar projektets kostnad med en tredjedel innan projekttiden är slut.

Sedan har vi en annan stor driftskostnadspost och det är elen. Nu vet jag inte vad badhuset har avsatt i sin budget för endast el men med tanke på lokalens storlek och verksamhet så bör den vara väldigt hög.

Om elmarknaden kan stabiliseras och elproduktionen får en jämnare tillförsel och produktion av el till område 4, det elområde som vi ligger i, så påverkas priset i en positiv riktning för projektet, då blir driften billigare. Men tyvärr så har vi inte haft den turen i vårt elområde, snarare tvärtom. Kostnaderna ligger högre för oss och skiftar otroligt mycket beroende på omvärldens läge. Kan Sverige inte åtgärda de problem som finns och tillkommer så finns risken att denna posten kan skena iväg riktigt mycket, det såg vi ju under 2022 när priserna ökade lavinartat.

Det politikerna borde göra är att pausa projektet, oavsett hur avtalet ser ut med byggherren och byggföretaget, för att sätta sig ner vid ritbordet igen. Kan vi dra ner på något för att göra det billigare i längden? Behöver vi ha en uppvärmd utomhusbassäng eller ett lyxspa? Måste bassängbotten vara höj och sänkbar? Var kan vi effektivisera kostnaderna så att de inte sticker iväg?

Detta är inte för att kunna rädda simhallarna i Tyringe och Bjärnum, även om det är underskrivandes dröm att detta sker, utan för framtida generationer i Hässleholms Kommun, Risken finns att detta projekt förstör för andra verksamheter inom kommunen eftersom att kostnaderna kommer att öka flera gånger innan det är återbetalt.

Lyssna på folkets vilja och oro. Avfärda inte det som något banalt eller tramsigt. Många är oroliga över hur det kommer att gå för kommunen när vi hela tiden hävdar att det inte finns pengar till kärnverksamheterna men pengar finns alltid till projekt som inte är av samhällsviktig funktion. Simhall är en samhällsviktig funktion, men inte ett stort badland med alla de finesser och lyxinredning som kommer i nya badhuset.

Rädda kommunens invånare från kaos och irritation i framtiden. Stanna upp och revidera besluten och konsekvensanalysen. Även om ni säger att det är försent så är det inte det. Kommunen är trots allt det högsta beslutande organet i området vilket betyder att vi har möjlighet att påverka även efter att projekt har startats.

Frågan är bara, är ni villiga att erkänna att detta blev fel?

Nej, det svarta hålet har börjat suga i sig pengarna och nu är det svårt att stoppa. Men inte omöjligt.

Agera. Nu.

Claus Bonde

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se