Gruppen-3a-328x120

Nu ska fisk skickas för PFAS-analys

Nu ska fisk skickas för PFAS-analys

Sent om sider är 150 fiskar från Finjasjön nu fångade och infrysta för att troligen på söndag skickas för PFAS-analys. Det berättar Mathias Jönsson, projektledare på Hässleholms kommuns tekniska förvaltning, på fredagen. Han konstaterar att analyserna är försenade. Avsikten var att ha provsvaren klara i slutet på maj, men förhoppningen är nu att de kommer före midsommar.

Bilden visar fisk från Finasjön.
Finjasjöfisk är nu upptagen för analys av PFAS. Foto: Berit Önell/Arkiv

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Mathias Jönsson förklarar att det inte gick att fiska med notdrag eftersom projektet blev försenat.

– Det har varit problem. Om vi hade kommit igång en månad tidigare hade det varit betydligt lättare. Ju varmare det blivit desto mer har fisken spridit ut sig och man får mest fiska med bottengarn som inte tar all fisk, säger han.

Bilden visar Mathias Jönsson.
Mathias Jönsson, projektledare på tekniska förvaltningen som ansvarar för reduktionsfisket i samarbete med Finjasjöns fiskevårdsförening. Foto: Urban Önell

Främst säger han att det varit svårt att få upp tillräckligt med gädda. Men nu finns fiskar för 15 samlingsprover, tre av vardera abborre, gädda, gös, braxen och mört. I varje samlingsprov ingår tio fiskar. Totalt undersöks alltså 150 fiskar. De är fångade på tre olika ställen i sjön: Sjörrödsviken, Guldkusten och vid Almaåns utlopp.

Fisken ska hämtas av personal från konsultföretaget Calluna, som har uppdraget att sköta PFAS-undersökningarna av både fisk och vatten. Muskelprover från fiskarnas rygg skärs ut och skickas till laboratorium.

Bilden visar Sjörrödsviken.
Fisken har fångats i nät i bland annat Sjörrödsviken. På bilden pågår nätfiske i viken vid ett tidigare tillfälle.

Miljöchef Torbjörn Håkansson berättar att miljöavdelningen ska kontakta Livsmedelsverket när analyserna av fisken är klara. Eventuella lokala rekommendationer för konsumtion av fisk ska då diskuteras.

– Vi har meddelat att vi ska kontakta dem, säger han.

Bilden visar Torbjörn Håkansson.
Torbjörn Håkansson, miljöchef på Hässleholms kommun. Foto: Urban Önell

PFAS-källor i området ska också inventeras och behovet av åtgärder bedömas. Tidigare provsvar vid reningsverket har visat på högre halter i utsläppspunkten i Maglekärrsbäcken som går ut i sjön än i inkommande avloppsvatten. Igår presenterades även provsvar på sjövattnet som visade sig ha PFAS-halter över gränsvärdet miljökvalitetsnormen.

– Det är svårt att komma ner till miljökvalitetsnormen, men vi jobbar på att hitta andra källor, säger Torbjörn Håkansson.

– Det var planerat redan tidigare.

Det handlar främst om brandövningsplatser, både från räddningstjänsten och Försvarsmakten.

– Om det kommer från P2 är det inte vi som är tillsynsmyndighet utan Försvarsmakten. Men då får vi kanske ha en dialog med dem, säger Torbjörn Håkansson.

Flera sådana platser har tidigare kartlagts av bland andra Naturvårdsverket, länsstyrelsen och SGU. Miljökontoret uppgav 2019 att det funnits minst tre militära brandövningsplatser nära Finjasjön vid Finjasjöpark. Före 1994 släpptes dagvattnet från brandstationen med eventuellt brandsläckningskum därifrån ut via Sötekärrsbäcken som mynnar i Sjörrödsviken där nu de högsta PFAS-halterna i sjöns vatten uppmätts.

Berit Önell

Läs mer:

2019-04-15 Giftig PFAS i fisk från Finjasjön

2019-07-05 Brandövningsplatser i Hässleholm med i kartläggning av PFAS-spridning i vatten

2024-03-23 Kommunen vill dämpa oron – tar PFAS-prover men väntar med att varna

2024-04-19 Nya prover visar högre halter PFAS ut från reningsverket

2024-05-06 Högre PFAS-halt i nya prover på Nävlinges dricksvatten

2024-05-07 Fångsten har sartat: PFAS-test på 150 fiskar

2024-05-30 Höga PFAS-halter i Finjasjöns vatten – mer än dubbla gränsvärdet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se