torsjö live vers2

Nya prover visar högre halter PFAS ut från reningsverket

Nya prover visar högre halter PFAS ut från reningsverket

Det renade avloppsvattnet som går ut från Hässleholms reningsverk har högre halt PFAS än det inkommande. Tidigare har ansvariga bestämt sagt att reningsverket inte tillför PFAS. Men hur är det egentligen?

– Resultaten kan variera beroende på ett antal olika faktorer, som till exempel mätfel eller omsättningen på vattnet. Hässleholm Miljö kommer därför att gå vidare med nya provtagningar. Det är även viktigt att vi försöker finna källorna för PFAS-utsläppen uppströms reningsverket, även om det tar tid, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö i ett pressmeddelande på fredagen.

Bilden visar reningsverkets område.
PFAS-halterna är högre i avloppsvattnet efter att det renats i Hässleholms reningsverk. Varför ska nu utredas. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Höga PFAS-halter uppmärksammades i början på mars efter en privat provtagning i Maglekärrsbäcken där reningsverket har sitt utlopp. Det var översvämningsdrabbade villaägare vid Finjasjön som beställde analyserna efter att kommunens miljökontor och Hässleholm Miljö sagt nej till att provta det misstänkt förorenade vattnet.

Ett par veckor senare uppmanade fem experter kommunen att utreda de höga PFAS-halterna i renat avloppsvatten, i Finjasjöfisk och i Nävlinges dricksvatten samt att informera om riskerna med att äta stora mängder av fisken. Bland undertecknarna fanns Johan Forssblad och Helene Annadotter på konsultföretaget Regito i Vittsjö som 2019 undersökte PFAS i fisk från Finjasjön. Halterna bedömdes redan då höga, men sedan dess har gränsvärdena sänkts kraftigt. Kommunen har trots det inte tagit fler prover.

Bilden visar utdelning av fisk från vårdfisket i Finjasjön.
Kommunen har även lovat nya PFAS-prover på fisken i Finjasjön som delas ut gratis i stora mängder vid reduktionsfisket. Någon varning för riskerna med att äta stora mängder av fisken har ännu inte utfärdats. Foto: Lotta Persson

Men vid en presskonferens på Björkvikens strand den 22 mars utlovades provtagningar av både fisk, sjövatten och avloppsvatten. Hässleholm Miljö har nu fått sina första provsvar medan kommunen fortfarande inte tagit några prover. Miljöchef Torbjörn Håkansson skriver i ett mejl till Frilagt att upphandling av provtagning sker genom tekniska förvaltningen.

Hässleholm Miljös analyser visar 48 nanogram PFAS 11 i avloppsvattnet som kommer in till reningsverket. Det som går ut från reningsverket innehåller högre halter: 67 nanogram per liter. I det vatten som även passerat Magle våtmark finns 64 nanogram PFAS 11 per liter.

Värdena är också högre än de från Maglekärrsbäcken som redovisades i början av mars. Då var det sammanlagda värdet för 35 olika PFAS-ämnen 52 nanogram per liter.

– Vi kommer utreda halterna och vad de innebär för miljökvaliteten i Finjasjön, säger Mats Didriksson i pressmeddelandet.

– Vad detta kan bero på är i dagsläget svårt att med säkerhet säga något om, det kommer kräva fortsatt utredning och provtagning, säger han.

Bilden visar Mats Didriksson.
Mats Didriksson är vd för Hässleholms miljö.

Han förklarar att när branschorganisationen Svenskt vatten tidigare undersökte förekomsten av PFAS på reningsverk var det inte ovanligt att halterna varierade.

Prover togs på sex olika punkter. Även prover från dagvatten från västra delarna av Hässleholm innehåller spår av PFAS, tre nanogram per liter, medan det inte gick att uppmäta något från östra delen av staden.

I dagsläget finns inga krav på att svenska reningsverk ska rena PFAS, men både nationellt och på EU-nivå är ett nytt övergripande direktiv för avloppsrening på väg.

PFAS (polyflourerande akrylsubstanser) är ett samlingsnamn för tusentals konstgjorda ämnen som har förmåga att stöta bort smuts och vatten. De är nästan onedbrytbara, dröjer sig kvar i kroppen och har samband med bland annat cancer, fosterskador och försämrat immunförsvar.

Berit Önell

Läs mer:

2024-03-23 Kommunen vill dämpa oron – tar PFAS-prover men väntar med att varna

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se