torsjö live vers2

Hastigt besked: Dementa flyttas till Vardaga från Högalid

Hastigt besked: Dementa flyttas till Vardaga från Högalid

29 äldre, de flesta dementa, ska flytta från Högalid till Vardagas äldreboende som kommunen förhandlat om att hyra. Inga beslut om hyresavtalet är ännu fattade, men omsorgsnämnden berättar i ett pressmeddelande på fredagen om planerna. Bakgrunden till flytten och brådskan är att korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum ska avvecklas och sägas upp senast den 31 maj. Det ska ersättas av avdelningarna på Högalid. Korttidsvård på det nya boendet är enligt omsorgsnämndens ordförande Christer Welinder inte aktuellt, trots att det anses olämpligt att flytta dementa personer.

– Det är bättre lokaler på Björksäter, säger han.

En särskild projektledare har tillsatts för förändringen. En av Högalids enhetschefer har blivit verksamhetschef och den andra har sagt upp sig.

Det är tre avdelningar på Högalidshemmet i Hässleholm som kommer att få plats på det nya boendet, tidigare kallat Villa Danspalatset, som ska få namnet Hasselbacken. Inflyttning väntas ske under senare delen av hösten. Enligt pressmeddelandet ska samma personal som idag jobbar på de aktuella avdelningarna följa med vid flytten. Efter inflyttningen kommer resterande tre avdelningar på Hasselbacken att öppnas för andra som stått i kö för en plats på särskilt boende.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Kommunen diskuterar nu med vårdbolaget Vardaga om att hyra eller köpa även äldreboendet Villa Danspalatset. Foto: Berit Önell
29 äldre ska flytta från Högalid till Hasselbacken, tidigare Villa Danspalatset om kommunen beslutar att ta över det privata vårdbolaget Vardagas hyreskontrakt. Foto: Berit Önell

Ett första beslut om förhyrningen skulle ha fattats i torsdags på tekniska nämndens arbetsutskott. Men ärendet lyftes då ut från dagordningen.

– Vi hade inte alla handlingar framme, säger Benny Petersson (S), förste vice ordförande i nämnden.

Nu blir det istället omsorgsnämndens arbetsutskott som först tar upp ärendet vid sitt sammanträde på tisdag. Christer Welinder är inte bekymrad över att det nya hyresavtalet inte är klubbat innan man beslutar om att säga upp Lyckåsa. Inför kommunens planerade köp av grannhuset Björksäters äldreboende 2021 protesterade han mot att Ekegården sades upp innan det var klart med affären, som senare gick i stöpet och ersattes av nuvarande hyresvatal.

– Nu finns det en fin mening: “under förutsättningen att kommunfullmäktige dessförinnan fattat beslut att ingå hyresavtal för ett nytt särskilt boende”, säger han.

Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

Tekniska nämnden väntas besluta på torsdag och därefter ska även kommunstyrelsen ta ställning innan kommunfullmäktige avgör den 27 maj.

Omsorgsförvaltningens kommunikatör Michell Grönlund säger att information gick ut till berörda redan på fredagen på grund av att handlingar redan kommit ut på kommunens hemsida och frågor kommit upp.

– Därför ville vi tidigarelägga informationen. Det hade varit bättre om hyresavtalet klubbats först, men vi är ganska säkra på att det kommer att gå igenom, säger hon.

Lokalerna på Lyckåsa är inte lämpliga för verksamheten eftersom varje rum inte har egen toalett. Något som blev ödesdigert under pandemin då smittspridning inte kunde hindras. Dessutom har beräkningar visat att det skulle bli dyrt att bygga om.

Bilden visar korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum.
Korttidsboendet Lyckåsa ska avvecklas. Foto: Berit Önell

Michell Grönlund är medveten om att det är svårt för dementa att flytta.

– Vi har jättestor förståelse för att det är en stor förändring, särskilt för personer med demens. Vi ska genomföra flytten med största möjliga empati, all hjälp som kan behövas, studiebesök med mera, säger hon.

Hon försäkrar att det inte är något problem med Högalids lokaler.

– Nej, det är bästa lösningen bara, säger hon.

Bilden visar Högalidshemmet.
29 äldre ska flytta från Högalidshemmet till Hasselbacken. Foto: Henrik Andersson

– Vi är väldigt måna om att göra den här förändringen tillsammans med våra berörda boende, deras anhöriga och våra anställda och kommer att göra allt för att alla ska känna sig trygga. Våra berörda enhetschefer kommer också att finnas tillgängliga för att svara på eventuella frågor, säger Åsa Ollerstam Lundh, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, i presmeddelandet.

Bilden visar omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh.
Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh. Foto: Berit Önell

Men båda enhetscheferna på Högalid slutar alltså. Projektledaren Sara Dahlberg tillträder på måndag och vikarierar även som enhetschef tills två nya är rekryterade.

Beslutsförslaget är att kommunen tar över det privata vårdbolaget Vardagas hyreskontrakt med tillträde den 1 juni och 15 år framåt, till den 30 november 2039. Vardaga har inte använt lokalerna sedan de stod färdiga i slutet av 2021.

Årshyran blir hög, drygt elva miljoner kronor, 2 672 kronor per kvadratmeter. Det är något billigare än Björksäters äldreboende som kostar 2 780 kronor per kvadratmeter. Den totala vårdkostnaden per dygn beräknas bli något billigare än köp av platser i andra kommuner, 2 138 kronor jämfört med 2 210 kronor. Idag köper kommunen cirka 50 platser utanför kommunen. Utökningen blir dock 30 platser.

Efter förhandlingar med fastighetsägaren Care Real NSF IV Hässleholm 1 AB, ett dotterbolag till Nrep i Luxemburg, får kommunen viss rabatt i år och nästa år. Under 2024 blir hyra och driftskostnader minus momsåtersökning 860 000 kronor och 2025 beräknas 9,7 miljoner. 2026 väntas en totalkostnad på 10,7 miljoner.

Berit Önell

Läs mer:

2024-03-06 Kommunen vill hyra Vardagas äldreboende

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se