torsjö live vers2

Domstolen inspekterade Hammarmölle damm

Domstolen inspekterade Hammarmölle damm

Parterna verkade överens om det mesta kring utrivningen av Hammarmölledamm när mark- och miljödomstolen på torsdagseftermiddagen avslutade sin förhandling på plats i omväxlande sol, regn och hagel. Men ingen ville prata om våtmarkerna som länsstyrelsen tidigare föreslagit ska ersätta dammen där skyddade arter lever.

Bilden visar domstolen på plats i naturen.
Mark- och miljödomstolen, ledd av chefsrådman Peter Ardö, flyttade ut till Hammarmölle damm för att se hur området såg ut på plats. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt tidigare berättat är kraftverket och dammanläggningen utdömda i ett tidigare beslut. Därmed måste markägaren, det kommunala bolaget Hibab, ansöka om utrivning. Förhandlingen, som inleddes i aulan på Norra Station i Hässleholm, handlade om på vilket sätt det ska kunna göras för att skadorna på naturvärdena ska minimeras. Statens fastighetsverk, som äger slottet, och vattenkraftverkets tidigare arrendator har dock sagt nej till utrivning.

Bilden visar fallet.
Dammanläggningen är utdömd och ska rivas ut. Istället ska det naturliga vattendraget återskapas. Foto: Berit Önell

Göingebygdens biologiska förening, som tidigare också försökt rädda dammen, var närvarande genom Ingmar Kristiansson.

– Vi kan inte göra något åt det nu. Helst hade vi sett att dammen varit kvar, sa han till Frilagt i en paus.

Bilden visar Ingmar Kristiansson.
Ingmar Kristiansson från Göingebygdens biologiska förening hade helst sett att dammen fått vara kvar. Foto: Berit Önell

Våtmarkerna nämndes inte under förhandlingen.

– Det är inget vi driver, sa länsstyrelsens handläggare Mattias Ekvall till Frilagt vid Hammarmölledamm.

Han hänvisade till sin kollega Alexander Nordström, våtmarkssamordnare på länsstyrelsen, som hävdade att kompensationsåtgärder ingick bland villkoren för utrivningen. Men enligt Mattias Ekvall gällde det enbart återställningsåtgärder i åfåran. Alexander Nordström ville inte kommentera det.

– Vi får invänta domen, sa han.

Bilden visar Hammarmölledamm.
Frågan om dammens stora vattenspegel ska ersättas av våtmarker berördes inte i förhandlingen. Foto: Ludvig Ström

På grund av Statens fastighetsverks oro för sättningar vid en gammal kvarnbyggnad vid Hovdalaån nära slottet har Hibab erbjudit sig att dokumentera bottnarna både före och efter utrivningen. Sättningsmätningar ska också göras på byggnaden.

Arrendatorn hävdade sin äganderätt till tilloppstuben, ett över 200 meter långt betongrör som ligger längs Hovdalaån, hela vägen från dämmet till kraftverket. Antingen ville han hämta den eller få ersättning för expropriation. Hibab hade inget emot att tuben hämtas, men det måste i så fall ske i samband med övriga arbeten för att inte påverka naturen mer än nödvändigt, annars ska tuben pluggas i båda ändar. Länsstyrelsen instämde, men betonade också att det kommer att krävas en separat prövning om tuben ska tas bort eftersom området är skyddat både enligt Natura 2 000 och som naturreservat.

Arrendatorn reserverade sig då lite och förklarade att han skulle avsäga sig ansvaret för tuben om det visade sig för besvärligt att hämta den.

– Markägaren är ansvarig i vilket fall, förklarade då rättens ordförande, chefsrådman Peter Ardö.

Hibab måste alltså se till att tuben antingen kan hämtas i rätt tid av arrendatorn eller plugga den så att inte barn eller djur kan skada sig.

Bilden visar ån med betonröret, tuben.
Den tidigare arrendatorn gjorde anspråk på tuben, det långa betongröret längs ån. Foto: Berit Önell

Hibabs advokat Magnus Berg och konsulter från Afry presenterade en teknisk beskrivning av den nuvarande anläggningen och hur de ville att utrivningen ska gå till. Dammen föreslås tömmas på vatten med hjälp av en hävert istället för att dammluckorna öppnas.

– En hävert kan styras på ett helt annat sätt, förklarade Magnus Berg.

Länsstyrelsens delegation såg fördelar med att tömningen därmed kan pågå långsamt och kontinuerligt. Tidsperioden för tömningen kunde då också enligt Hibabs förslag flyttas till 1 april -14 maj då flödesnivån är lägre än tidigare på våren. Länsstyrelsen ville ha delegation på att göra undantag, men helst tömma dammen tidigare på våren när det är lägre temperatur och mindre risk för att syrebrist drabbar flodpärlmusslorna i ån och fladdermössen sover.

Bilden visar utloppet från dammen.
Dammen ska tömmas långsamt för att påverkan på naturen ska minimeras. Foto: Ludvig Ström

Enligt länsstyrelsen krävs artskyddsdispens för citronfläckig kärrtrollslända, men inte för fladdermössen, trots att flera mycket sällsynta arter flyger över dammen.

Hösten före utrivningen måste infångning av trollsländelarver påbörjas så att de hinner flyttas till lämplig lokal i närområdet.

Bilden visar Magnus Berg, Mattias Ekvall med flera vid Hammarmölle damm.
Hibabs advokat Magnus Berg redogör för bolagets uppfattning, stående på bron vid dämmet. Närmast bakom honom länsstyrelsens handläggare Mattias Ekvall. Foto: Berit Önell

På väg upp till Hammarmölledamm visade Hibabs vd Kent Johannesson var den tillfälliga arbetsvägen ska byggas.

– 15 träd behöver fällas längs ledens ena sida, berättade han.

Hålträd där fladdermöss kan bo får inte avverkas.

Dom meddelas senast om två månader.

Berit Önell

2022-02-17 Dom sätter stopp för kraftverket vid Hammarmölledamm

2022-02-23 Statliga bidrag till våtmarker vid Hammarmölledamm

2022-06-02 Har gett upp Hammarmölledamm

2023-02-21 Förseningen bidrog till avslag för Hammarmölledamm

2024-04-17 Dags för förhandling om rivning av Hammarmölledamm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se