torsjö live vers2

Statliga bidrag till våtmarker vid Hammarmölledamm

Statliga bidrag till våtmarker vid Hammarmölledamm

Hammarmölledamm kan ersättas av två våtmarker. Foto: Johan Johnmark/Länsstyrelsen Skåne

Några dagar efter domen som sätter stopp för vattenkraftverket vid Hammarmölle damm är länsstyrelsen redo att satsa två miljoner kronor på att ersätta dammen med våtmarker.

Frilagt berättade i samband med domen i mark- och miljödomstolen att länsstyrelsen såg våtmarker som ett möjligt alternativ till den uppskattade dammen vid Hovdalaån. Men nu framkommer i ett pressmeddelande att länsstyrelsen redan anlitat en konsult för att utreda förutsättningarna samt sökt och beviljats pengar från Naturvårdsverket för att skapa två sidovåtmarker nära dammen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Länsstyrelsen är medveten om platsens betydelse för friluftslivet och vill gärna trygga vattenmiljöerna i området, säger Alexander Nordström, projektledare för länsstyrelsens våtmarkssatsning, i pressmeddelandet.

Hovdalaån är klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag. Den är en av Skånes viktigaste åar för den starkt hotade flodpärlmusslan.

Länsstyrelsen krävde en passage för fisk för att det gamla kraftverket skulle godkännas. Domstolen höll med, men konstaterade samtidigt att en sådan skulle innebära för stora kostnader och ingrepp i naturen. Fastighetsägaren Hibab ville bevara både kraftverket och dammen som idag, med vissa mindre åtgärder. Även att riva ut dammen skulle enligt Hibab ge för stora skador i naturen.

Enligt länsstyrelsens pressmeddelande är förutsättningarna inte enkla. Det finns mycket sediment i dammen som bara är mellan en och en och en halv meter djup.

– Det blir till att schakta. I nuläget är det oklart hur djupt det går att schakta, då det finns gott om stor sten i området. Målet är att komma igång med detta snarast möjligt, eftersom pengarna från Naturvårdsverket ska vara förbrukade senast 31 mars 2023, säger Alexander Nordström.

Länsstyrelsen bedömer att Hovdalaån, om dammen försvinner, kommer att återgå till sin naturliga ringlande fåra. Ån får också tillbaka en del av vattenfallet som gjorde platsen till en attraktion innan kraftverket byggdes 1916.

– Genom att anlägga sidovåtmarker kan en del av naturvärdena från dammen behållas, samtidigt som tillgången till insekter för fladdermöss säkras. Vi ska även utreda möjligheten att ha återkommande slåtter kring dammarna som kan bidra till att hålla landskapet öppet, säger Johan Johnmark, som arbetar med att bilda naturreservatet Hovdala där Hammarmölledamm ingår.

Enligt utredningen finns möjlighet att anlägga två våtmarker på en respektive en halv hektar intill den nuvarande dammen. Det skulle innebära omkring 20 procent av dagens vattenyta på sex hektar.

– Det är det bästa vi kan göra av situationen. Länsstyrelsen vill gärna i dialog med Hibab och lokala naturvården se hur vi kan blicka framåt och skapa nya värdefulla och intressanta miljöer här som både gynnar naturen, kulturmiljön och friluftslivet. Exempelvis kan leder och rastplatser behöva anpassas till det nya landskapet, säger Kristian Wennberg, chef för vattenenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Berit Önell

Läs mer:

2022-02-17 Dom sätter stopp för kraftverket vid Hammarmölledamm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se