Gruppen-3a-328x120

Facket ville ha en annan biträdande kommunchef

Akademikerfacket Akavia var inte överens med arbetsgivaren om tillsättningen av ställföreträdande kommundirektör och biträdande chef för kommunledningsförvaltningen i Hässleholms kommun. Anledningen var att en annan kandidat hade bättre formella meriter genom både utbildning och tidigare erfarenhet från en motsvarande tjänst. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att det var den personliga intervjun och det samlade […]

Den bottenlösa egna plånboken

INSÄNDARE. På ledarsida i NSK-KRST 2022-02-10 hittar vi rubriken ”Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra” där ledarskribenten Anders Gustafsson förtjänstfullt tar upp olika potentaters löner. Löner, arvoden och ersättningar är av största intresse för väljare skattebetalare inför det stundande valet. Gustavsson nämner LO:s ordförande Susanna Gideonssons lön tydligen uppgående till 112 […]

Vi är öppna för att samverka om fritidsgårdar

INSÄNDARE. Frågan om fritidsgårdar har varit upp i både Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. Historiskt har fritidsgårdar i kommunen drivits i olika regier, öppnats upp men också stängts av olika skäl. I budget för 2022 satsar vi 1 miljon till att öppna upp en fritidsgård. Vi tillför också resurser till att renovera Hantverksgården i Hästveda […]

Statliga bidrag till våtmarker vid Hammarmölledamm

Bilden visar Hammarmölle damm.

Några dagar efter domen som sätter stopp för vattenkraftverket vid Hammarmölle damm är länsstyrelsen redo att satsa två miljoner kronor på att ersätta dammen med våtmarker. Frilagt berättade i samband med domen i mark- och miljödomstolen att länsstyrelsen såg våtmarker som ett möjligt alternativ till den uppskattade dammen vid Hovdalaån. Men nu framkommer i ett […]