logga-ligg-tjock

Den bottenlösa egna plånboken

Den bottenlösa egna plånboken

INSÄNDARE. På ledarsida i NSK-KRST 2022-02-10 hittar vi rubriken ”Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra” där ledarskribenten Anders Gustafsson förtjänstfullt tar upp olika potentaters löner.

Löner, arvoden och ersättningar är av största intresse för väljare skattebetalare inför det stundande valet.

Gustavsson nämner LO:s ordförande Susanna Gideonssons lön tydligen uppgående till 112 294 kronor per månad. Frågan uppstår om hon som varande ordförande för Landsorganisationen överhuvudtaget förstår den verkliga innebörden i ordet solidaritet. Gustavsson uppger också att medianmånadslönen för direktörer inom transportnäringen uppgår till 50 000 kronor per månad.

Nå när löner nämns erinrar vi oss den skandalomsusade regiondirektören i Region Skåne Alf Jönsson med en lön på ca 175 000 kronor per månad.

Den förre ”välarvoderade” socialdemokraten regionstyrelseordföranden

Henrik Fritzon tyckte sig, som han uttryckte det, ha hittat en riktig tolvtaggare när han lockade Alf Jönsson till regionen.

Många frågar sig efter ”affärerna” med det i rättsliga turer inblandande företaget Vårdinnovation om Jönsson fortfarande har sin anställning och sina tolv taggar kvar? Detta med ovan nämnda ingångslön 175 000 kronor per månad eller har den möjligtvis ökat? Den frågan tycker undertecknad våra välarvoderade landstingspolitiker ska besvara innan valet stundar.

Huruvida vi överhuvudtaget behöver den politiska nivå landstingen utgör är nu en fråga som dessbättre alltmer diskuteras. Kärleksfull omvårdnad av sjuka och svaga behöver ingen kostsam politisk inblandning.

Med tanke på att många kommunal- och landstingsråds arvoden nu i många fall vida överstiger ett riksdagsmannaarvode tycks innebörden av ordet ”skälig”, som nämns i kommunallagen, dessvärre vara okänd för många av våra politiker. Enligt ovan nämnda föråldrade kommunallag kan politikerna i kommuner och landsting själva i ”skälig” omfattning bestämma nivån på sina arvoden och ersättningar.

Ett riksdagsmannaarvode uppgick 2021 till kronor 62 400 kronor per månad. Politikers arvoden och ersättningar och de allt mer frikostiga löner som nu utgår till många tjänstemän i stat, kommun och landsting måste uppmärksammas. Det är våra gemensamma ansträngningar nämligen skattemedel som frikostigt tas i anspråk.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se