Gruppen-3a-328x120

Sandsäckar till drabbade av översvämning

Sandsäckar till drabbade av översvämning

Kommunen har lagt ut sand som allmänheten kan hämta utan kostnad på Björkvikens parkeringsplats. Sandsäckar till självkostnadspris finns på brandstationen. Foto: Berit Önell

Efter en tids ovisshet om vem som har ansvar för vad höjde Hässleholms kommun på tisdagseftermiddagen översvämningsberedskapen. Kommundirektör Bengt-Arne Persson gav då tekniska förvaltningen order om att köra ut sand till Björkviken så att drabbade vid Finjasjön kan hämta. Säckar till självkostnadspris finns på brandstationen.

På tisdagseftermiddagen mättes också vattenståndet för första gången sedan den 9 februari. Det var då 44,80 meter över havet – 1,40 över normalt vintervattenstånd, men fortfarande en bra bit lägre än vid den stora översvämningen 2002 då nivån nådde upp till 45,47.

Finjasjöns vattennivå stiger nu raskt, cirka tio centimeter per dygn sedan i fredags. Det ger en halvmeter på fem dagar.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson låter förvånad när Frilagt berättar att ingen i kommunen längre säger sig ha ansvar för dagliga mätningar av Finjasjöns vattenstånd när det är översvämning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag tog för givet att det var tekniska förvaltningen, säger han.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson. Foto: Berit Önell

2017 togs ett beslut om att tekniska förvaltningen skulle ta över ansvaret från räddningstjänsten. Redan då planerades för ett digitalt system med kontinuerlig mätning, men detta har dragit ut på tiden.

Bengt-Arne Persson förklarar att han genast ska kontakta tekniske chefen Mats Svensson och ge förvaltningen uppdraget att köra ner grus till Björkviken, om det inte redan är gjort. Han återkommer sedan och berättar att det kommer att ordnas under eftermiddagen.

– Det brukar vara på uppdrag av räddningstjänsten, men de hade inte hört av sig, säger Bengt-Arne Persson.

Han kontaktar också räddningstjänsten som meddelar att de tillhandahåller säckar för fem kronor stycket.

– Det finns cirka 2 000 säckar i lager. Om det är många som behöver får de begränsa antalet per hushåll och kommer också att beställa fler, förklarar Bengt-Arne Persson.

Han fick även besked från tekniska förvaltningen om att mätningarna av vattennivån nu sköts av Mats Bengtsson som arbetar med kommunens reduktionsfiske i Finjasjön. Bengt-Arne Persson tycker att siffrorna ska publiceras på kommunens hemsida så att allmänheten kan ta del av dem.

Men det finns inga sådana siffror och Mats Bengtsson har inte något uppdrag att mäta.

– Vattnet steg tolv centimeter från igår eftermiddag tills i morse, berättar Mats Bengtsson som är på plats vid sjön varje dag, men nu mest för att rädda fiskeutrustningen från vattenmassorna.

Mats Bengtsson arbetar med kommunens reduktionsfiske i Finjasjön. Foto: Berit Önell

Det var han som lämnade uppgifter till kommunens tekniska förvaltning om hur mycket vattnet hade stigit under helgen. Han mäter på en punkt på gångbron över Tormestorpsån vid småbåtshamnen.

– Jag har mätt med tumstock varje dag. Men jag mäter bara hur mycket det ökat från den enda dagen till nästa, inte höjd över havet, förklarar han.

Han måste ha vadarbyxor för att kunna ta sig ut till den översvämmade bron. Den metallbalk han satte tumstocken på från början har nu hamnat så långt under vattenytan att han fått göra en ny mätpunkt och börja om.

– Det finns en pegel också där man ska kunna se vattenståndet, men den skulle varit två meter högre, säger han.

Bara de rödmålade räckena syns nu av bron vid småbåtshamnen, resten ligger under vatten. Foto: Berit Önell

Mätningarna ingår inte i hans uppdrag, men han rapporterar lite när han ändå pratar med Mathias Jönsson som är hans kontaktperson på tekniska förvaltningen.

– Jag mäter för mitt eget bästa, säger Mats Bengtsson.

Han befarar att vattnet kommer att stiga ytterligare i några dagar och det beror inte bara på regnet. Han har växt upp vid sjön och känner den väl, inklusive fenomenet som innebär att Almaån, det enda utloppet, då och då rinner baklänges in i sjön, alternativt står helt still. Det beror på att den snabbrinnande Hörlingeån som möter Almaån vid Skönabäck kan stoppa eller vända dess flöde vid höga vattennivåer.

– Då är där inget utlopp och nu finns det ingen växtlighet som tar upp något vatten, säger Mats Bengtsson.

Det betyder att nivån kan fortsätta att höjas utan regnets hjälp, tills vattnet sjunker i Hörlingeån.

Hörlingeån är nu som en stor flod.

– Jag tror inte att det blir någon dramatisk sänkning den närmaste tiden, säger Mats Bengtsson.

Ronnie Ljunggren på mät- och GIS-avdelningen hade inga vadarbyxor och kunde inte heller mäta vattenståndet på gångbron på tisdagseftermiddagen.

– Det blev gps-mätning, berättar han.

Han fick stå ett par meter från vägen där det nu var strandkant. Ungefär likadant var det vid dämmet i Almaån nära utloppet vid Möllerödsmaden. Där var nivån något högre, 44,81.

Mätningen på tisdagseftermiddagen fick utföras vid den nya strandkanten, ett par meter från vägen. Foto: Berit Önell

Han säger att dagens nivå 44,80 är högre än högstanivån för två år sedan då han uppmätte 44,78 den 26 februari. Enligt räddningstjänstens uppgifter till Frilagt var högsta nivån 2020 dock 44,88 den 28 februari. Men det är inte så konstigt att uppgifterna skiljer sig åt.

– Vi mäter inte varje dag, säger Ronnie Ljunggren.

Han brukar bara mäta Finjasjöns vattennivå en gång i månaden, men när vattnet står högt blir det oftare. Nu lär det bli åtminstone en gång till denna veckan.

Räddningstjänsten gjorde tidigare dagliga manuella mätningar vid bron vid högt vattenstånd. 2017 beslöts att Hässleholms vatten skulle dela med sig av sina digitala mätningar. Det visade sig dock att mätningarna upphörde när nivån blev så hög att reningsverkets säkerhetsluckor mot sjön måste stängas för att sjövattnet inte skulle rinna baklänges in i verket.

Även idag ligger sjön över den nivån. Emma-Karin Trygg Vincic, pressansvarig på Hässleholm Miljö, där Hässleholms vatten ingår, skriver i ett sms till Frilagt på tisdagen: “Nu har vi stängt våra säkerhetsanordningar mot Finjasjön och därmed har vår möjlighet till nivåregistrering upphört”.

Ronnie Ljunggren berättar att Mathias Jönsson nu fått information om hur han kan nå mätresultaten.

Till Frilagt säger Mathias Jönsson, som arbetar med kommunens strand- och vattenvård, att Mats Bengtssons mätningar bara är en bedömning.

Är de dagliga mätningarna alltså nedlagda?

– Det kan vara så, säger han.

Han har inte haft någon diskussion med räddningstjänsten om mätningarna.

– Vi har en hel avdelning som sköter mätningar, säger han, trots att dessa alltså aldrig gjorts dagligen och han själv inte förrän på tisdagen haft tillgång till dem.

Han pratar hellre om det kommande digitala systemet som också ska ge mätvärden på kommunens hemsida. Men det kommer inte igång denna säsong.

Berit Önell

Vattnet stod högt i hamnen i Tormestorp på tisdagen. Foto: Berit Önell

Läs mer:

2022-02-18 Högt vattenstånd i Finjasjön

2022-02-21 Oroväckande läge kring Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se