torsjö live vers2

Oroväckande läge kring Finjasjön

Oroväckande läge kring Finjasjön

Åkern vid reningsverket har blivit en sjö som flyter ihop med den nya bäckfåran innanför stängslet. Bilden togs på måndagen.

– Det ser inte bra ut. Det kommer regn och det är mättat överallt, säger Ronny Nilsson, avdelningschef för gata och park på kommunens tekniska förvaltning som inspekterade översvämningsläget vid Finjasjön under helgen.

Kommunens mätningar av vattenståndet är osäkra eftersom de sker manuellt och mätpunkten kan hamna under vattnet.

Enligt Ronny Nilsson steg vattennivån med cirka tio centimeter per dygn under helgen, tolv centimeter på fredagen, åtta på lördagen och tio på söndagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det går uppåt rätt kraftigt, säger Ronny Nilsson.

Men det var inte han som mätte. Vem som gjort det är det ingen som vill berätta för Frilagt på måndagen. Ronny Nilsson hänvisar till sin kollega Mathias Jönsson som gett honom siffrorna.

– Vi har egentligen inget ansvar, mer än att vi får vara behjälpliga med sand till sandsäckar med mera, säger Ronny Nilsson, men konstaterar att det inte varit aktuellt hittills i år.

Det är också tekniska förvaltningen som har lagt igen vallen över vägen ner till småbåtshamnen i Tormestorp för att skydda villorna i området.

– Det var några veckor sedan, säger Ronny Nilsson.

Vallen har varit på plats några veckor över vägen till hamnen för att skydda de närliggande bostäderna.

Han har uppfattningen att räddningstjänsten hjälper till om läget blir allvarligt, men menar att det inte är riktigt akut ännu. Han tror att vattennivån kommer att höjas ytterligare.

Två dagars fördröjning

– Det är cirka två dagars fördröjning, så när det nu regnat i två dagar lär vattennivån höjas, säger han.

Han har också noterat att åkrarna vid Hovdalavägen intill reningsverket är kraftigt översvämmade och att den nya bäckfåran är borta, eller väldigt bred.

Under många år var det räddningstjänsten som dagligen mätte vattennivåerna i översvämningstider. Vintern 2017-2018 tog Hässleholms vatten, som ändå mäter för internt bruk, över mätningarna digitalt, men fick 2020 problem och lämnade tillbaka uppdraget till räddningstjänsten. I fredags hävdade räddningstjänsten att det är Hässleholms vatten som mäter, men Hässleholms vatten hänvisade till räddningstjänsten och även kommunens mät- och GIS (kart)-avdelning.

På måndagen säger räddningstjänstens yttre befäl Magnus Carlsson att det tidigare har varit Hässleholms vatten som skött mätningarna upp till en viss nivå. Därefter har räddningstjänsten hjälpt till. Men i år har han inte hört något. Räddningschef Johan Wendt vet inte heller något om mätningarna.

Magnus Carlsson ringer tillbaka och berättar att han fått besked av tekniska förvaltningen att det är kommunens GIS-avdelning som mäter. Han säger också att räddningstjänsten inte har något ansvar vid översvämningar av det här slaget som är förutsägbara, men att man kan hjälpa till ändå. Han berättar att räddningstjänsten sålde säckar till självkostnadspris i höstas, när vattenståndet var ovanligt högt för årstiden. Tekniska förvaltningen lade då ut sand som allmänheten kunde hämta.

– Det ser nästan ut som att det kan bli aktuellt igen, jag ser att vattennivån ökat de senaste dagarna, säger Magnus Carlsson.

Inte mätt sedan 9 februari

På GIS-avdelningen är det Ronnie Ljunggren som brukar mäta Finjasjöns vattennivåer och även Almaåns och Hörlingeåns. Senast skedde det den 9 februari. Då var nivån 44,25 i småbåtshamnen.

– Planen är att mäta igen imorgon. Vi mäter normalt en gång i månaden, men när det är högt vattenstånd blir det lite oftare, förklarar han.

Nu kan det bli en gång i veckan eller kanske oftare, beroende på hur situationen utvecklar sig.

Han har jobbat på avdelningen i tre och ett halvt år och tog över mätningarna när han började här.

– Vilka som tar del av dem vet jag inte. Jag lägger in dem i ett excel-dokument så att fler kan läsa dem, säger han.

Manuellt idag -ny utrustning på gång

Mätningarna görs manuellt.

– I småbåtshamnen är det en mätpunkt på en balk under bron som är avvägd sedan många år, berättar han.

När Frilagt berättar att vattnet i fredags eftermiddag gick ända upp till brons undersida och att bron troligen står under vatten nu, säger han att det nog blir en gps-mätning imorgon.

Vattnet kring båtklubbens stuga vid hamnen i Tormestorp stiger för varje dag. Bilden togs på lördagen. Nu är det tveksamt om det går att nå bron där mätpunkten är.

– Då mäter jag längs strandkanten några gånger och tar ett genomsnitt. Höjdmätning med gps är lite osäkert, säger han.

Han berättar också att det finns en mätpunkt i norra delen av sjön, vid dämmet i Almaån, där nivån kan vara lägre.

– Det brukar kunna skilja ett par centimeter, säger han.

Han hoppas på en bättre lösning inom kort. Planen är att tillsammans med tekniska förvaltningen köpa in utrustning för kontinuerlig mätning av vattennivåerna.

Frilagt har förgäves sökt Mathias Jönsson, både under fredagen och under måndagen. Trots att vi per mejl meddelat vårt ärende har han inte återkommit.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se