Gruppen-3a-328x120

Har gett upp Hammarmölle damm

Har gett upp Hammarmölle damm

Kampen för Hammarmölledamm är över. Det kommunala bolaget Hibab har dragit tillbaka sitt överklagande av mark- och miljödomstolens beslut om att kraftverket och dammen ska bort. Därmed kan länsstyrelsens förslag att ersätta dammen med våtmarker börja förverkligas redan i sommar. Men om det inte hinns med nu dras pengarna in. Anders Edwall (C ) reserverade sig mot beslutet i Hibabs styrelse eftersom han ser det som omöjligt att komma igång så snabbt.

– Risken är att vi blir blåsta på konfekten, säger han.

Hibab som fastighetsägare ville lagligförklara vattenkraftverksanläggningen. Länsstyrelsen ansåg att det krävde åtgärder för fiskpassage och menade även att de låga vattenflödena i Hovdalaån gjorde lokaliseringen olämplig. Domstolen bedömde i februari att kostnaderna för att göra anläggningen säker och skydda naturvärdena skulle bli för höga. Produktionen av förnybar el var så liten att den inte kompenserade den stora påverkan den orsakade på höga naturvärden. Det gällde främst öring och flodpärlmussla.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hibab lyfte istället fram dammens betydelse för fladdermössen och som uppskattat besöksmål och menade att en utrivning innebär att befintliga naturvärden förstörs. Bolaget hävdade också förgäves urminnes hävd. Överklagandet fick stöd av Göingebygdens biologiska förening.

Hammarmölledamm ska rivas ut och kan inom kort ersättas av två våtmarker. Men om inte allt är klart före 31 mars 2023 brinner pengarna från Naturvårdsverket inne. Foto: Johan Johnmark/Länsstyrelsen Skåne

Men parallellt med rättsprocessen utredde länsstyrelsen möjligheten att ersätta den sex hektar stora dammen med två mindre våtmarker på totalt cirka 1,35 hektar. Naturvårdsverket beviljade två miljoner kronor till projektet redan innan domen fallit. Även åns tidigare slingrande fåra ska återskapas på platsen för den nuvarande dammen. Syftet är nytta för både naturvärden och friluftsliv.

Hibab fick information om planerna under våren 2021, men valde att gå vidare för att få en dom. Nu står det klart att det är mycket bråttom med våtmarksprojektet om det ska bli av. Arbetet måste vara avslutat och betalt den 31 mars 2023, vilket betyder att det mesta måste göras i sommar då vattenflödena är som lägst. Därför valde Hibabs styrelse den 22 mars att godkänna överenskommelsen med länsstyrelsen och kravet på att återkalla överklagandet.

I överenskommelsen står att om våtmarkerna inte kan uppfyllas inom tidsramen är det parternas ambition att vattenyta ska anläggas vid en senare tidpunkt. Men “detta är dock beroende av vid den tidpunkten sökbara medel för anläggande av våtmark och den prioritering mellan olika projekt som kan vara aktuell vid den rådande tidpunkten”.

Anders Edwall var ensam om att säga nej och reservera sig.

Anders Edwall (C) ville fortsätta kämpa för ett bevarande av Hammarmölledamm. Foto: Urban Önell

– Jag uppfattar för det första mark- och miljödomstolens beslut som felaktigt. Jag tycker inte att de har tänkt på alla bitar angående miljön med en väldigt uppskattad vandringsled, vattenkraften och fladdermössen. Anläggningen har funnits där i över 100 år, säger han.

Han ville därför att överklagandet skulle legat kvar. Han befarar nu att det inte kommer att bli några våtmarker.

– Det är väldigt osäkert. Om vi inte hinner bygga i år bränner bidraget inne och länsstyrelsen garanterar inte att det finns några pengar nästa år, säger han.

Han kan hålla med om att våtmarker kan ha ett värde, men anser att Hibab borde fått rätt genom överklagandet.

– Om nu länsstyrelsen tycker att det är så oerhört viktigt med en vattenspegel borde de ha garanterat den. De kunde ha kommit till oss med ett erbjudande om att de står för det oavsett. Då hade jag tänkt en gång extra, säger han.

Han konstaterar att det är flera olika tillstånd som måste sökas för att riva ut dammen och bygga våtmarkerna. Dessutom måste arbetena upphandlas, vilket kan ta tid.

– Det är jättebråttom. Jag ser det inte som möjligt att klara av, säger Anders Edwall som själv arbetar som fastighetschef i Osby kommun och har erfarenhet av att det är svårt att få tag i resurser.

Om den nuvarande anläggningen rivs ut utan att ersättas av något tror han att det kommer att bli en sorglig syn.

– Jag ser en stor risk att vi kommer att sitta med en liten rännil och att det bara blir dyigt vid sidan om och då får Hässleholms kommun och Hibab själva putta in pengar till våtmarker. I min värld sitter vi krasst med svartepetter, säger han.

Hibab ska enligt överenskommelsen också bekosta utrivningen av dammanläggningen. Länsstyrelsen handlägger och bekostar anläggande av våtmarker med mera och skötsel av området genom slåtter eller bete inom ramen för Hovdala naturreservat.

Hibabs ordförande Lina Bengtsson (M) förklarar att styrelseledamöterna resonerade utifrån att flera jurister sagt att överklagandet var näst intill lönlöst.

Kommunalrådet Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell
Lina Bengtsson (M), ordförande i Hibab.

– Chansen att få rätt var minimal. Samtidigt skulle det bli jättemycket jobb och kostnader. När det nästan är utdömt på förhand tycker vi att det är bättre att göra något så bra som möjligt av det. Nu får vi ändå något tillbaka. Det är det minst dåliga alternativet, säger hon.

Hon är medveten om att det nu är bråttom för att hinna med det som måste göras under sommaren.

– Om bara vädret är med oss tror jag att det ska kunna fungera. Om det blir en extremt blöt sommar blir det värre. Men alternativet är inte så bra. Om vi förlorat målet hade vi stått med alla kostnader. Av två onda ting väljer vi det minst onda, även om vi helst hade velat ha kvar anläggningen, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), som också sitter i Hibabs styrelse, instämmer.

– Vi har drivit hela tiden att Hammarmölledamm ska vara kvar. När ombudet säger att utsikterna att vinna är väldigt små utifrån gällande lagstiftning, då har jag synpunkter på lagstiftningen, man slår ju ut all småskalig vattenkraft. Men nu är det som det är, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-02-17 Dom sätter stopp för kraftverket vid Hammarmölledamm

2022-02-23 Statliga bidrag till våtmarker vid Hammarmölledamm

2022-02-28 Hibab överklagar kraftverksdom – får stöd av GBF

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se