torsjö live vers2

Många frågor på fika med Lena och Lina i Vinslöv

Många frågor på fika med Lena och Lina i Vinslöv

Det var några år sedan kommunalråden senast åkte runt för att möta kommuninvånare och låta dem fritt ställa frågor. Men i år är det dags för “Fika med Lena och Lina” i alla kransorterna. På onsdagen träffade kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) Vinslövsbor på biblioteket. Diskussionen blev livlig kring borden med kaffetermosarna.

– Det är inte så pretentiöst. Folk kan bara ta en kaffe och sitta och prata med oss, säger Lena Wallentheim.

Bilden visar kommunalråden tillsammans med Vinslövsbor.
Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till höger, och Lina Bengtsson (M) träffade Vinslövsbor på biblioteket på onsdagen. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Trafikproblem, instabilt internet, äldreomsorg, olagliga byggprojekt, badanläggningar, hundbajs och svårigheter att få kontakt med ansvariga på kommunen är några av frågorna som ett dussintal Vinslövsbor vill diskutera.

Kommunalråden får veta att det är väldigt svårt att ringa till kommunen.

– De ska återkoppla, men det händer inget, förklarar en kvinna som ville föreslå att kommunen sätter upp skyltar med uppmaning till hundägare att plocka upp efter sina fyrfota vänner, framförallt i parken bakom Gymnastikbyggnaden i centrala Vinslöv. Tunnor för ändamålet saknas inte.

– Jag har ringt och mejlat och inte fått svar. Jag vill gärna veta vad ni tycker om det. Det är för dåligt. Om jag skriver frågor tycker jag att jag ska få svar, säger hon.

Lena Wallentheim instämmer.

– Frågeställningen ska lämnas till berörd person, säger hon, men får då veta att förslagsställaren fått mejladressen och skickat direkt till ansvarig.

– Ska det inte diarieföras?

Bilden visar Lena Wallentheim och Lina Bengtsson.
Kommunalråden kan inte svara på alla frågor, men lyssnar och lovar att föra dem vidare. Foto: Berit Önell

Flera undrar varför kommunen inte har hastighetsbegränsning på 30 vid alla förskolor utan bara vid vissa.

– Det har vi pratat om länge, säger Lena Wallentheim.

Lina Bengtsson antecknar febrilt i sin mobiltelefon. Hon förklarar att kommunalråd inte kan svara på allt utan har mer övergripande ansvar, men lovar att ta upp frågorna eller lämna över dem till ansvariga i de olika nämnderna.

– Andra kommuner har max 40 kilometer i timmen inne i samhällena. Varför inte Hässleholm?

Lena Wallentheim berättar att tekniska nämnden diskuterade frågan för några år sedan, men inte hade majoritet för en sänkning till 40. Den kan dock tas upp igen.

Bilden visar Lina Bengtsson med Vinslövsbor.
Lina Bengtsson antecknar allt som sägs. Foto: Berit Önell

Biblioteket får beröm, men öppethållandet utan personal, så kallat meröppet, är beroende av nätuppkoppling och den fungerar inte alltid.

Bibliotekarien Annice Hansson bekräftar att det varit stora problem.

– Det verkar vara dåligt samarbete mellan Hässleholms kommun och ansvariga för systemet. Det tog ett helt år innan det fungerade, säger hon.

Hon betonar att det också är viktigt att ha öppettider med bemanning. Framöver kommer biblioteken i Vinslöv och Tyringe att ha stängt en dag i veckan, något som övriga filialbibliotek haft länge.

Bilden visar Annice Hansson.
Annice Hansson är bibliotekarie i Vinslöv. Foto: Ludvig Ström

Stadsbiblioteket i Hässleholm ska även fortsatt ha öppet sex dagar i veckan. Det anser några av de närvarande orättvist.

– Man kan inte dra in på kransorterna hela tiden.

Efter en timme verkar alla nöjda.

– Det var trevligt, inte speciellt formellt utan en öppen dialog. De verkade lyhörda för vad vi hade för frågor. Men nu förväntar vi att de gör något, säger Bertil Martinsson.

Lena Wallentheim och Lina Bengtsson tycker att det var bra uppslutning till detta andra stopp på turnén. Vid det första i Tyringe kom bara ett par personer.

– Det var nog för dålig marknadsföring, säger Lina Bengtsson.

Lena Wallentheim tycker att det är viktigt att komma ut och träffa invånarna, något hon nu vill ska bli årligen återkommande.

– Vi kan sitta på stadshuset och prata om vad vi tänker men nu vet vi vad de vi träffat tänker. Det finns inget annat sätt än att åka ut, säger hon.

– Vi vill veta vad de saknar i byn, det här som fungerar bra och det som vi borde tänka på.

Lina Bengtson vill också fråga om invånarna har tips på saker som kan sparas in.

– Vi tycker det är väldigt positivt att komma ut och lyssna av. Men vi kan också ha en dialog om vad som kan tas bort, säger hon.

Lena och Lina inbjuder till fika den 16 maj i Sösdala, den 15 oktober i Bjärnum, den 3 september i Vittsjö och den 14 november i Hästveda. Kanske blir det även besök på mindre orter om det finns efterfrågan.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se