torsjö live vers2

Förseningen bidrog till avslag för Hammarmölle damm

Förseningen bidrog till avslag för Hammarmölle damm

Förseningen av artskyddsdispensen för våtmarkerna vid Hammarmölle damm bidrog till att Naturvårdsverket avslog ansökan om bidrag. Det berättar handläggaren Conny Jacobson.

– I och med att de sökte pengar först för 2024 så har vi en högre tröskel för vad vi ska bevilja, säger han.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M), ordförande i markägaren Hibabs styrelse, hoppas på en ny ansökan inför nästa år.

Det gamla vattenkraftverket vid Hammarmölle damm får inte vara kvar, men våtmarkerna som är tänkta att ersätta dammen drar ut på tiden.
Dammanläggningen måste rivas ut innan våtmarkerna kan anläggas. På bilden fylldes dammen efter en reparation.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt tidigare berättat hade länsstyrelsen i Skåne redan fått 2,2 miljoner kronor till våtmarksprojektet, men pengarna fryser inne eftersom de måste användas före den 31 mars i år. Projektet har inte kunnat påbörjas eftersom artskyddsdispensen dröjt. Dessutom måste dammanläggningen rivas ut först.

Den ansökan som nu avslogs gällde 2,9 miljoner kronor ur regeringens nya våtmarkssatsning för åren 2024-2025. Ansvariga på länsstyrelsen hoppades slippa stressa denna gång och sökte därför inte för 2023. Det kan ha avgjort.

– Vi kan bevilja i förväg för 2024-2025, men bara för de allra högst prioriterade projekten som vi vet kommer att behöva pengarna då. I det här fallet var det inte ett sådant projekt som klarade att nå upp till den ribban utan vi uppmanade länsstyrelsen att söka igen vid nästa ansökningstillfälle, säger Conny Jacobson.

Han förklarar att det som ska prioriteras i korta ordalag är höga naturvärden och hotade naturtyper och arter.

– Åtgärderna behöver gynna högt prioriterade arter och naturtyper, säger han och ger ett par exempel från området kring Hammarmölle damm.

Flodpärlmusslan ligger ganska högt i prioriteringen medan uttern ligger lägre eftersom den oftast inte är så direkt möjlig att gynna med en lokal åtgärd.

Han kan inte lova något för framtiden, men konstaterar att det finns ett tillfälle till att ansöka inför 2024.

– Då finns en möjlighet att vi beviljar. Vi har lite lägre tröskel när vi är på det aktuella året, säger han.

Nästa gång vet man sannolikt också om artskyddsdispens beviljats så att projektet kan bli av.

Joachim Fors (S), vice ordförande i Hibab.
Lina Bengtsson (M), ordförande i Hibab.

– Vi prioriterar framförallt utifrån vilken nytta projekten gör men det spelar roll också att det är genomförbart naturligtvis, säger Conny Jacobson.

Lina Bengtsson är besviken, men inte uppgiven.

– Det finns möjlighet till ny ansökan nästa gång så vi får satsa på det. Tråkigt att det inte blev denna gången, skriver hon i ett sms till Frilagt.

Vice ordförande Joachim Fors tycker att Hibab tvingats lägga väldigt mycket energi på Hammarmölle damm de senaste åren.

– Först var det för att försöka behålla dammen och sedan för att göra rätt i detta. På något sätt måste man prata med länsstyrelsen. Det här bara snurrar runt, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2023-02-20 Nej till bidrag för våtmarker vid Hammarmölle

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se