torsjö live vers2

Nej till bidrag för våtmarker vid Hammarmölle

Nej till bidrag för våtmarker vid Hammarmölle

Länsstyrelsen i Skåne får inga pengar till den planerade satsningen på våtmarker som skulle ersätta Hammarmölle damm. Åtminstone inte i årets fördelning. Det står klart på måndagen sedan Naturvårdsverket beslutat om hur över 118 miljoner kronor från regeringens våtmarkssatsning ska användas.

Hammarmölledamm fick inga pengar från regeringens våtmarkssatsning. Foto: Berit Önell

Förslaget om våtmarker kom från länsstyrelsen för ett år sedan, bara några dagar efter domen som gjorde vattenkraftverket vid Hammarmölledamm olagligt. Länsstyrelsen hade då redan sökt och fått 2,2 miljoner kronor till projeket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men pengarna frös inne eftersom de måste ha använts före den 31 mars i år. När det under hösten stod klart att arbetet inte skulle komma igång i tid gjorde länsstyrelsen en ny ansökan om 2,9 miljoner kronor som skulle användas under tiden mars 2024-mars 2025. Nu har Naturvårdsverket sagt nej till denna ansökan. Någon motivering finns inte.

Alexander Nordström, handläggare för projeket, är förvånad. Men han försäkrar att länsstyrelsen inte ger upp.

– Vi tänker fortsätta att söka. Gissningsvis blir det i slutet på året. Oavsett vad kan vi inte göra våtmarkerna i år. Man måste riva ut dammen först, säger han.

Han beklagar att de redan beviljade pengarna inte kunde användas.

– Sorgligt, säger han.

Dessutom har artskyddsdispens fortfarande inte beviljats. Eftersom det är länsstyrelsen i Skåne som driver projeket tillsammans med markägaren, det kommunala bolaget Hibab, fanns risk för jäv om samma myndighet skulle besluta om artskyddsdispens. Länsstyrelsen i Västra Götaland fick istället den ansökan på sitt bord. Det var redan i början på maj 2022 och förväntad handläggningstid var maximalt sex månader. Men arbetet i Västra Götaland avstannade efter en tid på grund av att länsstyrelsen i Skåne vid ett möte med Hibab föreslagit att dispensen skulle handläggas tillsammans med ansökan om utrivning av dammanläggningen. Denna avgörs av domstol.

– Det är ett av våra ärenden som gått över tiden. Men det är klart inom en snar framtid, om de inte återtar ansökan, sa Martin Svensson på länsstyrelsen i Västra Götaland till Frilagt den 16 januari.

Alexander Nordström kände då inte till diskussionen.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Vi får kalla till ett möte, sa han dagen därpå.

Frilagt har sedan dess utan framgång sökt den tjänsteperson som kom med förslaget att dra tillbaka artskyddsdispensen.

För två veckor sedan beslöt Hibabs styrelse att inte återkalla ansökan om artskyddsdispens.

– Vårt juridiska ombud tyckte att det är bättre att den ligger kvar. Det blir bara kostnader för oss annars, sa vd Kent Johannesson efter mötet.

Han hoppades att snart få ett positivt besked.

– Det känns inte bra att det står som det gör, det blir ett moment 22, sa han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-09-22 Snart för sent för våtmarker vid Hammarmölledamm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se