torsjö live

Kommunen vill dämpa oron – tar PFAS-prover men väntar med att varna

Kommunen vill dämpa oron – tar PFAS-prover men väntar med att varna

Avslöjandet om de höga halterna PFAS vid reningsverkets utlopp såväl som fem experters skrivelse som anklagade kommunen för passivitet i förhållande till PFAS i vatten och finjasjöfisk blev en skräll. Enligt gränsvärdena från EU är fisken sannolikt på gränsen till oätlig – ändå varnas Hässleholmarna inte. Provtagningar för att kartlägga problemen har inte heller gjorts, trots att man länge känt till att hårda krav för PFAS är på ingång. Nu agerar Hässleholms kommun – för att minska oron.

Noggranna provtagningar av både fisk och renat avloppsvatten kommer ske, men eventuella åtgärder sker först efter provsvar. Kommunen betonar att de förhåller sig till rådande rekommendationer, även när dessa tydligt släpar efter forskning och EU-direktiv.

Mathias Jönsson från tekniska förvaltningen, Mats Bengtsson från Finjasjöns fiskevårdsförening, miljöchef Torbjörn Håkansson och Mats Didriksson, vd för Hässleholm Miljö, gör gemensam sak i PFAS-frågan. Foto: Urban Önell.

PFAS (polyflourerande akrylsubstanser) är nästan onedbrytbara, dröjer sig kvar i kroppen och har samband med bland annat cancer, fosterskador och försämrat immunförsvar.

Frilagt var först med att berätta om de höga e-coli och PFAS-halterna i prover från bland annat Maglekärrsbäcken vid reningsverkets utlopp som utlöste skarp kritik mot kommunen och Hässleholm miljö. Fem experter påpekade ett samband med de höga halterna i Finjasjöfisk som Regito uppmätte 2019. De halterna, i snitt 8,37 ng/g, ansågs inte vara alarmerande just då, men aktualiseras sedan EU kraftigt sänkt tolerabelt veckointag (TWI) – idag 4,4 ng/kilo kroppsvikt.

Detta innebär enligt expertisens kalkyl att en vuxen människa knappast kan äta mer än en liten portion i veckan utan att överskrida TWI, och medräknat intag från andra källor, som finns överallt, är det knappast lämpligt att ens äta en portion om året.

Bilden visar Inger och Jimmy Fallesen.
Inger och Jimmy Fallesen som fick sin trädgård översvämmad med förorenat vatten beställde vattenprover av Regito. Foto: Berit Önell

Även gränsvärdena för dricksvatten kommer från och med 2026 skärpas kraftigt från 90,0 till 4,0 ng/liter och ytterligare krav är på väg vad gäller både provtagning och rening av PFAS i renat avloppsvatten från reningsverket som går ut i Finjasjön.

Experterna har framfört en rad krav på åtgärder och ökad transparens från kommunens och Hässleholm Miljös sida.

Kommunen försvarar sig

Efter överläggningar mellan Hässleholms kommun och Hässleholm Miljö hölls igår eftermiddag en presskonferens vid Björkviken.

Torbjörn Håkansson är miljöchef på Hässleholms kommun. Foto: Urban Önell.

– Vi har upplevt en viss oro bland allmänheten. Ni i media ställer frågor, och då skall vi försöka försvara- inte försvara, svara, på de flesta frågorna, och informera om vad vi redan gör, säger Torbjörn Håkansson.

I en annan felsägning kallar han experternas skrivelse för ”er skrivelse”. Frilagt står inte bakom skrivelsen, men har genom åren stått för många av de avslöjanden som lett till att experter kritiserat hanteringen av Finjasjön.

Själv anser miljöchefen inte att förekomsten av betydande PFAS-halter har särskilt stort nyhetsvärde.

– Från mitt perspektiv ser jag inte det som ovanligt. Vi vet idag att den dagliga konsumtionen i samhället av smink, goretex-kläder och impregnering ger upphov till PFAS i vårt avloppsvatten.

Brandövningsplatser och viss tillverkningsindustri är en stor källa till PFAS. Kommunen kommer nu försöka kartlägga var föroreningarna kommer ifrån. Foto: Lotta Persson

Kommunen och Hässleholm Miljö gör dock vissa eftergifter för allmänheten.

– Att vi väljer att göra provtagningar av vattnet nu är dels för att vi har nytta av det, men kanske ännu viktigare, för att dämpa oron.

Kommer genomföra många av kraven

Kommunen och Hässleholm Miljö lovar att utreda ursprunget till PFAS-föroreningarna i vattnet och fastslå hur mycket PFAS som finns i fisken.

– Det finns tre möjliga källor till de värdena, det kan vara reningsverket, det kan vara dagvattensystemet som löper ut där och själva omgivningen också. Det vet vi inte, säger Hässleholm Miljös vd Mats Didriksson.

– Med det sagt går det naturligtvis inte att undandra sig eventuellt ansvar.

Mats Didriksson. Foto: Urban Önell.

När det gäller bristen på information från kommunens sida är miljöchef Torbjörn Henriksson villig att vara självkritisk.

– Vi kommer under dagen lägga ut information på hemsidan. Även om den var känd, den här rapporten, vill vi förklara vad den innebär och, framförallt, vad vi tänker göra framöver, säger han.

kommunens och Hässleholm Miljös hemsidor tonas problematiken ned.

Vattenproven från reningsverket och dagvattensystemet kommer ta två till fyra veckor. Provtagningen av fisk kan ta längre tid.

Agerar inte på basis av utomståendes uppgifter

Att ta fram lokala kostråd på basis av de uppgifter som privata aktörer tagit fram är inte aktuellt. Istället väntar kommunen och Hässleholm Miljö på sina egna prover, som kanske kan leda till åtgärd.

– Skall åtgärder vidtas skall det vara utifrån nyare provtagningar med säkrad metod, och det skall vara samlingsprov, inte stickprov, säger Torbjörn Håkansson.

Inte heller kommer man direkt börja rena avloppsvattnet från PFAS.

– Först måste vi veta hur stora halterna är och vilket bidrag det ger, innan vi kan ta ställning till det hela. Grunden för vår verksamhet är att vi följer de regler som vi har. Och idag finns inga krav, säger Mats Didriksson.

När man börjar rena är det inte för att värdena idag är för höga, utan i förberedelse för framtida krav.

– Vi har idag inte några gränsvärden för PFAS att utgå från när det gäller vad som kommer ut från reningsverket.

Bilden visar reningsverkets område.
Hässleholm Miljö förhåller sig i huvudsak till reningsverkets villkor i miljötillstånden från 1973. De förbereder sig dock på att kunna söka nya. Foto: Berit Önell.

Utgår fortsatt främst från utdaterade krav och rekommendationer

Några krav att överhuvudtaget rena eller mäta PFAS i utloppsvatten finns alltså inte. Enbart en rekommendation. Men hårdare bud är på väg.

– Dricksvattnet däremot, där har vi tydliga krav på oss, säger Mats Didriksson.

– Vi är långt under det gränsvärde som gäller nu. Och när nya gränsvärden införs kommer vi att ligga under dem.

Det gäller både dricksvattnet, där reglerna skärps, och avloppsvatten från reningsverket, som snart får gränsvärden.

Vad gäller fisken erkänner man inte experternas kalkyl utifrån EU:s gränsvärde för tolerabelt veckointag. Istället hänvisar man till Livsmedelsverkets gamla rekommendationer som bortser från de relativt nya direktiven.

– Livsmedelsverket har egna kostråd, generellt och i synnerhet där det gäller fiskar från sjöar där man misstänker föroreningar, eller har bekräftat föroreningar, säger Torbjörn Håkansson.

En gång i veckan kan man äta förorenad fisk enligt rekommendationen. Men detta kostråd är inte framtaget för PFAS och tar inte hänsyn till EU:s nyare krav.

– Specifika kostråd för PFAS finns inte i Sverige. Livsmedelsverket har inte kommit så långt än. Men det kommer, säger Torbjörn Håkansson.

Agerar – kanske – efter egna provsvar

Tänker ni ha regelbundna provtagningar på vatten framöver?

– Det beror mycket på vad de första provsvaren visar och hur provkartan ser ut… Det är en bra fråga, men det beslutet får vi ta senare när vi har hela bilden, säger Mats Didriksson.

På fisk?

– Jag säger samma sak. Skall vi ha lokala kostråd? Frågan är befogad, men svaret kommer inte idag, säger Torbjörn Håkansson.

– Att vi skall göra övervakning, eller identifiera vissa områden, det var planerat sedan tidigare, och att det fanns halter utanför reningsverket är inte förvånade eftersom reningsverk i städer har PFAS.

Anser ni inte att ni gjorde fel som inte gjorde detta tidigare?

– När man gjorde den bedömningen, då rådde andra förutsättningar. Det var rätt då, säger Torbjörn Håkansson.

Redan då visste man att hårdare krav var på väg.

– Det är ingen ny kunskap som har kommit fram, men den har fått en medial uppmärksamhet igen och det tar vi på allvar, säger Mats Didriksson.

– Grunden för vår verksamhet är att vi följer tillstånd. Det är där vi är och skulle de skärpa kraven då förhåller vi oss till det.

Krav skärps sist av allt. Innan dess inser allmänheten allvaret, vilket är efter expertisen. Borde inte ni som kan det här ligga i framkant?

– Det kan man möjligtvis tycka. Och i det här fallet har vi säkert haft en hel del kunskap om det. Men vårt fokus är att vi följer de tillstånd som ligger på oss. Vårt fokus har varit på att rena fosfor och kväve, säger Mats Håkansson.

Inget stopp för gratis fisk

På de flesta punkter fortsätter verksamheten i vanlig ordning, och i vanlig takt.

Kommer proverna från 2019 leda till att ni sätter stopp för utdelning av fisk från reduktionsfisket?

– De värdena är inget som är akut toxiskt, så vi vill invänta provtagning innan vi tar ställning, säger Mathias Jönsson.

Mathias Jönsson representerar tekniska förvaltningen som ansvarar för reduktionsfisket. Foto: Urban Önell.

– Jag har försökt informera om att fisken är påverkad, säger Mats Bengtsson som är ordförande för fiskevårdsföreningen.

– Sen är det klart de som inte förstår, säger Mats Bengtsson.

Mats Bengtsson får genom sitt företag betalt av kommunen för att reduktionsfiska och distribuera fångsten. Det rör sig om ca 70 000 kg/år. Foto: Urban Önell.

– Rekommendationen är fortfarande att äta fisken max en gång per vecka, säger Torbjörn Håkansson.

– Den rekommendationen gäller oavsett om man hämtar fisk hos Mats eller fiskar själv.

Om dagens värden är desamma som Regitos från 2019 skulle en gång per vecka dock vara långt över vad som är lämpligt, enligt EU-direktiven.

– Jag tror Livsmedelsverket vet vad de pratar om, säger Torbjörn Håkansson.

Bilden visar utdelning av fisk från vårdfisket i Finjasjön.
Enligt uppgift fullkomligt frossar somliga, framförallt thailändare, i den gratis Finjasjöfisk som fångas och distribueras av tekniska kontoret. Stora volymer blir också till djurfoder eller tas i bruk till andra, okända, ändamål. Foto: Lotta Persson.

Borde man inte avbryta fiskutdelning i väntan på resultaten?

– Vi har inte tagit ställning eftersom du äter lika mycket fisk oavsett om du hämtar fisk hos oss eller fiskar själv, och rekommendationerna är desamma, säger Torbjörn Håkansson.

Det håller jag nog inte helt med om…

– Mycket handlar om att dämpa en oro, och att gå ut och laborera med nya förhållningsregler för att sedan gå och ändra en gång till, det hade blivit mycket vilseledande, säger Mathias Jönsson.

Fiskevårdsföreningen skjuter till pengar

Under gårdagens styrelsemöte beslutade Finjasjöns fiskevårdsförening att bidra till alliansen.

– Igår kväll hade vi styrelsemöte. Medlemmarna var inte särskilt uppjagade. De kände till det här. Vi tog beslut om att vi skulle tillsätta 100 000 kronor till fiskanalyser, säger Mats Bengtsson.

– Kan vi hjälpa till med ekonomin, då kan vi göra det bättre.

Hur mycket provtagningen som utförs av miljökonsultbolaget Calluna kommer kosta är fortfarande inte fastställt.

Jonathan Önell

Läs mer:

2024-03-02 PFAS och bakterier i utsläpp från översvämmat reningsverk

2024-03-08 Miljöchefen oroas inte av PFAS och bakterier från reningsverket

2024-03-15 Experter kräver åtgärder mot PFAS – möten i nästa vecka

2024-03-21 Vilseledande om PFAS i Nävlinge – ändrade efter Frilagts frågor

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se