Gruppen-3a-328x120

Miljöchefen oroas inte av PFAS och bakterier från reningsverket

Miljöchefen oroas inte av PFAS och bakterier från reningsverket

Tillförsel av giftig PFAS från Hässleholms reningsverk till Finjasjön verkar inte oroa kommunens miljöchef Torbjörn Håkansson.

– Det finns i dagsläget inget krav på att reningsverket ska rena PFAS, skriver han i ett mejl till Frilagt.

Han förklarar att man inte tagit ställning till om det ska utredas varifrån den PFAS som uppmätts kommer.

Det förvånar honom inte att bakterien e-coli finns i översvämmade områden med tanke på att de höga flödena orsakat utsläpp av orenat avlopp.

Miljökontoret visade inget intresse för att ta vattenprover när boende vid sjön plötsligt märkte att vattnet som omringade husen såg förorenat ut. De beställde därför själva analyser som visade höga bakteriehalter både i deras översvämmade trädgårdar och i Maglekärrsbäcken där reningsverket har sitt utlopp. Dessutom uppmättes PFAS i bäcken, något som måste komma från eller via reningsverket. Höga halter har redan tidigare uppmätts i Finjasjöfisk och om PFAS ständigt tillförs kan det göra fisken direkt olämplig att äta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar Maglekärrsbäcken.
Både PFAS och höga halter av bajsbakterien e-coli uppmättes i Maglekärrsbäcken.

Förekomsten av PFAS förvånade Mats Didriksson, vd för det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, som ansvarar för vatten och avlopp.

– Det är absolut något vi behöver titta på var det kommer ifrån, sa han när Frilagt berättade om fynden.

Men Torbjörn Håkansson är inte säker på att det behövs.

– Vi ser inte att HMAB är källan för PFAS och det finns i dagsläget inget krav på att reningsverket ska rena PFAS om det finns i inkommande vatten, skriver han till Frilagt.

Å andra sidan får inget annat än vanligt avloppsvatten skickas till reningsverket utan särskilt tillstånd. Om ett företag skulle släppa ut PFAS i avloppsnätet borde det alltså kunna förbjudas.

Han anser inte heller att miljöavdelningen kan ställa krav på Hässleholm Miljö att provta utgående vatten från verket eftersom det inte är byggt för att rena PFAS.

– I dagsläget har vi inte tagit ställning till om vi går vidare med en utredning om varifrån PFAS kommer, skriver han.

Han vill inte svara på om det finns skäl att varna för fisk från Finjasjön på grund av PFAS.

– Att PFAS har påträffats tidigare i fisk är känt. Vi har ännu inte tagit del av några analysrapporter så jag kan inte uttala mig om helheten rörande uppmätta värden, skriver han.

Bilden visar fisk från Finasjön.
PFAS i fisk från Finjasjön undersöktes för några år sedan med hjälp av extra anslag från länsstyrelsen. Halterna var så höga att det enligt de nya europeiska gränsvärdena inte är lämpligt för en vuxen person att äta mer än en rejäl portion per år.

Han är medveten om att reningsverket och pumpstationerna bräddat avloppsvatten.

– Vi vet att det varit bräddningar och ofullständig rening med anledning av de höga flödena. Att det finns e-coli även i Finjasjön och översvämmade områden är därmed inte förvånande, skriver han.

Berit Önell

Läs mer:

2024-02-15 Förorenat vatten kring översvämmade bostäder

2024-02-16 Haveri i reningsverket innan förorenat vatten nådde trädgårdar

2024-03-02 PFAS och bakterier i utsläpp från översvämmat reningsverk

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se