torsjö live

Haveri i reningsverket innan förorenat vatten nådde trädgårdar

Haveri i reningsverket innan förorenat vatten nådde trädgårdar

En större störning i reningsprocessen på Hässleholms reningsverk inträffade dagarna innan boende i det översvämmade området upptäckte föroreningar i vattnet i trädgårdarna. För en vecka sedan försökte en entreprenör med lyftkran och specialutrustad lastbil lösa problemet i den så kallade slamförtjockaren, men lyckades inte. Först på onsdagen anmälde det kommunala va-bolaget driftstörningen till miljökontoret och vädjade om prioriterad handläggning. På fredagen uppger Hässleholm Miljös kommunikatör Anton Henryson att det akuta hotet åtminstone tillfälligt avvärjts. Han säger att det förmodligen inte finns något samband mellan driftstörningen och föroreningarna i trädgårdarna.

– Vi har inga indikationer som tyder på ett sådant utsläpp, säger han.

Bilden visar en lyftkran vid reningsverket i Hässleholm.
En lyftkran som stod vid reningsverket i Hässleholm fredagen den 9 februari användes vid försöken att åtgärda haveriet.

Det är det andra haveriet i slamförtjockaren sedan nyår. Den 8 januari anmälde Hässleholm Miljö en liknande driftstörning till miljökontoret. Då hade omröraren till råslamförtjockaren frusit fast, brutits av och trillat ner till bottnen. När omröraren inte fungerar blir reningen sämre och högre kemikaliedosering kan enligt anmälan behövas för att klara utsläppskraven.

Problemet var akut eftersom rötningsprocessen snabbt avtog och riskerade att helt upphöra. Under reparationsarbetet behövde allt slammet pumpas bort och bolaget begärde och fick därför tillfälligt lov att bryta mot miljötillståndet genom att lägga en del av det orötade slammet på vassbäddarna bakom reningsverket.

Som Frilagt berättat upptäckte boende i det översvämmade området på måndagen att vattnet från sjön var förorenat; gråaktigt grumligt med vita trådiga klumpar och en tunn hinna på ytan. Maglekärrsbäcken där reningsverket har sitt utlopp hade på onsdagen ett liknande utseende.

Bilden visar förorenat vatten.
På onsdagen var vattnet gråaktigt med brunaktiga föroreningar och en hinna på ytan.

På torsdagen anmälde boende saken till miljökontoret som rubricerade ärendet “Eventuellt utsläpp”. Tre inspektörer var på plats för att titta, men ingen pratade med anmälarna och inget vattenprov togs. Även Hässleholm Miljö hade personal ute. Alla verkade mest fokuserade på om det skett ett utsläpp av olja, bensin eller diesel.

Berättade inte om driftstörning

Frilagt frågade på torsdagen miljöchef Torbjörn Håkansson om reningsverket anmält någon driftstörning.

– Inte vad jag känner till, svarade han.

Men dagen före hade miljökontoret alltså fått vetskap om den stora driftstörningen i reningsverkets slamförtjockare, orsakad av grus och sten som följt med de höga flödena in i verket under översvämningen. Ett rensgaller och renstvätten gick sönder i slutet av januari av samma anledning och har ännu inte kunnat lagas.

På fredagen svarar Torbjörn Håkansson att man vet att processerna är störda till följd av den rådande flödessituationen, men att det inte kommit några driftstörningsrapporter om någon form av utsläpp vare sig från Hässleholm Miljö eller någon annan. Han säger också att inga påtagliga utsläpp noterades under torsdagens kontroll av området. Det finns inga planer på att ta vattenprov, trots att boende åter vädjade om det under fredagen.

– Eftersom det inte noterades några påtagliga föroreningar i vattnet och eftersom det inte finns någon som vi kan hänvisa ett eventuellt utsläpp till så har inga prov tagits. I nuläget bedöms ärendet inte vara mer prioriterat än andra ärenden, skriver han nu i ett mejl till Frilagt.

Bilden visar ett översvämmat hus med sjön vid sidan och bakom.
Föroreningen har kommit in från sjön.

Det handlar om en ventil i botten av slamförtjockaren som gått sönder och att det blivit stopp i ledningen från förtjockaren till rötkammaren. Rötningen, som är en viktig del av processen, började därför avta och bakterierna som ska vara där började dö. Risken var, liksom i januari, att processen skulla upphöra helt och akuta åtgärder behövdes därför.

Efter att entreprenören misslyckats med att på annat sätt få bort det tjockare slammet i botten måste istället allt slam, cirka 400 kubikmeter, tömmas ut. Därför begärde Hässleholm Miljö åter att tillfälligt få bryta mot miljötillståndet genom att använda vassbäddarna. Att tömma med tankbilar och köra slammet till något annat reningsverk skulle ta för lång tid. Alternativt hade pumpar kunnat hissas ned och slammet pumpas till slamlager för att sedan tömmas tillbaka in i slamomröraren. Det bedömdes inte skäligt ur arbetsmiljöperspektiv på grund av tunga lyft med pumpar och slangar.

Bedömningen var på onsdagen att arbetena skulle vara klara idag, fredag.

Miljökontoret gav tillstånd att pumpa orötat slam till vassbäddarna, men enligt Anton Henryson hade det på fredagen ännu inte behövts.

– Vi har lyckats lösa det ändå än så länge, säger han.

Han kan inte svara på exakt vad som gjorts, men bekräftar att lyftkranen, med en korg för personlyft, användes i försöken att laga ventilen i slamförtjockaren.

– De lyckades delvis, säger han.

Han förklarar att det finns två slamförtjockare och att den ena hela tiden varit i bruk. Han vet inte hur långt arbetena kommit.

– Men driften fungerar just nu, säger han.

Bilden visar Anton Henryson.
Anton Henryson, kommunikatör på Hässleholm Miljö.

Han försäkrar att allt som går ut från reningsverket provtas, men kan inte säkert uttala sig om möjligheten att slamrester och polymer från slamförtjockaren släpps ut från reningsverket vid höga flöden.

– Jag kan inte ge ett 100-procentigt säkert svar, men jag har svårt att tro det, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2024-02-15 Förorenat vatten kring översvämmade bostäder

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se