Gruppen-3a-328x120

Förorenat vatten kring översvämmade bostäder

Förorenat vatten kring översvämmade bostäder

De översvämmade bostäderna vid Finjasjöns östra strand har nu fått in förorenat vatten i trädgårdarna. Sedan måndagen har det varit grumligt med vita trådiga klumpar och en tunn hinna på ytan. Maglekärrsbäcken där reningsverket har sitt utlopp hade på onsdagen ett liknande utseende. Misstankarna faller på reningsverket, men ansvariga meddelade på torsdagen efter att boende vänt sig till miljökontoret att det inte kom därifrån. Miljöinspektörer på plats i området såg bara mindre mängder av vad de kallar eventuellt utsläpp. Det glesades ut efter att det börjat blåsa från land. Saken kommer dock att utredas vidare.

Frilagt har tidigare skrivit om vita trådar och mystiska hinnor på sjön som misstänkts bestå av polymer, mikroplast som används i reningsprocessen, eller slamrester från reningsverket.

Inger och Jimmy Fallesen har kämpat hårt för att skydda sitt hus mot översvämningen och tvingats ha flera pumpar igång. Som mest steg nivån 60 cm på tre dagar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar Inger och Jimmy Fallesen.
Översvämningsdrabbade Inger och Jimmy Fallesen är oroliga för det förorenade vattnet och vill att miljökontoret ska ta prover. Foto: Berit Önell

De har en del av sjön i trädgården på baksidan. Men nu går det att ta sig torrskodd över plattorna till entrén. Den senaste veckan har vattnet sjunkit undan så att det bara står sju-åtta cm på golvet i källaren. Källartrappan på utsidan är fortfarande helt översvämmad och vattnet når upp till halva dörren. En ensam pump klarar att hålla ställningarna.

– Vi hade tre pumpar i garaget och två i källaren förut, berättar Jimmy.

Bilden visar en översvämmad källartrappa.
Källartrappan står på torsdagen fortfarande under vatten.

Men nu har ett nytt problem seglat upp. Både de och grannarna är oroliga för vad det är för förorening i vattnet.

– Behöver det saneras? Blir det kvar i väggarna nu?

Först trodde de att det var olja som flöt på vattnet.

– Jag undrade om det var någon bensindunk som läckt, säger Ulrika.

Men de förstod snart att det måste vara något annat med den stora utbredning föroreningen haft.

Bilden visar förorenat vatten.
På onsdagen var vattnet gråaktigt med brunaktiga föroreningar och en hinna på ytan.

Inger har fått utslag på benen och tappat hud på fingrarna.

– Jag vet inte om det beror på detta, men jag har ju gått och tagit i vattnet.

Grannen Ulrika Johansson fick vid ett tillfälle vatten från översvämningen i ansiktet när en slang löpte amok, men har inte fått några symptom.

På torsdagsförmiddagen gjorde Inger och Ulrika en anmälan till kommunens kontaktcenter om vattnet.

– Vi fastighetsägare här nere vill att ni tar prov på det och ser vad det är. Risken är att vi blir sjuka. Vi går i vattnet varje dag samt plockar upp saker som helt plötsligt kommit in på ens tomt, skriver Inger i sitt mejl till kommunen där hon också bifogar 13 bilder.

Bilden visar förorenat vatten vid ett översvämmat hus.
– Risken är att vi blir sjuka, skriver Inger Fallesen till kommunen.

Att den märkliga hinnan minskat i omfattning räcker inte för dem.

– Väder, vind och temperatur spelar nog roll. Vi kanske ska vara glada att det inte är 25 grader varmt, säger Jimmy.

De kräver att kommunen och Hässleholm Miljö tar sitt ansvar och vidtar de åtgärder som behövs.

– Här ska saneras, säger Inger.

En annan granne såg två av miljökontorets inspektörer, men varken Inger och Jimmy eller Ulrika fick besök av dem, trots att det var de som anmälde.

Bilden visar hinnan på vattnet på torsdagen.
En del av hinnan var kvar även på torsdagen.

Linus Jepssons hus är inte lika drabbat av översvämningen, men han har också reagerat på föroreningen som brett ut sig i Maglekärrsbäcken och även på den översvämmade åkern framför reningsverket. På torsdagen hade det mesta lösts upp och istället syntes en geléaktig hinna på vattnet.

Han är övertygad om att det handlar om ett utsläpp från reningsverket, troligen polymer som används som flockningsmedel. Det klumpar ihop föroreningar för att slammet ska kunna avskiljas.

– I höstas fick jag de vita trådarna mikroskoperade. Det var inte ett organiskt ämne och det har jag skrivit till miljöinspektören. Det måste vara polymer, vad skulle det annars vara som beter sig på det sättet?

Bilden visar Maglekärrsbäcken.
Maglekärrsbäcken hade på onsdagen liknande föroreningar som vattnet kring de översvämmade bostäderna.

Linus Jepsson beskriver hinnan som en biofilm med en koncentration av bakterier.

– Jag hoppas de varnat folk med husdjur. De borde också varna för att få vattnet i sår, säger han.

Han påtalar att hinnan bara brukar synas när det är vindstilla. Det räcker med lite vågor eller omrörning av vattnet för att hinnan ska sjunka ner och lösas upp.

– Jag kan sätta pengar på att det handlar om flockning. Om de har problem eller det är medvetet vet jag inte, men det är det vi ser. Jag har sett det så många gånger. Det är tramsigt att fortsätta låtsas som att man inte vet vad det är, som kejsarens nya kläder, säger han.

Han utesluter att det kommer från dagvattendammarna eftersom där inte syntes någon hinna.

Bilden visar Maglekärrsbäcken.
Den översvämmade Maglekärrsbäcken hade på torsdagen en geléaktig hinna.

Polymer var också bedömningen från Per-Åke Fagrell, pensionerad forskare och företagare som arbetat i över 50 år med reningsverksteknik, när han tittat på bilder av den geléartade hinnan på sjön sommaren 2020.

Frilagt berättade då att hinnan såg ut att komma från Maglekärrsbäcken och sträckte sig minst 100 meter ut från stranden.

– Polymer blir geléaktigt. Det kan vara en överdosering eller ett läckage. Det kan bero på att det kommit in för mycket vatten. Då blir det en väldigt snabb hastighet genom verket och polymer kan följa med ut istället för att sedimentera i bassängen, sa Per-Åke Fagrell.

Han betonade att det kunde vara allvarligt.

– Det kan handla om gravt kontaminerat slam som lämnat verket.

Alternativt skulle orsaken kunna vara ett kemikalieutsläpp.

– Det var synd att ingen tog ett vattenprov, sa han.

Bilden visar den geléaktiga hinnan på sjön 2020.
Så här såg den gelatinliknande hinnan på Finjasjöns yta ut 2020.

Inte heller nu har vattenprov tagits, trots att de boende uttryckligen bad om det.

– Inspektören har varit ute. Det fanns inget skimmer på sjön, bara lite innanför vallarna och inget som kan kopplas till ett utsläpp. Han gick också längs Maglekärrsbäcken utan att hitta något och det fanns inget han kunde provta, säger miljöchef Torbjörn Håkansson till Frilagt sent på torsdagseftermiddagen.

Tidigare på dagen lät det som att miljöavdelningen tog larmet på stort allvar. En inspektör avbröt sin lunch för att kontakta reningsverket och totalt tre inspektörer åkte sedan ut till det översvämmnade området.

– Vi ska ta itu med det direkt. Vi måste åka ut och titta med egna ögon. Det är ovanligt med en hinna på vatten så här års, sa Torbjörn Håkansson då.

Personal från reningsverket åkte också ut för att titta.

– De har meddelat att det är inget som kommer från dem. Det fanns inget i sjön utanför vallarna, säger Torbjörn Håkansson.

– Det är den information vi har nu. Vi kommer att titta vidare på detta, säger han.

Bilden visar Jimmy Fallesen i sin översvämmade trädgård.
Kommunen säger att det inte finns någon förorening utanför vallarna kring bostäderna. Men flera av de berörda husen, exempelvis det röda i bakgrunden, har inte vallar längs hela gränsen mot sjön.

Med vallarna menar han invallningarna mot bostadshusen. Men flera av grannarna som anmält föroreningen har inte sina tomter helt avskilda från sjön med vallar.

– Ulrika har hela sjön framför sig. Det är ju sjön som är här, säger Inger Fallesen som har en vall bakom sitt hus, mot nästa granne som inte har det.

Berit Önell

Läs mer:

2024-01-27 Boende flyr sina hem vid Finjasjön

2020-07-23 Utsläpp kan ha orsakat tjock hinna på Finjasjöns yta

2024-02-08 Hundratals miljoner liter avloppsvatten ut i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se