Gruppen-3a-328x120

Hundratals miljoner liter avloppsvatten ut i Finjasjön

Hundratals miljoner liter avloppsvatten ut i Finjasjön

Enorma volymer orenat avloppsvatten har pumpats ut i Finjasjön för att Hässleholms reningsverk inte ska haverera under den pågående översvämningen. Det som hittills rapporterats är cirka 200 miljoner liter bräddning från reningsverket och cirka 50 miljoner liter från de avstängda pumpstationerna i Tyringe och Finja som annars pumpas till Hässleholm. Ändå havererade en del av reningen, med stor sannolikhet på grund av att stenar sköljts med de stora inflödena till reningsverket från läckande ledningar.

Miljökontoret har meddelat att krav kan komma på utredning av både orsaker till problemen och åtgärder för att minska risken för liknande utsläpp i framtiden.

Bilden visar hur avloppsvatten pumpas ut i sjön.
Orenat avloppsvatten pumpas fortfarande ut i Finjasjön från överbelastade reningsverk och pumpstationer, här vid Ormanäs.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms reningsverk bräddade kontinuerligt under en vecka i slutet på januari. Enligt va-bolaget Hässleholm Miljös anmälan om driftstörning från den 31 januari hade då drygt 187 000 kubikmeter avloppsvatten bräddats sedan den 25 januari. Orsaken anges till höga flöden vid regnväder och snösmältning. Det står ingenting om att avloppsvattnet skulle vara delvis renat, vilket det gör på fyra andra rapporter på totalt cirka fyra miljoner liter vatten till.

Det som havererat på reningsverket är ett av två rensgaller och en renstvätt som ska fånga upp större partiklar. Halva flödet fick därför gå genom ett handrensat galler, vilket innebär sämre rening., enligt rapporten den 31 januari. Reparatör tillkallades och miljökontoret ska meddelas när rensgallret är i drift igen, vilket ännu inte har skett.

Bilden visar pumpar uppställda vid reningsverket.
Hässleholm Miljö har reservpumpar i beredskap vid reningsverket. Om det behövs kan även MSB bistå.

Flera pumpstationer har stängts av helt för att avlasta reningsverket. Från Tyringe med 5 000 invånare pumpades helt orenat avloppsvatten under två veckor ut i Finjasjön. Den pumpstationen startades på tisdagen. Även pumpstationerna i Finja kyrkby, Bjärnum och på Vallgatan i Hässleholm har varit helt avstängda och ett stort antal andra pumpstationer har bräddat till och från.

Ansvariga har inte medgett att Ormanäs pumpstation vid Finjasjöns strand varit helt avstängd. Men närboende har sett en pump lyftas ut från pumphuset som sedan varit helt tyst. Två stora pumpar utanför har pumpat ut gulfärgat avloppsvatten i sjön.

Även reningsverken i Sösdala, Hästveda, Nävlinge och Röke har bräddat under översvämningen.

Bräddprover ska ha tagits både på reningsverk och pumpstationer, men provsvar är ännu inte tillgängliga.

I rapporten om Hässleholms reningsverk finns en rubrik om befarade risker eller störningar. Där skriver bolaget att riskerna för människors hälsa är mindre vintertid och då det inte är badsäsong. För miljön är risken “viss eutrofiering av recipienten”, det vill säga övergödning av vattnet som tar emot utsläppet.

En åtgärd nämns också i rapporten.

– Åtgärder i form av att täta lock till brunnar som läcker in sjövatten, svårt att förutse inför dessa mängder vatten, heter det.

Men bolagets företrädare har hävdat att brunnar i området både tätats och höjts upp de senaste åren. I februari 2020 var budskapet från reningsverkets ansvariga i en artikel i Frilagt att eftersom åtgärder var vidtagna var risken liten att en framtida översvämning skulle ställa till stora skador. Då hade reningsverket vallats in och pumpstationer setts över. Almaån skulle inte längre kunna rinna baklänges efter att ett dämme utanför Ballingslöv tagits bort.

Varningssignaler har dock funnits under de senaste årens allt högre vattennivåer. Almaån har runnit baklänges på grund av höga flöden från Hörlingeån och det höjer snabbt nivån i Finjasjön. Boende har påtalat att brunnar varit otäta.

Under årets översvämning har det visat sig att brunnar i utsatta lägen varken varit täta eller upphöjda. Vatten har kunnat forsa in. Personalen har tvingats ge sig ut med båt för att försöka täta akut.

Bilden visar bilar, varav en med båt på släp, vid en pumpstation.
Personalen har fått ge sig ut med båt för att täta brunnar.

2021 byggdes Ormanäs pumpstation om och fick större kapacitet samtidigt som ledningen från Sjörröd längs sjön relinades, en ledning som ligger under vatten en stor del av året. Men konsultfirman som dåvarande va-bolaget Hässleholms vatten anlitade 2019 ifrågasatte placeringen av pumpstationen. Rekommendationen var istället att bygga en ny anläggning cirka 400 meter norr om den befintliga, direkt söder om Sjörröds villaområde där den blir mindre utsatt för översvämningar eftersom marknivån är högre. Det var också där pumpstationen var planerad på 1970-talet. Istället för att följa rådet hemlighölls konsultrapporten. Frilagt fick ut den efter mer än ett och ett halvt år, då byggnationen redan var påbörjad. Motiveringen till att inte flytta pumpstationen var att det skulle bli för dyrt.

Enligt en skrivelse från en av miljökontorets inspektörer till Hässleholms Miljö har bolaget nu bedömt att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att säkra den framtida driften av Hässleholms reningsverk och ledningsnätet. Man anser att det mest lämpliga är att släppa ut orenat vatten till omgivningen, inklusive till Finjasjön.

– Som tillsynsmyndighet kan vi inte direkt bedöma om detta är en lämplig eller acceptabel åtgärd för tillfället. Detta kommer att behöva utredas vidare under vår tillsyn, där vi kan ställa krav på en utredning från er för att förstå varför situationen har uppstått med de aktuella vattenflödena de senaste dagarna, skriver inspektören.

Han förklarar att det därefter kan bli krav på en åtgärdsutredning där lösningar presenteras för att minska risken för liknande situationer och utsläpp i framtiden.

Miljöchef Torbjörn Håkansson säger också att miljökontoret inte kan ställa några direkta krav i det akuta läge som fortfarande råder.

– Dessvärre är ledningssystemen inte anpassade till höga flöden, säger han.

Han berättar att dialog pågår med Hässleholm Miljö om att koppla på fler pumpstationer. Den enda han på onsdagen fått besked om var Tyringe.

– Det höll sig precis under nivån så att de inte behövde brädda i Hässleholms reningsverk istället, säger han.

Han vill diskutera åtgärder för framtiden med bolaget och nämner planen för modernisering av reningsverk och ledningar som är orsaken till att bolaget både vill låna mer pengar och har höjt va-taxan.

– Med anledning av det vi upplevt nu finns kanske anledning att omprioritera, säger Torbjörn Håkansson.

Han vill inte kommentera om det var lämpligt att bolaget i rådande läge släppte sin rekommendation om att va-abonnenterna skulle vara försiktiga med hur mycket som spolas ner i avloppen.

Borde de inte göra allt för att minska bräddningarna till naturen?

– Jag kan inte svara på den frågan.

Torbjörn Håkansson konstaterar att sjön stigit några cm igen.

– Nivån behöver ner lite till för att minska inläckaget. Sedan hoppas vi att vi får tid att utvärdera innan den riktiga vårfloden kommer – eller uteblir, säger han.

Frilagt har sökt Hässleholm Miljö.

Berit Önell

Uppdatering:
Det visade sig att översvämningen också lett till felmätning av volymen bräddat avloppsvatten från reningsverket i Hässleholm. Enligt Hässleholm Miljös beräkningar utifrån pumparnas kapacitet ska 187 00 kubikmeter istället vara 90 000. Oavsett vilket har hundratals miljoner liter avloppsvatten släppts ut i Finjasjön från reningsverk och pumpstationer. https://www.frilagt.se/2024/03/02/pfas-och-bakterier-i-utslapp-fran-oversvammat-reningsverk/

Läs mer:

2020-02-21 Han vill lugna oroliga boende vid Finjasjön

2021-05-26 Hemlighöll rekommendation att flytta Ormanäs pumpstation

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se